Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند: سفارت افغانستان در دهلی‌نو فعال است

وزارت خارجه هند از آغاز دوباره فعالیت سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر داده است.

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند اما به خبرنگاران گفته است که موقف آنان [حکومت هند] درباره به‌رسمیت شناسی امارت اسلامی تغییر نکرده است.

آقای باغچی در این نشست خبری افزود: «سفارت افغانستان در دهلی نو و قونسل‌گری‌های افغانستان در حیدرآباد و ممبی فعالیت دارند. شما می‌توانید از پرچم‌های‌شان که برافراشته‌اند، این موضوع را متوجه شود. موقف ما درباره به رسمیت شناختن تغییر نکرده است، دیپلومات‌های افغان این‌جا هستند و برای شهروندان افغان خدمات قونسلی را فراهم می‌کنند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، بازگشایی سفارت افغانستان را در هند، بر گسترش روابط کابل با دهلی نو سودمند می‌دانند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی در باره ازسرگیری فعالیت این سفارت گفت: «گپ خوب است که امارت اسلامی با تمام کشورها رابطه دیپلوماتیک و رابطه خوب داشته باشد و کشورهای که در باره افغانستان نگران هستند باید به خواست‌های آن کشورها از طریق دیپلوماتیک پاسخ داده شود.»

امان الله هوتکی یکی دیگر از آگاهان گفت: «بازگشایی سفارت برای ما مثبت تمام می‌شود و من به دید مثبت به آن می‌نگرم. در این کار، هم نفع ملت وجود دارد و هم نفع حکومت.»

پیش از این، سید محمد ابراهیم‌خیل، سرقونسل افغانستان در حیدرآباد هند گفته بود که خدمات قونسلی سفارت افغانستان در هند از سرگرفته شده است. او‌افزوده بود که بربنیاد درخواست حکومت هند، او با ذکیه وردک سرقونسل افغانستان در ممبی، مسوولیت این سفارت را به عهده گرفته‌اند.

وزارت خارجه هند: سفارت افغانستان در دهلی‌نو فعال است

برخی آگاهان مسایل سیاسی، بازگشایی سفارت افغانستان را در هند، بر گسترش روابط کابل با دهلی نو سودمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه هند از آغاز دوباره فعالیت سفارت افغانستان در دهلی‌نو خبر داده است.

آریندام باغچی، سخنگوی وزارت خارجه هند اما به خبرنگاران گفته است که موقف آنان [حکومت هند] درباره به‌رسمیت شناسی امارت اسلامی تغییر نکرده است.

آقای باغچی در این نشست خبری افزود: «سفارت افغانستان در دهلی نو و قونسل‌گری‌های افغانستان در حیدرآباد و ممبی فعالیت دارند. شما می‌توانید از پرچم‌های‌شان که برافراشته‌اند، این موضوع را متوجه شود. موقف ما درباره به رسمیت شناختن تغییر نکرده است، دیپلومات‌های افغان این‌جا هستند و برای شهروندان افغان خدمات قونسلی را فراهم می‌کنند.»

برخی آگاهان مسایل سیاسی، بازگشایی سفارت افغانستان را در هند، بر گسترش روابط کابل با دهلی نو سودمند می‌دانند.

محمد متین محمدخیل، آگاه مسایل سیاسی در باره ازسرگیری فعالیت این سفارت گفت: «گپ خوب است که امارت اسلامی با تمام کشورها رابطه دیپلوماتیک و رابطه خوب داشته باشد و کشورهای که در باره افغانستان نگران هستند باید به خواست‌های آن کشورها از طریق دیپلوماتیک پاسخ داده شود.»

امان الله هوتکی یکی دیگر از آگاهان گفت: «بازگشایی سفارت برای ما مثبت تمام می‌شود و من به دید مثبت به آن می‌نگرم. در این کار، هم نفع ملت وجود دارد و هم نفع حکومت.»

پیش از این، سید محمد ابراهیم‌خیل، سرقونسل افغانستان در حیدرآباد هند گفته بود که خدمات قونسلی سفارت افغانستان در هند از سرگرفته شده است. او‌افزوده بود که بربنیاد درخواست حکومت هند، او با ذکیه وردک سرقونسل افغانستان در ممبی، مسوولیت این سفارت را به عهده گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره