Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی اوضاع افغانستان

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به میزبانی سویس درباره‌ی افغانستان، پشت درهای بسته برگزار شد.

در این نشست که شماری از بانون از افغانستان نیز دعوت شده‌اند، مسایلِ پیرامون افغانستان و ارزیابی مستقلانه‌ی فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان، به بحث گرفته شده است.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره‌ی برگزاری این نشست گفت: «اعضای مشاوران امنیت نشستی را در پشت درهای بسته مبنی بر توصیه‌های ارزیابی سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار کردند که شمار کمی از زنان شرکت می‌کنند؛ اما ما هم‌چنان نگران فقدان شفافیت در این فرآیند هستیم. این سومین جلسه‌ی پشت درهای بسته است که اولین جلسه با هماهنگ‌کننده ویژه بود، دومین جلسه هم از شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و اکنون امروز به عنوان یک نشست آریا است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که به افغانستان باید هم‌چون فرصت دیده شود و کشور‌ها نباید در برابر افغانستان قرار گیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که از این نشست‌ها امیدی برای گشایش روزنه‌های دیپلوماتیک نیست.

آقای مجاهد در این باره افزود: «تخریب وضعیت، جلوه‌دادن نادرست حالت افغانستان که الحمدالله حالی روبه بهبود است این نتیجه‌ی درستی نمی‌دهد و از این نشست‌ها هم هم‌چون امیدواری نیست که آنان حمایت کنند و روزنه‌های دیپلوماتیک را باز بکنند.»

با این حال، برخی از فعالان عرصه حقوق‌بشر و آگاهان مسایل سیاسی، عملکردهای امارت اسلامی را برای داشتن تعامل با جهان مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حقوق زنان در افغانستان به مثابه کشورهای دیگر اسلامی، بخاطر تحصیل و کار تحقق پیدا کند، بسیاری از جنجال‌های افغانستان حل می‌شود. آیا این را حکومت سرپرست می‌تواند انجام دهد یا نه ؟سوال این‌جاست.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق بانوان گفت: «نشست‌های دیگر برای مردم افغانستان نتیجه‌بخش نبوده به امید این‌که این نشست بتواند، باعث بازشدن در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و همچنان به حقوق همه مردم افغانستان توجه شود.»

این درحالی‌ست که روز پیش، در بخشی از نشست دوحه شرکت‌کنندگان مساله‌ی ممنوعیت آموزش بانوان در افغانستان را به بحث گرفتند و خواستار سرمایه‌گذاری در بخش آموزش بانوان در افغانستان شدند.

برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی اوضاع افغانستان

اما امارت اسلامی می‌گوید که به افغانستان باید هم‌چون فرصت دیده شود و کشور‌ها نباید در برابر افغانستان قرار گیرند.

تصویر بندانگشتی

نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به میزبانی سویس درباره‌ی افغانستان، پشت درهای بسته برگزار شد.

در این نشست که شماری از بانون از افغانستان نیز دعوت شده‌اند، مسایلِ پیرامون افغانستان و ارزیابی مستقلانه‌ی فریدون سنیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه‌ی سازمان ملل متحد درباره‌ی افغانستان، به بحث گرفته شده است.

هیدر بار، معاون دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد در باره‌ی برگزاری این نشست گفت: «اعضای مشاوران امنیت نشستی را در پشت درهای بسته مبنی بر توصیه‌های ارزیابی سازمان ملل متحد درباره افغانستان برگزار کردند که شمار کمی از زنان شرکت می‌کنند؛ اما ما هم‌چنان نگران فقدان شفافیت در این فرآیند هستیم. این سومین جلسه‌ی پشت درهای بسته است که اولین جلسه با هماهنگ‌کننده ویژه بود، دومین جلسه هم از شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و اکنون امروز به عنوان یک نشست آریا است.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که به افغانستان باید هم‌چون فرصت دیده شود و کشور‌ها نباید در برابر افغانستان قرار گیرند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی می‌افزاید که از این نشست‌ها امیدی برای گشایش روزنه‌های دیپلوماتیک نیست.

آقای مجاهد در این باره افزود: «تخریب وضعیت، جلوه‌دادن نادرست حالت افغانستان که الحمدالله حالی روبه بهبود است این نتیجه‌ی درستی نمی‌دهد و از این نشست‌ها هم هم‌چون امیدواری نیست که آنان حمایت کنند و روزنه‌های دیپلوماتیک را باز بکنند.»

با این حال، برخی از فعالان عرصه حقوق‌بشر و آگاهان مسایل سیاسی، عملکردهای امارت اسلامی را برای داشتن تعامل با جهان مهم می‌دانند.

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «اگر حقوق زنان در افغانستان به مثابه کشورهای دیگر اسلامی، بخاطر تحصیل و کار تحقق پیدا کند، بسیاری از جنجال‌های افغانستان حل می‌شود. آیا این را حکومت سرپرست می‌تواند انجام دهد یا نه ؟سوال این‌جاست.»

تفسیر سیاه‌پوش، فعال حقوق بانوان گفت: «نشست‌های دیگر برای مردم افغانستان نتیجه‌بخش نبوده به امید این‌که این نشست بتواند، باعث بازشدن در مکتب‌ها و دانشگاه‌ها و همچنان به حقوق همه مردم افغانستان توجه شود.»

این درحالی‌ست که روز پیش، در بخشی از نشست دوحه شرکت‌کنندگان مساله‌ی ممنوعیت آموزش بانوان در افغانستان را به بحث گرفتند و خواستار سرمایه‌گذاری در بخش آموزش بانوان در افغانستان شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره