Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت مالیه: فساد در اداره‌های ما به صفر تقرب کرده است

همزمان با نهم دسمبر؛ روز جهانی مبارزه با فساد اداری، وزارت مالیه گفته است که سقف فساد اداری در اداره‌های مربوط به این وزارت به صفر رسیده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه افزوده است که نهادهای بین‌المللی از مبارزه‌ی این وزارت در برابر فساد اداری، ستایش کرده‌اند.

سخنگوی وزارت مالیه در روز جهانی مبارزه با فساد افزود: «میزان فساد در تمام اداره‌های این وزارت به صفر رسیده است. مبارزه انجام شده از سوی وزارت مالیه در برابر فساد و دست‌آوردهای مثبت ما در این راستا از سوی رسانه‌های و نهادهای مهم جهانی ستایش شده است.»

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی برای مبارزه بیشتر با فساد اداری در کشور، بر گماشته شدن افراد متخصص و متعهد در اداره‌ها تاکید می‌کنند. به باور آگاهان،  مبارزه با فساد اداری سبب اعتماد ملی بر نظام اقتصادی کشور می‌شود.

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مبارزه با فساد محیط کسب و کار را پاک‌سازی می‌کند، از قوانین و فرایندهای شفاف وعدالت محور اطمینان می‌دهد و این اطمینان باعث جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، مقابله با فساد اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و دولت بالا می‌برد.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «اهل کار به کسی اطلاق می‌کنیم که تخصص در امور داشته باشد و تعهد در اجرای امور. یعنی به هر پیمانه که افراد متعهد در کرسی‌ها گماشته شوند، فساد اداری کاهش پیدا می‌کند.»

نهم دسمبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد اداری نام‌گذاری شده و از کشورهای جهان در این روز خواسته می‌شود تا در امر مبارزه با فساد اداری تلاش کنند.

وزارت مالیه: فساد در اداره‌های ما به صفر تقرب کرده است

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی برای مبارزه بیشتر با فساد اداری در کشور، بر گماشته شدن افراد متخصص و متعهد در اداره‌ها تاکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با نهم دسمبر؛ روز جهانی مبارزه با فساد اداری، وزارت مالیه گفته است که سقف فساد اداری در اداره‌های مربوط به این وزارت به صفر رسیده است.

احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه افزوده است که نهادهای بین‌المللی از مبارزه‌ی این وزارت در برابر فساد اداری، ستایش کرده‌اند.

سخنگوی وزارت مالیه در روز جهانی مبارزه با فساد افزود: «میزان فساد در تمام اداره‌های این وزارت به صفر رسیده است. مبارزه انجام شده از سوی وزارت مالیه در برابر فساد و دست‌آوردهای مثبت ما در این راستا از سوی رسانه‌های و نهادهای مهم جهانی ستایش شده است.»

با این حال، برخی آگاهان اقتصادی برای مبارزه بیشتر با فساد اداری در کشور، بر گماشته شدن افراد متخصص و متعهد در اداره‌ها تاکید می‌کنند. به باور آگاهان،  مبارزه با فساد اداری سبب اعتماد ملی بر نظام اقتصادی کشور می‌شود.

محمد شاکر یعقوبی، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «مبارزه با فساد محیط کسب و کار را پاک‌سازی می‌کند، از قوانین و فرایندهای شفاف وعدالت محور اطمینان می‌دهد و این اطمینان باعث جلب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، مقابله با فساد اعتماد عمومی را به نظام اقتصادی و دولت بالا می‌برد.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «اهل کار به کسی اطلاق می‌کنیم که تخصص در امور داشته باشد و تعهد در اجرای امور. یعنی به هر پیمانه که افراد متعهد در کرسی‌ها گماشته شوند، فساد اداری کاهش پیدا می‌کند.»

نهم دسمبر از سوی سازمان ملل روز جهانی مبارزه با فساد اداری نام‌گذاری شده و از کشورهای جهان در این روز خواسته می‌شود تا در امر مبارزه با فساد اداری تلاش کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره