Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بیجاشده‌های داخلی و نگرانی‌های تازه سازمان ملل متحد

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در تازه‌ترین گزارش‌اش از وضعیت بیجاشده‌های داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

بربنیاد این گزارش، درحال حاضر بیش از سه میلیون بیجاشده داخلی در افغانستان وجود دارد که باید به اوضاع آنان رسیدگی شود.

ابراهیم که ده سال پیش به علت جنگ‌های داخلی از پروان به کابل پناه‌آورده می‌گوید که باخانواده‌اش در اتاقی زندگی‌ می‌کند که سپری کردن زمستان در آن نیز دشوار است.

ابراهیم به طلوع‌نیوز، گفت: «کودکانم را می‌بیند من این‌ها را از مکتب کشیدم اگر این‌ها مکتب می‌رفتند فکر کن چقدر برای آینده این‌ها خوب بود، اما من سر این ها کبار جمع‌ می‌کنم تا زندگی پیش برود.»

بی بی حوا خانم ابراهیم، می‌گوید: «ما جایی برای بود و باش نداریم خواست من این است که برای ما یک زمین بدهند و با ما کمک کنند.»

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است: «پس از پایان جنگ بیست ساله در افغانستان و به قدرت رسیدن مقام‌های کنونی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، جنگ‌ها دیگر از علت اصلی بیجا شدن افراد در این کشور نیست. هرچند ۳.۲۵ میلیون تن در داخل افغانستان بی جا شده اند و نیز بیش از ۵.۵۳ میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای منطقه به ثبت رسیده‌اند.»

همزمان با این، شماری از بیجاشده‌‌های داخلی در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار و سرپناه را برای شان فراهم بسازد.

صالح محمد، بیجاشده ولایت ننگرهار، گفت: «ما در این‌جا بدون هیچ سرنوشتی به سر می‌بریم و با مشکلات بی اندازه تاکنون روبه‌رو شده‌ایم.»

ملک گل خان، بیجاشده ولایت لغمان، گفت: «ما جایی برای بودوباش می‌خواهیم و برای کودکان زمینه آموزش و برای خود زمینه کار می‌خواهیم فراهم شود ببین کودکان در اینجا بی‌سرنوشت می‌گردند.»

هرچند وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در باره بی‌جاشده‌های داخلی آماری نمی‌دهد؛ اما پیش از این، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان با داشتن ۶ اعشاریه ۵۵ میلیون بیجاشده داخلی پس از سوریه در جایگاه دوم کشورهای است که بیش‌ترین بیجاشده را در جهان دارند.

بیجاشده‌های داخلی و نگرانی‌های تازه سازمان ملل متحد

همزمان با این، شماری از بیجاشده‌‌های داخلی در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار و سرپناه را برای شان فراهم بسازد.

تصویر بندانگشتی

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در تازه‌ترین گزارش‌اش از وضعیت بیجاشده‌های داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

بربنیاد این گزارش، درحال حاضر بیش از سه میلیون بیجاشده داخلی در افغانستان وجود دارد که باید به اوضاع آنان رسیدگی شود.

ابراهیم که ده سال پیش به علت جنگ‌های داخلی از پروان به کابل پناه‌آورده می‌گوید که باخانواده‌اش در اتاقی زندگی‌ می‌کند که سپری کردن زمستان در آن نیز دشوار است.

ابراهیم به طلوع‌نیوز، گفت: «کودکانم را می‌بیند من این‌ها را از مکتب کشیدم اگر این‌ها مکتب می‌رفتند فکر کن چقدر برای آینده این‌ها خوب بود، اما من سر این ها کبار جمع‌ می‌کنم تا زندگی پیش برود.»

بی بی حوا خانم ابراهیم، می‌گوید: «ما جایی برای بود و باش نداریم خواست من این است که برای ما یک زمین بدهند و با ما کمک کنند.»

در بخشی از گزارش این نهاد آمده است: «پس از پایان جنگ بیست ساله در افغانستان و به قدرت رسیدن مقام‌های کنونی این کشور در سال ۲۰۲۱ میلادی، جنگ‌ها دیگر از علت اصلی بیجا شدن افراد در این کشور نیست. هرچند ۳.۲۵ میلیون تن در داخل افغانستان بی جا شده اند و نیز بیش از ۵.۵۳ میلیون مهاجر افغانستان در کشورهای منطقه به ثبت رسیده‌اند.»

همزمان با این، شماری از بیجاشده‌‌های داخلی در کشور از حکومت سرپرست می‌خواهند تا زمینه کار و سرپناه را برای شان فراهم بسازد.

صالح محمد، بیجاشده ولایت ننگرهار، گفت: «ما در این‌جا بدون هیچ سرنوشتی به سر می‌بریم و با مشکلات بی اندازه تاکنون روبه‌رو شده‌ایم.»

ملک گل خان، بیجاشده ولایت لغمان، گفت: «ما جایی برای بودوباش می‌خواهیم و برای کودکان زمینه آموزش و برای خود زمینه کار می‌خواهیم فراهم شود ببین کودکان در اینجا بی‌سرنوشت می‌گردند.»

هرچند وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها در باره بی‌جاشده‌های داخلی آماری نمی‌دهد؛ اما پیش از این، برنامه توسعه سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که افغانستان با داشتن ۶ اعشاریه ۵۵ میلیون بیجاشده داخلی پس از سوریه در جایگاه دوم کشورهای است که بیش‌ترین بیجاشده را در جهان دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره