Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت آب و انرژی برای اجرای پروژه "تاپ" اعلام آمادگی کرد

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی در دیدار با رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان گفته است که این وزارت برای اجرای پروژه تاپ و پروژه‌های دیگر آمادگی دارد.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت آب و انرژی، رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان نیز آمادگی کشورش را برای تطبیق پروژه تاپ و سایر پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان اعلام کرده است.

مطیع ‌الله عابد، سخنگوی وزارت آب و انرژی درباره دیدار گفت:  «رهبری وزارت انرژی و آب در کنار آمادگی برای تکمیل پروژه تاپ با در نظر داشت همه جوانب آن برای عملی کردن این پروژه به هماهنگی تاکید می‌کند و کار سب‌ستیشن نورالجهاد در ولایت هرات به سرعت جریان دارد که پیش از رسیدن زمستان کار آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.»

همزمان با این، شرکت‌های ۷۷ ترکیه و زولرستان طرح تولید ۲۲ اعشاریه ۷۵ میگاوات برق آفتابی را در نشست نوبتی سرمایه‌گذاری بین وزارتی امارت اسلامی ارایه کردند.

این دستگاه تولید برق [برق آفتابی] در ولسوالی سروبی کابل ساخته می‌شود.

امان ‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برق‌رسانی برشنا درباره این دستگاه چنین دیدگاه دارد: «پروژه‌های که در ترکمنستان است و افغانستان هم‌اکنون از آن برق می‌گیرد از سه خط لین برق است (هرات، اندخوی و سمت شبرغان مزار است)، برقی که افغانستان از ترکمنستان وارد می‌کند با کیفیت بسیار بالا است.»

با این وجود برخی آگاهان می‌گویند، از آن‌جا که افغانستان بخش بزرگ برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه خریداری می‌کنند، برگزاری نشست‌های مشترک میان مقام‌های کشورها برای افزایش هماهنگی و همکاری‌های متقابل اثرگذار است.

فردوس بهگزین، آگاه اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تلاش زیاد‌تر صورت گیرد چرا که نیاز اشد ما کارخانه‌های ما و فابریکه‌های که روزمره برای تولید کالا به برق نیاز دارد توجه بیش‌تر صورت گیرد.»

به تازگی وزارت آب و انرژی از فرستادن طرح پنج‌ساله توسعه برق به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا خبر داده است. بربنیاد این طرح، ۲۰۰ پروژه بندهای کوچک و بزرگ، کانال‌ها و پروژه‌های تولید، انتقال و توزیع برق که نزدیک به ۴ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد، در پنج سال در کشور عملی خواهند شد.

وزارت آب و انرژی برای اجرای پروژه "تاپ" اعلام آمادگی کرد

همزمان با این، شرکت‌های ۷۷ ترکیه و زولرستان طرح تولید ۲۲ اعشاریه ۷۵ میگاوات برق آفتابی را در نشست نوبتی سرمایه‌گذاری بین وزارتی امارت اسلامی ارایه کردند.

تصویر بندانگشتی

عبداللطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی در دیدار با رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان گفته است که این وزارت برای اجرای پروژه تاپ و پروژه‌های دیگر آمادگی دارد.

به گفته‌ی سخنگوی وزارت آب و انرژی، رییس پروژه‌های جهانی انرژی ترکمنستان نیز آمادگی کشورش را برای تطبیق پروژه تاپ و سایر پروژه‌های برق‌رسانی در افغانستان اعلام کرده است.

مطیع ‌الله عابد، سخنگوی وزارت آب و انرژی درباره دیدار گفت:  «رهبری وزارت انرژی و آب در کنار آمادگی برای تکمیل پروژه تاپ با در نظر داشت همه جوانب آن برای عملی کردن این پروژه به هماهنگی تاکید می‌کند و کار سب‌ستیشن نورالجهاد در ولایت هرات به سرعت جریان دارد که پیش از رسیدن زمستان کار آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.»

همزمان با این، شرکت‌های ۷۷ ترکیه و زولرستان طرح تولید ۲۲ اعشاریه ۷۵ میگاوات برق آفتابی را در نشست نوبتی سرمایه‌گذاری بین وزارتی امارت اسلامی ارایه کردند.

این دستگاه تولید برق [برق آفتابی] در ولسوالی سروبی کابل ساخته می‌شود.

امان ‌الله غالب، رییس پیشین شرکت برق‌رسانی برشنا درباره این دستگاه چنین دیدگاه دارد: «پروژه‌های که در ترکمنستان است و افغانستان هم‌اکنون از آن برق می‌گیرد از سه خط لین برق است (هرات، اندخوی و سمت شبرغان مزار است)، برقی که افغانستان از ترکمنستان وارد می‌کند با کیفیت بسیار بالا است.»

با این وجود برخی آگاهان می‌گویند، از آن‌جا که افغانستان بخش بزرگ برق مورد نیازش را از کشورهای همسایه خریداری می‌کنند، برگزاری نشست‌های مشترک میان مقام‌های کشورها برای افزایش هماهنگی و همکاری‌های متقابل اثرگذار است.

فردوس بهگزین، آگاه اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «تلاش زیاد‌تر صورت گیرد چرا که نیاز اشد ما کارخانه‌های ما و فابریکه‌های که روزمره برای تولید کالا به برق نیاز دارد توجه بیش‌تر صورت گیرد.»

به تازگی وزارت آب و انرژی از فرستادن طرح پنج‌ساله توسعه برق به کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا خبر داده است. بربنیاد این طرح، ۲۰۰ پروژه بندهای کوچک و بزرگ، کانال‌ها و پروژه‌های تولید، انتقال و توزیع برق که نزدیک به ۴ میلیارد دالر بودجه نیاز دارد، در پنج سال در کشور عملی خواهند شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره