Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت معارف از آموزش با کیفیت در کشور اطمینان داد

وزارت معارف در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق مبنی بر اعمال محدودیت بر بخش آموزش در افغانستان، می‌گوید که این وزارت برای دختران و پسران زمینه آموزش با کیفیت را فراهم ساخته است.

منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که خدمات آموزشی جدا از هرگونه تعلقات قومی، زبانی، محلی و مذهبی در کشور جریان دارد و گزارش‌ها در پیوند به اخراج آموزگاران زن نیز دور از واقعیت است.

به گفته‌ی آقای حمزه، نزدیک به ۲۰هزار آموزگار مسلکی در یک سال پسین در وزارت معارف جذب شده‌اند.

منصور احمد حمزه به طلوع‌نیوز گفت: «در پیوند به کیفیت صحبت کرده‌اند که کیفیت پایین شده است، وزارت معارف در این بخش یک سلسله اقدامات را انجام داده است که از جمله گفته می‌توانیم دانش‌آموزان به‌گونه آسان آموزش‌های ببینند.»

وزارت همچنان در صفحه خود در شبکه ایکس نگاشته است که در یک سال پسین نزدیک به دو میلیون کودک جدید الشمول را در سطح کشور ثبت کرده است.

محمد جاهد مشتاق، استاد دانشگاه در باره سیستم آموزشی کشور گفت: «در صورت که ما چنین استادان را جذب کنیم، در حقیقت ما انجنیران، داکتران و دیگر متخصصان را از رشته‌های مختلف برای کشور تقدیم می‌نماییم.»

همزمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با جین ماریوت، سفیر بریتانیا در پاکستان دیدار کرده و درباره آموزش‌ دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

مولانا فضل الرحمان در این دیدار پشتیبانی خود را از آموزش دختران اعلام کرده است.

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «یک راه‌حل حقوقی و قانونی باید برای این موضوع پیدا شود به خاطر که یکی از مسایلی که ما را از به رسمیت شناختن دور کرده، همین آموزش است که دو سال یا بیشتر از دوسال شد که توجه به این موضوع کم بوده است.»

این درحالی است که دیدبان حقوق بشر با ارایه گزارشی ادعا کرده بود که برخی از آموزگاران زن در افغانستان از وظایف شان برکنار شده و با دانش‌آموزان نیز برخورد خشونت‌آمیز انجام می‌شود.

وزارت معارف از آموزش با کیفیت در کشور اطمینان داد

دیدبان حقوق بشر در گزارشی ادعا کرده بود که برخی آموزگاران زن در افغانستان از وظایف شان برکنار شده و با دانش‌آموزان برخورد خشونت‌آمیز می‌شود.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف در واکنش به گزارش اخیر دیدبان حقوق مبنی بر اعمال محدودیت بر بخش آموزش در افغانستان، می‌گوید که این وزارت برای دختران و پسران زمینه آموزش با کیفیت را فراهم ساخته است.

منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف می‌گوید که خدمات آموزشی جدا از هرگونه تعلقات قومی، زبانی، محلی و مذهبی در کشور جریان دارد و گزارش‌ها در پیوند به اخراج آموزگاران زن نیز دور از واقعیت است.

به گفته‌ی آقای حمزه، نزدیک به ۲۰هزار آموزگار مسلکی در یک سال پسین در وزارت معارف جذب شده‌اند.

منصور احمد حمزه به طلوع‌نیوز گفت: «در پیوند به کیفیت صحبت کرده‌اند که کیفیت پایین شده است، وزارت معارف در این بخش یک سلسله اقدامات را انجام داده است که از جمله گفته می‌توانیم دانش‌آموزان به‌گونه آسان آموزش‌های ببینند.»

وزارت همچنان در صفحه خود در شبکه ایکس نگاشته است که در یک سال پسین نزدیک به دو میلیون کودک جدید الشمول را در سطح کشور ثبت کرده است.

محمد جاهد مشتاق، استاد دانشگاه در باره سیستم آموزشی کشور گفت: «در صورت که ما چنین استادان را جذب کنیم، در حقیقت ما انجنیران، داکتران و دیگر متخصصان را از رشته‌های مختلف برای کشور تقدیم می‌نماییم.»

همزمان، رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان با جین ماریوت، سفیر بریتانیا در پاکستان دیدار کرده و درباره آموزش‌ دختران در افغانستان گفت‌وگو کرده‌اند.

مولانا فضل الرحمان در این دیدار پشتیبانی خود را از آموزش دختران اعلام کرده است.

محمد اجمل زرمتی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «یک راه‌حل حقوقی و قانونی باید برای این موضوع پیدا شود به خاطر که یکی از مسایلی که ما را از به رسمیت شناختن دور کرده، همین آموزش است که دو سال یا بیشتر از دوسال شد که توجه به این موضوع کم بوده است.»

این درحالی است که دیدبان حقوق بشر با ارایه گزارشی ادعا کرده بود که برخی از آموزگاران زن در افغانستان از وظایف شان برکنار شده و با دانش‌آموزان نیز برخورد خشونت‌آمیز انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره