Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها از شناسایی موردی تازه از غصب زمین خبر دادند

کیمسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌ها آمار می‌دهد که بیش از پنج هزار متر مربع زمین را به تازگی از غصب آزاد و به شهرداری کابل واگذار کرده است. 

مسوولان این کمیسیون می‌گویند که این زمین‌ها مربوط به برادر ملا تره خیل بود و در مربوطات ناحیه بیست و دوم شهر کابل موقعیت داشت.

 
محمدالله منصور، عضو هیأت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین ولایت کابل، گفت: «سال‌ها بود که این زمین در غضب این برادر بود و صراف بود و به گونه‌ی قانونی برایش داده نشده بود صرف به حساب شفاخانه را که گرفته بودن و این زمین به شکل بلاک توزیع شده بود و ۵هزار و ۵۰۰ متر این غصب است.»  

اما برادرزاده ملا تره‌ خیل غصب این زمین‌ها را از سوی پدرش رد می‌کند و می‌گوید که در این زمین‌ها به خواست باشنده‌های محل مدرسه و مسجد ساخته‌اند.

عزت‌الله، پسر محمد خان، گفت: «در این منطقه مکتب و مدرسه که ساخته شده برای خدمت مردم و به خواست مردم ساخته شده دیگر شفاخانه‌ای که است از ملکیت شخصی ما است.»  

برخی از باشنده‌های ولسوالی بگرامی کابل نیز از امارت اسلامی انتظار دارند تا تمامی ساحات غصب شده در کشور را از غصب آزاد بسازند و با غاصبین برخورد قانونی انجام  دهند.

ذبیح‌الله، باشنده گفت: «این زمین را خو سرمردم سودا کرده همین مردم را که از این‌جا کشیده آفرین دولت.» 

محمد نعیم، باشنده ولسوالی بگرامی، گفت: «بیت‌المال است از کل ملت است مال ملت باید به دولت سپرده شود.» 

کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین آمار می‌دهد که از آغاز فعالیت این کمیسیون تا‌کنون حدود دوصد تا سه صد هزار جریب زمین در سراسر کشور از غصب آزاد شده است.

مقام‌ها از شناسایی موردی تازه از غصب زمین خبر دادند

اما برادرزاده ملا تره‌ خیل غصب این زمین‌ها را از سوی پدرش رد می‌کند و می‌گوید که در این زمین‌ها به خواست باشنده‌های محل مدرسه و مسجد ساخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

کیمسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین‌ها آمار می‌دهد که بیش از پنج هزار متر مربع زمین را به تازگی از غصب آزاد و به شهرداری کابل واگذار کرده است. 

مسوولان این کمیسیون می‌گویند که این زمین‌ها مربوط به برادر ملا تره خیل بود و در مربوطات ناحیه بیست و دوم شهر کابل موقعیت داشت.

 
محمدالله منصور، عضو هیأت تخنیکی جلوگیری از غصب زمین ولایت کابل، گفت: «سال‌ها بود که این زمین در غضب این برادر بود و صراف بود و به گونه‌ی قانونی برایش داده نشده بود صرف به حساب شفاخانه را که گرفته بودن و این زمین به شکل بلاک توزیع شده بود و ۵هزار و ۵۰۰ متر این غصب است.»  

اما برادرزاده ملا تره‌ خیل غصب این زمین‌ها را از سوی پدرش رد می‌کند و می‌گوید که در این زمین‌ها به خواست باشنده‌های محل مدرسه و مسجد ساخته‌اند.

عزت‌الله، پسر محمد خان، گفت: «در این منطقه مکتب و مدرسه که ساخته شده برای خدمت مردم و به خواست مردم ساخته شده دیگر شفاخانه‌ای که است از ملکیت شخصی ما است.»  

برخی از باشنده‌های ولسوالی بگرامی کابل نیز از امارت اسلامی انتظار دارند تا تمامی ساحات غصب شده در کشور را از غصب آزاد بسازند و با غاصبین برخورد قانونی انجام  دهند.

ذبیح‌الله، باشنده گفت: «این زمین را خو سرمردم سودا کرده همین مردم را که از این‌جا کشیده آفرین دولت.» 

محمد نعیم، باشنده ولسوالی بگرامی، گفت: «بیت‌المال است از کل ملت است مال ملت باید به دولت سپرده شود.» 

کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین آمار می‌دهد که از آغاز فعالیت این کمیسیون تا‌کنون حدود دوصد تا سه صد هزار جریب زمین در سراسر کشور از غصب آزاد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره