Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از سرگیری فعالیت قونسلی سفارت افغانستان در هند

سید محمد ابراهیم‌خیل، جنرال قونسل افغانستان در حیدرآباد هند از آغاز فعالیت دوباره‌ی خدمات قونسلی سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر می‌دهد.

آقای‌ ابراهیم‌خیل می‌گوید که بربنیاد درخواست حکومت هند، او همراه با ذکیه وردک، جنرال قونسل افغانستان در ممبی، مسوولیت این سفارت در امور قونسلی را به عهده گرفته‌اند.

این درحالی‌ست که هفته‌ی گذشته سفارت افغانستان در دهلی‌نو با پخش اعلامیه‌ای از توقف فعالیت‌هایش به گونه‌ی دایمی خبر داده بود.

جنرال قونسل افغانستان در حیدرآباد در این باره چنین گفت: «بعد از این‌که ما خود را به وزارت خارجه رساندیم، این‌ها گفتند چنانکه ما دو ماه قبل گفتیم که سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی‌شود و از ما خواهش کردند که در پهلوی کارهای ممبی و حیدرآباد شما کارهای بخش قونسلی سفارت را نیز به دوش بگیرید.»

از سویی هم، شماری از دپیلوماتان پیشین آغاز فعالیت‌های قونسلی افغانستان در هند را از بهر حل چالش‌های شهروندان کشور سودمند می‌دانند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «یک روابط ایجاد شود که از قضایای منطقه و قضایای افغانستان هندوستان دور نباشد و این به نفع افغانستان هم است و به نفع مهاجرین افغانستان، تاجران افغانستان و محصلین افغانستان است.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین دیگر گفت: «هندی‌ها تلاش می‌کنند که حضور امنیتی خود را همچنان در افغانستان ادامه بدهند و تعامل را با طالبان توسعه ببخشند.»

همزمان با این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در‌باره‌ی حل چالش‌ها در سفارت افغانستان در هند پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.

آقای مجاهد در این باره افزود: «پیشرفت‌ها است ولی وضعیت سیاسی تا حال ایجاب نمی‌کند که گام‌های عملی برداشته شود.»

پیش از این، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، از بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر داده، گفته بود که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی در شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال‌اند و خدمات قونسلی را به مهاجران افغان ارایه می‌کنند.

از سرگیری فعالیت قونسلی سفارت افغانستان در هند

آقای‌ ابراهیم‌خیل می‌گوید که بربنیاد درخواست حکومت هند، او همراه با ذکیه وردک، جنرال قونسل افغانستان در ممبی، مسوولیت این سفارت در امور قونسلی را به عهده گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

سید محمد ابراهیم‌خیل، جنرال قونسل افغانستان در حیدرآباد هند از آغاز فعالیت دوباره‌ی خدمات قونسلی سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر می‌دهد.

آقای‌ ابراهیم‌خیل می‌گوید که بربنیاد درخواست حکومت هند، او همراه با ذکیه وردک، جنرال قونسل افغانستان در ممبی، مسوولیت این سفارت در امور قونسلی را به عهده گرفته‌اند.

این درحالی‌ست که هفته‌ی گذشته سفارت افغانستان در دهلی‌نو با پخش اعلامیه‌ای از توقف فعالیت‌هایش به گونه‌ی دایمی خبر داده بود.

جنرال قونسل افغانستان در حیدرآباد در این باره چنین گفت: «بعد از این‌که ما خود را به وزارت خارجه رساندیم، این‌ها گفتند چنانکه ما دو ماه قبل گفتیم که سفارت افغانستان در دهلی بسته نمی‌شود و از ما خواهش کردند که در پهلوی کارهای ممبی و حیدرآباد شما کارهای بخش قونسلی سفارت را نیز به دوش بگیرید.»

از سویی هم، شماری از دپیلوماتان پیشین آغاز فعالیت‌های قونسلی افغانستان در هند را از بهر حل چالش‌های شهروندان کشور سودمند می‌دانند.

عزیز معارج، دیپلومات پیشین به طلوع‌نیوز گفت: «یک روابط ایجاد شود که از قضایای منطقه و قضایای افغانستان هندوستان دور نباشد و این به نفع افغانستان هم است و به نفع مهاجرین افغانستان، تاجران افغانستان و محصلین افغانستان است.»

نورالله راغی، دیپلومات پیشین دیگر گفت: «هندی‌ها تلاش می‌کنند که حضور امنیتی خود را همچنان در افغانستان ادامه بدهند و تعامل را با طالبان توسعه ببخشند.»

همزمان با این، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که در‌باره‌ی حل چالش‌ها در سفارت افغانستان در هند پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است.

آقای مجاهد در این باره افزود: «پیشرفت‌ها است ولی وضعیت سیاسی تا حال ایجاب نمی‌کند که گام‌های عملی برداشته شود.»

پیش از این، شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه، از بازگشایی سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر داده، گفته بود که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی در شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال‌اند و خدمات قونسلی را به مهاجران افغان ارایه می‌کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره