Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای سرفراز بوگتی؛ ۹۰ درصد مهاجران با رضایت پاکستان را ترک کردند

سرفراز بوگتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان آمار داده است که از آغاز روند اخراج مهاجران غیرقانونی تا کنون بیش از  ۴۸۲هزار نفر را از پاکستان اخراج کرده‌اند.

وزیر داخله موقت پاکستان ‌افزوده که ۹۰ درصد از مهاجران غیرقانونی به رضایت خود پاکستان را ترک کرده و تنها ده درصد به‌گونه‌ی اجبار از این کشور بیرون شده‌اند.

آقای بوگتی تصریح کرده که گزارش‌ها در پیوند به لت و کوب و بدرفتار با مهاجران حقیقت ندارد.

او گفته است: «تا حالا افرادی که رفته‌اند، تعداد شان به ۴۸۲هزار و ۸۴۵ مهاجر می‌رسد که از سرحدات مختلف پاکستان بازگشت داده شده‌اند و در این میان، گفته می‌توانیم که ۹۰ درصد از این تعداد به رضایت خود رفته‌اند.»

این مقام حکومت موقت پاکستان همچنان از شناسایی ده نفر از افغانانی که در برخی از حزب‌های سیاسی فعالیت داشتند، سخن زده و تاکید کرده است که به زودی آنان از پاکستان اخراج خواهند شد.

آقای بوگتی در این باره افزود: «نزدیک به ده نفر از کسانی شناسایی شده‌اند که در فعالیت‌های سیاسی دخیل بودند. تعداد شان در حال افزایش است و روند اخراج آنان ادامه دارد. زمان انتخابات است، پس اگر کسی کارت مهاجرت، ویزا، ویزای تجارتی، ویزای سیاحتی یا سندی دیگری نیز در دست داشته باشد ولی در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل باشد، از این‌جا اخراج خواهد شد.»

در این میان، برخی مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که مهاجران غیرقانونی با بدرفتاری پولیس از این کشور اخراج شده‌اند.

جاوید ابرار، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «مهاجرانی که تازه از پاکستان به کشورشان برگشته‌اند، با جبر دوباره به افغانستان برگشته‌اند؛ چرا که پولیس پاکستان به خانه‌های آنان چاپه می‌کردند، آنان را بندی و لت و کوب می‌کردند.»

ملک اول شینواری، مهاجر دیگر می‌گوید: «بسیاری مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند و شماری هم که از تاریخ بازمانده بودند، پولیس به خانه‌های آنان می‌رفتند، آنان را لیست می‌گرفتند و از راه تورخم انان را به کشور بازگشت می‌دادند.»

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین دیدگاه دارد: «افغان‌ها که در پاکستان هستند، در هیچ کار و امور داخلی پاکستان دخالت ندارند و این یک تشویش نادرست است که متاسفانه سنجیده نشده و ما آن را رد می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک ماه پسین همواره با واکنش‌های تند داخلی و خارجی نیز به همراه بوده و امارت اسلامی این عمل پاکستان را خلاف همه قوانین بشری عنوان کرده است.

ادعای سرفراز بوگتی؛ ۹۰ درصد مهاجران با رضایت پاکستان را ترک کردند

در این میان، برخی مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که مهاجران غیرقانونی با بدرفتاری پولیس از این کشور اخراج شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سرفراز بوگتی، سرپرست وزارت داخله حکومت موقت پاکستان آمار داده است که از آغاز روند اخراج مهاجران غیرقانونی تا کنون بیش از  ۴۸۲هزار نفر را از پاکستان اخراج کرده‌اند.

وزیر داخله موقت پاکستان ‌افزوده که ۹۰ درصد از مهاجران غیرقانونی به رضایت خود پاکستان را ترک کرده و تنها ده درصد به‌گونه‌ی اجبار از این کشور بیرون شده‌اند.

آقای بوگتی تصریح کرده که گزارش‌ها در پیوند به لت و کوب و بدرفتار با مهاجران حقیقت ندارد.

او گفته است: «تا حالا افرادی که رفته‌اند، تعداد شان به ۴۸۲هزار و ۸۴۵ مهاجر می‌رسد که از سرحدات مختلف پاکستان بازگشت داده شده‌اند و در این میان، گفته می‌توانیم که ۹۰ درصد از این تعداد به رضایت خود رفته‌اند.»

این مقام حکومت موقت پاکستان همچنان از شناسایی ده نفر از افغانانی که در برخی از حزب‌های سیاسی فعالیت داشتند، سخن زده و تاکید کرده است که به زودی آنان از پاکستان اخراج خواهند شد.

آقای بوگتی در این باره افزود: «نزدیک به ده نفر از کسانی شناسایی شده‌اند که در فعالیت‌های سیاسی دخیل بودند. تعداد شان در حال افزایش است و روند اخراج آنان ادامه دارد. زمان انتخابات است، پس اگر کسی کارت مهاجرت، ویزا، ویزای تجارتی، ویزای سیاحتی یا سندی دیگری نیز در دست داشته باشد ولی در فعالیت‌های سیاسی در پاکستان دخیل باشد، از این‌جا اخراج خواهد شد.»

در این میان، برخی مهاجران افغان در پاکستان می‌گویند که مهاجران غیرقانونی با بدرفتاری پولیس از این کشور اخراج شده‌اند.

جاوید ابرار، مهاجر افغان در پاکستان گفت: «مهاجرانی که تازه از پاکستان به کشورشان برگشته‌اند، با جبر دوباره به افغانستان برگشته‌اند؛ چرا که پولیس پاکستان به خانه‌های آنان چاپه می‌کردند، آنان را بندی و لت و کوب می‌کردند.»

ملک اول شینواری، مهاجر دیگر می‌گوید: «بسیاری مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان برگشته‌اند و شماری هم که از تاریخ بازمانده بودند، پولیس به خانه‌های آنان می‌رفتند، آنان را لیست می‌گرفتند و از راه تورخم انان را به کشور بازگشت می‌دادند.»

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره چنین دیدگاه دارد: «افغان‌ها که در پاکستان هستند، در هیچ کار و امور داخلی پاکستان دخالت ندارند و این یک تشویش نادرست است که متاسفانه سنجیده نشده و ما آن را رد می‌کنیم.»

این در حالی‌ست که اخراج مهاجران افغان از پاکستان در یک ماه پسین همواره با واکنش‌های تند داخلی و خارجی نیز به همراه بوده و امارت اسلامی این عمل پاکستان را خلاف همه قوانین بشری عنوان کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره