Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد یک کمیته برای انتقال سرمایه افغان‌ها از پاکستان به کشور

امارت اسلامی از ایجاد کمیته‌ی برای انتقال سرمایه افغان‌ها از پاکستان به کشور خبر می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این کمیته تسهیلات لازم را برای انتقال دارایی‌های افغان‌ها و نیز زمینه کار را به مهاجران که دوباره برگشت می‌کنند فراهم می‌سازد.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اگر مهاجرین ما این‌جا می‌آیند انشاءالله سرمایه‌ی شان بدون کدام ضرر و نقصان انتقال خواهد شد. دوم، امارت اسلامی افغانستان یک کمیته را خاص تعیین کرده که صرف مهاجرینی که بر می‌گردند و آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند یا کاروبار می‌کند حتا دکانداری می‌کنند یا کارهای دیگر تجارت برای شان تسهیلات لازم را ایجاد کند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که نیاز است تا امارت اسلامی با پاکستان روی یک راهکاری کار کند تا افغان‌ها بتوانند دارایی‌های شان را به افغانستان انتقال دهند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یک و نیم ماه پیش ما مجلس داشتیم با مقام وزارت تجارت و در این باره راهکارهای خوبی در نظر گرفته که هر تجار می‌تواند به افغانستان بیاید بسیار سهولت‌های خوب به تجاران است.»

به باور شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، انتقال سرمایه‌های مهاجران افغان در پاکستان به کشور در بهبود اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها سودمند واقع خواهد شد.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید یک راهکار جور کند که چگونه افغان‌ها سرمایه‌گذاری کنند، چگونه دارایی‌های شان را به افغانستان انتقال دهند، چگونه کارخانه‌های شان از پاکستان به افغانستان انتقال دهند، زمینه کار را فراهم بسازد و امکانات را برای شان فراهم کند.»

از این میان، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که پس از برگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان این نهاد برای ۲۵۰ هزار تن کمک کرده‌اند.

ضیاءالدین صافی، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک گفت: «برنامه جهانی خوراک به مهاجرانی که از پاکستان برگشت کرده‌اند کمک‌های غذایی اضطراری را فراهم ساخته است. اکثر این خانواده‌ها طوری است که فقط مقدار نان توانسته‌اند برای شان بسته بندی کنند در حال که گرسنه ناامید هستند به کشور شان برگشته‌اند.»

این درحالی‌ست که بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، افغان‌ها بیش از سه میلیارد دالر در بخش‌های گونه‌گون در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

ایجاد یک کمیته برای انتقال سرمایه افغان‌ها از پاکستان به کشور

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که نیاز است تا امارت اسلامی با پاکستان روی یک راهکاری کار کند تا افغان‌ها بتوانند دارایی‌های شان را به افغانستان انتقال دهند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی از ایجاد کمیته‌ی برای انتقال سرمایه افغان‌ها از پاکستان به کشور خبر می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که این کمیته تسهیلات لازم را برای انتقال دارایی‌های افغان‌ها و نیز زمینه کار را به مهاجران که دوباره برگشت می‌کنند فراهم می‌سازد.

سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اگر مهاجرین ما این‌جا می‌آیند انشاءالله سرمایه‌ی شان بدون کدام ضرر و نقصان انتقال خواهد شد. دوم، امارت اسلامی افغانستان یک کمیته را خاص تعیین کرده که صرف مهاجرینی که بر می‌گردند و آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند یا کاروبار می‌کند حتا دکانداری می‌کنند یا کارهای دیگر تجارت برای شان تسهیلات لازم را ایجاد کند.»

از سویی هم، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که نیاز است تا امارت اسلامی با پاکستان روی یک راهکاری کار کند تا افغان‌ها بتوانند دارایی‌های شان را به افغانستان انتقال دهند.

محمد یونس مومند، معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «یک و نیم ماه پیش ما مجلس داشتیم با مقام وزارت تجارت و در این باره راهکارهای خوبی در نظر گرفته که هر تجار می‌تواند به افغانستان بیاید بسیار سهولت‌های خوب به تجاران است.»

به باور شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، انتقال سرمایه‌های مهاجران افغان در پاکستان به کشور در بهبود اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها سودمند واقع خواهد شد.

محمد نبی افغان، آگاه مسایل اقتصادی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی باید یک راهکار جور کند که چگونه افغان‌ها سرمایه‌گذاری کنند، چگونه دارایی‌های شان را به افغانستان انتقال دهند، چگونه کارخانه‌های شان از پاکستان به افغانستان انتقال دهند، زمینه کار را فراهم بسازد و امکانات را برای شان فراهم کند.»

از این میان، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که پس از برگشت مهاجران از پاکستان به افغانستان این نهاد برای ۲۵۰ هزار تن کمک کرده‌اند.

ضیاءالدین صافی، مسوول ارتباطات برنامه جهانی خوراک گفت: «برنامه جهانی خوراک به مهاجرانی که از پاکستان برگشت کرده‌اند کمک‌های غذایی اضطراری را فراهم ساخته است. اکثر این خانواده‌ها طوری است که فقط مقدار نان توانسته‌اند برای شان بسته بندی کنند در حال که گرسنه ناامید هستند به کشور شان برگشته‌اند.»

این درحالی‌ست که بربنیاد اطلاعات اتاق تجارت مشترک افغانستان-پاکستان، افغان‌ها بیش از سه میلیارد دالر در بخش‌های گونه‌گون در پاکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره