Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تصمیم دادگاه عالی پاکستان درباره عریضه لغو اخراج مهاجران افغان

دادگاه عالی پاکستان در اول ماه دسمبر درباره عریضه‌ای که درباره روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده، تصمیم خواهد گرفت. 

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که برای بررسی این عریضه یک هیات نیز به رهبری سردار طارق مسعود، قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان و همچنان یحیی آفریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این دادگاه تعیین شده است.

این عریضه را شماری از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب ختک، محسن داور، فرصت‌الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود جنجوعه، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق و شماری دیگر برضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کرده‌اند.

در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان که از چندین دهه به این سو در پاکستان بسر می‌برند، خلاف قانون و غیرانسانی خوانده شده است.

آنان در این عریضه خواسته‌اند که حکومت موقت این کشور از بازداشت، اخراج و آزار و اذیت دارندگان کارت اقامت، کارت شهروندی افغانستان و درخواست پناهندگی سازمان ملل متحد بازدارند.

تصمیم دادگاه عالی پاکستان درباره عریضه لغو اخراج مهاجران افغان

در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان که از چندین دهه به این سو در پاکستان بسر می‌برند، خلاف قانون و غیرانسانی خوانده شده است.

تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی پاکستان در اول ماه دسمبر درباره عریضه‌ای که درباره روند اخراج مهاجران افغان از این کشور ثبت شده، تصمیم خواهد گرفت. 

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که برای بررسی این عریضه یک هیات نیز به رهبری سردار طارق مسعود، قاضی ارشد دادگاه عالی پاکستان و همچنان یحیی آفریدی و عایشه ملک، دو قاضی دیگر این دادگاه تعیین شده است.

این عریضه را شماری از رهبران سیاسی پاکستان و فعالان حقوق بشر از جمله افراسیاب ختک، محسن داور، فرصت‌الله بابر، ایمان زینب مزاری، سناتور مشتاق احمد، آمنه مسعود جنجوعه، محمد جبران ناصر، احمد شبر، عمران شفیق و شماری دیگر برضد تصمیم حکومت موقت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجران افغان از آن کشور ثبت کرده‌اند.

در این عریضه تصمیم اخراج مهاجرین افغان که از چندین دهه به این سو در پاکستان بسر می‌برند، خلاف قانون و غیرانسانی خوانده شده است.

آنان در این عریضه خواسته‌اند که حکومت موقت این کشور از بازداشت، اخراج و آزار و اذیت دارندگان کارت اقامت، کارت شهروندی افغانستان و درخواست پناهندگی سازمان ملل متحد بازدارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره