Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست ستانکزی؛ بازرگان افغان در پاکستان سرمایه‌ شان را به کشور انتقال دهند

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در نشست میان برخی سرمایه‌گذاران در ولایت لوگر از سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغان در پاکستان خواست تا سرمایه‌های شان را به کشور انتقال دهند.

آقای ستانکزی در این نشستی که زیر نام "فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در زون جنوب شرق" برگزار شده بود، یک‌بار دیگر بر فرض بودن آموزش بر زن و مرد تاکید کرده و افزوده است که درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باید بی‌درنگ به روی دختران باز شوند.

شیرمحمد عباس ستانکزی در این نشست گفته است: «گرچه حالا می‌گویند که مهاجران غیرقانونی بروند؛ اما پلان شان همین است که در مدت کم تمام مهاجران را بیرون کنند، بنابراین این خوب که برادران ما که در آن‌جا سرمایه‌های شان را بند کرده‌اند، سرمایه‌های خود را به وطن بیاورند.»

آقای ستانکزی در پیوند آموزش زنان و دختران گفته است: «علم مطلق فرض است، بر مرد و زن فرض است. دروازه مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس را که حالا هم باز هستند، خواست ما از مقام‌های این است که بیشتر باز شود.»

شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران در این نشست از حکومت سرپرست خواسته‌اند که به چالش‌های آنان رسیدگی و سهولت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این نشست گفته است: «در زمینه سرمایه‌گذاری برای ما سهولت به میان آید. پارک‌های صنعتی در خوست، پکتیا، پکتیا و لوگر داشته باشیم.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد که به لوگر رفته، گفت: «امارت اسلامی به خصوص نهادهای سکتوری از جمله وزارت اقتصاد تمام تلاشش این است که تسهیلات برای موسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی فراهم شود.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در حالی بر بازگشایی درهای مکتب و دانشگاه به روی دختران تاکید کرده که بیش از ۸۰۰ روز می‌شود دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بسته شده و یک سال نیز از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد.

خواست ستانکزی؛ بازرگان افغان در پاکستان سرمایه‌ شان را به کشور انتقال دهند

ستانکزی در این نشستی که زیر نام "فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در جنوب شرق" برگزار شده بود، بار دیگر بر فرض بودن آموزش بر زن و مرد تاکید کرده است.

Thumbnail

شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه در نشست میان برخی سرمایه‌گذاران در ولایت لوگر از سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغان در پاکستان خواست تا سرمایه‌های شان را به کشور انتقال دهند.

آقای ستانکزی در این نشستی که زیر نام "فرصت‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری در زون جنوب شرق" برگزار شده بود، یک‌بار دیگر بر فرض بودن آموزش بر زن و مرد تاکید کرده و افزوده است که درهای مکتب‌ها و دانشگاه‌ها باید بی‌درنگ به روی دختران باز شوند.

شیرمحمد عباس ستانکزی در این نشست گفته است: «گرچه حالا می‌گویند که مهاجران غیرقانونی بروند؛ اما پلان شان همین است که در مدت کم تمام مهاجران را بیرون کنند، بنابراین این خوب که برادران ما که در آن‌جا سرمایه‌های شان را بند کرده‌اند، سرمایه‌های خود را به وطن بیاورند.»

آقای ستانکزی در پیوند آموزش زنان و دختران گفته است: «علم مطلق فرض است، بر مرد و زن فرض است. دروازه مکتب‌ها، دانشگاه‌ها و مدارس را که حالا هم باز هستند، خواست ما از مقام‌های این است که بیشتر باز شود.»

شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران در این نشست از حکومت سرپرست خواسته‌اند که به چالش‌های آنان رسیدگی و سهولت‌های بیشتر سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این نشست گفته است: «در زمینه سرمایه‌گذاری برای ما سهولت به میان آید. پارک‌های صنعتی در خوست، پکتیا، پکتیا و لوگر داشته باشیم.»

عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد که به لوگر رفته، گفت: «امارت اسلامی به خصوص نهادهای سکتوری از جمله وزارت اقتصاد تمام تلاشش این است که تسهیلات برای موسسات و نهادهای ملی و بین‌المللی فراهم شود.»

شیرمحمد عباس ستانکزی در حالی بر بازگشایی درهای مکتب و دانشگاه به روی دختران تاکید کرده که بیش از ۸۰۰ روز می‌شود دروازه مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم در کشور بسته شده و یک سال نیز از بسته ماندن دروازه دانشگاه‌ها به روی دختران می‌گذرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره