Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدبان حقوق بشر از ادامه محدودیت‌ها در افغانستان انتقاد کرد

دیدبان حقوق بشر در گزارشی از سیاست‌های اعمال شده بر بخش آموزشی در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که سیاست «نادرست» امارت اسلامی به پسران، دختران و زنان این کشور آسیب می‌رساند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش که در ۱۹ صفحه گنجانیده شده، از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا در راستای رفع محدودیت‌های آموزشی بر بانوان در افغانستان همکاری کنند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «طالبان آموزش پسران بالاتر از صنف ششم را منع نکرده‌اند، اما آموزش برای دختران و زنان ممنوع است. اقدام‌های آن‌ها دسترسی همه کودکان و جوانان به آموزش را تضعیف می‌کند. این نقض کننده تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، از جمله حق همه کودکان برای تحصیل است. تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران که ممنوعیت تحصیل دختران و زنان تنها یک جنبه آن است، اثرات مضری بر پسران نیز دارد.

همزمان با این، ملاله یوسفزی فعال آموزش و پرورش و برنده جایزه نوبل نیز از وضع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و وضع این محدودیت‌ها را غیرقانونی خوانده است.

بانو یوسفزی این سخنان را در مراسم یادبود از دهمین سال‌روز مرگ نلسون ماندلا در افریقا ابراز کرده است.

ملاله یوسفزی گفته است: «در افغانستان، طالبان می‌گویند که ظلم به دختران و زنان یک مساله دینی است. بنابراین اجازه دهید تا جایی که ممکن است به صراحت بگویم: این درست نیست و تنها یک بهانه است. بسیاری از دانشمندان مسلمان از جمله در افغانستان به صراحت گفته‌اند که اسلام از حق دختران و زنان برای آموزش و کار چشم‌پوشی نمی‌کند؛ اما طالبان به این حقیقت علاقه‌ای ندارند.»

شماری از دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم و دانش‌جویان بار دیگر از امارت اسلامی خواسته‌اند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم سازد.

حسنا، دانش‌جو گفت: «امر ‌ثانویی گفته بودند؛ هنوز هیچ‌ معلوم نیست که آخرش چه می‌شود. کوشش کنند که حداقل حداقل سال آینده که در پیش‌رو داریم، این طرح خود را برای ما بگویند که چه قسم است، ما نظر به همان میاییم.»

حلیمه، دانش‌آموز گفت: «خواست ما از دولت این است که مکتب‌های ما را باز کند. همین دو سال که تیر شد و ما در خانه ماندیم، هیچی به دست ما نیامد.»

اما امارت اسلامی تاکید دارد که تمامی حقوق زنان و دختران در کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حقوقی را که شریعت اسلامی برای خواهران داده، باید تامین باشد و امارت اسلامی هم در این راستا گام‌های مثبتی برداشته.»

واکنش‌ها به محدودیت‌های وضع شده در بر زنان و دختران در افغانستان تازگی ندارد. بارها نهادهای جهانی و کشورها از این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

دیدبان حقوق بشر از ادامه محدودیت‌ها در افغانستان انتقاد کرد

همزمان، ملاله یوسفزی فعال آموزش و پرورش و برنده جایزه نوبل نیز از وضع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است.

تصویر بندانگشتی

دیدبان حقوق بشر در گزارشی از سیاست‌های اعمال شده بر بخش آموزشی در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که سیاست «نادرست» امارت اسلامی به پسران، دختران و زنان این کشور آسیب می‌رساند.

دیدبان حقوق بشر در این گزارش که در ۱۹ صفحه گنجانیده شده، از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا در راستای رفع محدودیت‌های آموزشی بر بانوان در افغانستان همکاری کنند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «طالبان آموزش پسران بالاتر از صنف ششم را منع نکرده‌اند، اما آموزش برای دختران و زنان ممنوع است. اقدام‌های آن‌ها دسترسی همه کودکان و جوانان به آموزش را تضعیف می‌کند. این نقض کننده تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی، از جمله حق همه کودکان برای تحصیل است. تبعیض سیستماتیک طالبان علیه زنان و دختران که ممنوعیت تحصیل دختران و زنان تنها یک جنبه آن است، اثرات مضری بر پسران نیز دارد.

همزمان با این، ملاله یوسفزی فعال آموزش و پرورش و برنده جایزه نوبل نیز از وضع محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده و وضع این محدودیت‌ها را غیرقانونی خوانده است.

بانو یوسفزی این سخنان را در مراسم یادبود از دهمین سال‌روز مرگ نلسون ماندلا در افریقا ابراز کرده است.

ملاله یوسفزی گفته است: «در افغانستان، طالبان می‌گویند که ظلم به دختران و زنان یک مساله دینی است. بنابراین اجازه دهید تا جایی که ممکن است به صراحت بگویم: این درست نیست و تنها یک بهانه است. بسیاری از دانشمندان مسلمان از جمله در افغانستان به صراحت گفته‌اند که اسلام از حق دختران و زنان برای آموزش و کار چشم‌پوشی نمی‌کند؛ اما طالبان به این حقیقت علاقه‌ای ندارند.»

شماری از دانش‌آموزان بالاتر از صنف ششم و دانش‌جویان بار دیگر از امارت اسلامی خواسته‌اند تا زمینه آموزش را برای آنان فراهم سازد.

حسنا، دانش‌جو گفت: «امر ‌ثانویی گفته بودند؛ هنوز هیچ‌ معلوم نیست که آخرش چه می‌شود. کوشش کنند که حداقل حداقل سال آینده که در پیش‌رو داریم، این طرح خود را برای ما بگویند که چه قسم است، ما نظر به همان میاییم.»

حلیمه، دانش‌آموز گفت: «خواست ما از دولت این است که مکتب‌های ما را باز کند. همین دو سال که تیر شد و ما در خانه ماندیم، هیچی به دست ما نیامد.»

اما امارت اسلامی تاکید دارد که تمامی حقوق زنان و دختران در کشور تامین است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی گفت: «حقوقی را که شریعت اسلامی برای خواهران داده، باید تامین باشد و امارت اسلامی هم در این راستا گام‌های مثبتی برداشته.»

واکنش‌ها به محدودیت‌های وضع شده در بر زنان و دختران در افغانستان تازگی ندارد. بارها نهادهای جهانی و کشورها از این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره