Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرسش برانگیز شدن حضور نیافتن رییس الوزراء در نشست‌های کابینه

دیده‌نشدن محمد حسن آخند، رییس الوزرای امارت اسلامی در نشست‌های کابینه پرسش برانگیز شده است.

بررسی طلوع‌نیوز از صفحه اجتماعی ایکس ارگ که پیش از این نشست‌های کابینه را به ریاست محمد حسن آخند به نشر می‌رساند، نشان می‌دهد که در نزدیک به دوماه گذشته، هیچ خبری از برگزاری نشست‌های کابینه به رهبری رییس الوزرای امارت اسلامی به نشر نرسیده است.

این درحالی‌ست که با گذشت چهار ماه از برگشت رییس الوزراء از قندهار به کابل، تا اکنون هیچ تصویری از حضور این مقام بلندپایه‌ی امارت اسلامی در جلسه‌های کابینه و نشست‌های بزرگ امارت اسلامی نیز به نشر نرسیده است.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که رییس الوزرای امارت اسلامی، به گونه‌ی هفته‌وار در نشست‌های کابینه حضور دارد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «به گونه‌ی معمول، هر دوشنبه ما در کابل مجلس کابینه داریم و آنرا رییس الوزراء تعقیب و دایر می‌کند. این نشستی که انجام شد در قندهار بود ولی نشست‌های دیگر در کابل خواهد بود و رییس الوزراء در آن حضور خواهد داشت.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری نشست‌های کابینه و حضور رییس الوزراء در این نشست‌ها را از بهر رسیدگی به چالش‌های کشور مهم می‌خوانند.

محمد سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «جلسه‌های کابینه مطابق لایحه و پلان هر صبح باید دایر شود و در آن اشتراک رییس الوزراء یا صدراعظم حتمی‌ست تا کابینه را رهبری کند.»

واحد فقیری، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «در نشست کابینه به شکل عمومی درباره مسایل ملی و مهم بحث می‌شود و تمام بزرگان، وزیران و رییس الوزرا همه در آن حضور می‌یابند.»

این درحالی‌ست که پیش از این، رییس الوزرای امارت اسلامی آخرین‌بار به تاریخ ۳ نوامبر سال روان میلادی، در یک نوار تصویری به اخراج مهاجران افغان از پاکستان واکنش نشان داده بود و آخرین نشست کابینه‌ی امارت اسلامی در قندهار به رهبری مولوی هبت‌‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به تاریخ بیست ونه و سی عقرب برگزار شده بود.

پرسش برانگیز شدن حضور نیافتن رییس الوزراء در نشست‌های کابینه

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که رییس الوزرای امارت اسلامی، به گونه‌ی هفته‌وار در نشست‌های کابینه حضور دارد.

تصویر بندانگشتی

دیده‌نشدن محمد حسن آخند، رییس الوزرای امارت اسلامی در نشست‌های کابینه پرسش برانگیز شده است.

بررسی طلوع‌نیوز از صفحه اجتماعی ایکس ارگ که پیش از این نشست‌های کابینه را به ریاست محمد حسن آخند به نشر می‌رساند، نشان می‌دهد که در نزدیک به دوماه گذشته، هیچ خبری از برگزاری نشست‌های کابینه به رهبری رییس الوزرای امارت اسلامی به نشر نرسیده است.

این درحالی‌ست که با گذشت چهار ماه از برگشت رییس الوزراء از قندهار به کابل، تا اکنون هیچ تصویری از حضور این مقام بلندپایه‌ی امارت اسلامی در جلسه‌های کابینه و نشست‌های بزرگ امارت اسلامی نیز به نشر نرسیده است.

اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز می‌گوید که رییس الوزرای امارت اسلامی، به گونه‌ی هفته‌وار در نشست‌های کابینه حضور دارد.

آقای مجاهد در این باره گفت: «به گونه‌ی معمول، هر دوشنبه ما در کابل مجلس کابینه داریم و آنرا رییس الوزراء تعقیب و دایر می‌کند. این نشستی که انجام شد در قندهار بود ولی نشست‌های دیگر در کابل خواهد بود و رییس الوزراء در آن حضور خواهد داشت.»

از سویی هم، برخی از آگاهان مسایل سیاسی برگزاری نشست‌های کابینه و حضور رییس الوزراء در این نشست‌ها را از بهر رسیدگی به چالش‌های کشور مهم می‌خوانند.

محمد سلیم پیگیر، آگاه مسایل سیاسی گفت: «جلسه‌های کابینه مطابق لایحه و پلان هر صبح باید دایر شود و در آن اشتراک رییس الوزراء یا صدراعظم حتمی‌ست تا کابینه را رهبری کند.»

واحد فقیری، آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «در نشست کابینه به شکل عمومی درباره مسایل ملی و مهم بحث می‌شود و تمام بزرگان، وزیران و رییس الوزرا همه در آن حضور می‌یابند.»

این درحالی‌ست که پیش از این، رییس الوزرای امارت اسلامی آخرین‌بار به تاریخ ۳ نوامبر سال روان میلادی، در یک نوار تصویری به اخراج مهاجران افغان از پاکستان واکنش نشان داده بود و آخرین نشست کابینه‌ی امارت اسلامی در قندهار به رهبری مولوی هبت‌‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی به تاریخ بیست ونه و سی عقرب برگزار شده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره