Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت افغانستان در دهلی نو مسدود شد

سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به گونه‌ی دایمی خبر می‌دهد.

این سفارت امروز (جمعه) با پخش اعلامیه‌ای، علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و امارت اسلامی برای واگذاری این سفارت خوانده است.

در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است که پس از هشت هفته انتظار، دولت هند به خواست‌های این سفارت رسیدگی نکرده و آنان با یک انتخاب دشوار روبه‌رو شده و این سفارت را به دهلی نو سپرده‌اند.

در بخشی از اعلامیه‌ای سفارت افغانستان در هند آمده است: «دیپلوماتان جمهوری اسلامی افغانستان این ماموریت را به دولت هند تحویل داده‌اند. در حال حاضر تصمیم سرنوشت آن که بسته شدنش ادامه خواهد یافت یا برای آن‌جا گزینی درنظر گرفته خواهد شد از جمله امکان انتقال آن به دیپلوماتان طالبان به دوش هند است.»

برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند که توقف کار این سفارت بر چالش‌های مهاجران افغان در این کشور می‌افزاید.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «کشور هندوستان با حکومت‌های مختلف افغانستان روابط حسنه دارد و نمی‌خواهد که در مسایل سیاسی و امنیتی افغانستان ذی‌دخل شود و به همین دلیل کمک‌های بی‌عوض کرده است. اما به عنوان کشور صنعتی نمی‌تواند که از منطقه دور باشد، زمانی که کارمندان تخنیکی خود را به کابل فرستادند طالبان هم فشار وارد کردند که دیپلومات آنان را بپذیر و سرپرستی سفارت را به آنان بدهد.»

از سوی دیگر، دانش‌جویان افغان در هند بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را نیز نگران کننده می‌خوانند.

نظرگل، دانش‌جو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در هند شمار زیاد از دانش‌جویان، بازرگانان و مهاجران افغان بود وباش دارند و اولین مرجع آنان در هند سفارت بود که به اسناد و مشکلات آنان رسیدگی می‌شد.»

هرچند امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته، اما برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند که برای حل این معضل، نیاز است تا دوطرف در این باره گفت‌وگو کنند تا به یک نتیجه مشخص برای رسیدگی به چالش‌های شهروندان کشور در هند برسند.

احمد خان اندر، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی افغانستان و حکومت هند بخاطر بازگشایی این سفارت باید اقدامات لازم را انجام دهند تا مردم ما با مشکل بیش‌تر مواجه نشود.»

پیش از این، سفارت افغانستان در دهلی نو گفته بود که فعالیت‌ این سفارت از اول ماه اکتبر سال روان میلادی به علت عدم پشتیبانی حکومت هند از این سفارت، عدم برآورده شدن انتظارات در تامین منافع افغانستان و همچنان کاهش کارمندان و منابع، متوقف می‌شود.

سفارت افغانستان در دهلی نو مسدود شد

این سفارت امروز (جمعه) با پخش اعلامیه‌ای، علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و امارت اسلامی برای واگذاری این سفارت خوانده است.

تصویر بندانگشتی

سفارت افغانستان در دهلی نو از توقف فعالیت‌هایش به گونه‌ی دایمی خبر می‌دهد.

این سفارت امروز (جمعه) با پخش اعلامیه‌ای، علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و امارت اسلامی برای واگذاری این سفارت خوانده است.

در اعلامیه‌ای این سفارت آمده است که پس از هشت هفته انتظار، دولت هند به خواست‌های این سفارت رسیدگی نکرده و آنان با یک انتخاب دشوار روبه‌رو شده و این سفارت را به دهلی نو سپرده‌اند.

در بخشی از اعلامیه‌ای سفارت افغانستان در هند آمده است: «دیپلوماتان جمهوری اسلامی افغانستان این ماموریت را به دولت هند تحویل داده‌اند. در حال حاضر تصمیم سرنوشت آن که بسته شدنش ادامه خواهد یافت یا برای آن‌جا گزینی درنظر گرفته خواهد شد از جمله امکان انتقال آن به دیپلوماتان طالبان به دوش هند است.»

برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند که توقف کار این سفارت بر چالش‌های مهاجران افغان در این کشور می‌افزاید.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین گفت: «کشور هندوستان با حکومت‌های مختلف افغانستان روابط حسنه دارد و نمی‌خواهد که در مسایل سیاسی و امنیتی افغانستان ذی‌دخل شود و به همین دلیل کمک‌های بی‌عوض کرده است. اما به عنوان کشور صنعتی نمی‌تواند که از منطقه دور باشد، زمانی که کارمندان تخنیکی خود را به کابل فرستادند طالبان هم فشار وارد کردند که دیپلومات آنان را بپذیر و سرپرستی سفارت را به آنان بدهد.»

از سوی دیگر، دانش‌جویان افغان در هند بسته شدن سفارت افغانستان در دهلی نو را نیز نگران کننده می‌خوانند.

نظرگل، دانش‌جو در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «در هند شمار زیاد از دانش‌جویان، بازرگانان و مهاجران افغان بود وباش دارند و اولین مرجع آنان در هند سفارت بود که به اسناد و مشکلات آنان رسیدگی می‌شد.»

هرچند امارت اسلامی در این باره چیزی نگفته، اما برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند که برای حل این معضل، نیاز است تا دوطرف در این باره گفت‌وگو کنند تا به یک نتیجه مشخص برای رسیدگی به چالش‌های شهروندان کشور در هند برسند.

احمد خان اندر، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی افغانستان و حکومت هند بخاطر بازگشایی این سفارت باید اقدامات لازم را انجام دهند تا مردم ما با مشکل بیش‌تر مواجه نشود.»

پیش از این، سفارت افغانستان در دهلی نو گفته بود که فعالیت‌ این سفارت از اول ماه اکتبر سال روان میلادی به علت عدم پشتیبانی حکومت هند از این سفارت، عدم برآورده شدن انتظارات در تامین منافع افغانستان و همچنان کاهش کارمندان و منابع، متوقف می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره