Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد امیرخان متقی از سیاست‌های دوگانه‌ی جهان در کنفرانس تهران

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در کنفرانس بین‌المللی تهران، از وضعیت جاری در فلسطین و سیاست‌های دوگانه‌ی جهان انتقاد کرد.

آقای متقی از جهان اسلام خواستار یک‌پارچگی درباره مساله‌ی فلسطین شد و مبارزه مردم فلسطین را مشروع و قانونی عنوان کرد.

سرپرست وزارت خارجه در این کنفرانس گفت: «امارت اسلامی افغانستان به مثابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام، خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان‌گذاشتن به کشتار مردم بی‌گناه فلسطین توسط رژیم صیهونیستی و مسوول دانستن این رژیم است. جهان اسلام باید یک‌پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را باید مطرح کنند.»

آقای متقی در بخشی از سخنانش بر تغییر نظم جهانی تاکید کرده، افزود جهان نیاز به نظمی دارد که بر اساس آن حق هیچ انسان و کشوری پامال نشود.

او هم‌چنان افغانستان را قربانی تناقضات میان کشورها می‌خواند و می‌گوید که پس از پایان جنگ در کشور، اکنون به بهانه مسایل حقوق بشری تحریم‌ها وضع شده است.

امیرخان متقی افزود: «کشور من افغانستان، پس از بیش از چهار دهه تهاجم‌های کشور‌های بیگانه، وقتی به سمت امنیت گام برمیدارد، با به کارگیری حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی درباره‌ی سخنان سرپرست وزارت خارجه چنین دیدگاهی دارند.

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «تمام مسلمانان آزرده هستند، همه ناراحت هستند که کشورهای اسلامی به واقعیت هم نقش و وظیفه خود را انجام داده نتوانستند.»

هفتاد و هشت روز از آغاز حمله‌های اسراییل بر نوار غزه می‌گذرد. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحتِ فلسطین، از آغاز حمله‌های اسراییل بر غزه تا اکنون، بیش از بیست هزار و پنجاه و هفت فلسطینی جان باخته‌اند.

اسراییل نیز اعلام کرده که در این نبردها تا اکنون، ۱۳۰نظامی و یک هزار و دوصد تن دیگر کشته شده‌اند و افزون بر این، ۲۴۰ تن دیگر هنوز نزد حماس گروگان هستند.

انتقاد امیرخان متقی از سیاست‌های دوگانه‌ی جهان در کنفرانس تهران

آقای متقی از جهان اسلام خواستار یک‌پارچگی درباره مساله‌ی فلسطین شد و مبارزه مردم فلسطین را مشروع و قانونی عنوان کرد.

Thumbnail

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه‌ی امارت اسلامی در کنفرانس بین‌المللی تهران، از وضعیت جاری در فلسطین و سیاست‌های دوگانه‌ی جهان انتقاد کرد.

آقای متقی از جهان اسلام خواستار یک‌پارچگی درباره مساله‌ی فلسطین شد و مبارزه مردم فلسطین را مشروع و قانونی عنوان کرد.

سرپرست وزارت خارجه در این کنفرانس گفت: «امارت اسلامی افغانستان به مثابه پاسدار ارزش‌های اسلامی از کشورهای تاثیرگذار جهان اسلام، خواهان ایفای نقش موثرتری در پایان‌گذاشتن به کشتار مردم بی‌گناه فلسطین توسط رژیم صیهونیستی و مسوول دانستن این رژیم است. جهان اسلام باید یک‌پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را باید مطرح کنند.»

آقای متقی در بخشی از سخنانش بر تغییر نظم جهانی تاکید کرده، افزود جهان نیاز به نظمی دارد که بر اساس آن حق هیچ انسان و کشوری پامال نشود.

او هم‌چنان افغانستان را قربانی تناقضات میان کشورها می‌خواند و می‌گوید که پس از پایان جنگ در کشور، اکنون به بهانه مسایل حقوق بشری تحریم‌ها وضع شده است.

امیرخان متقی افزود: «کشور من افغانستان، پس از بیش از چهار دهه تهاجم‌های کشور‌های بیگانه، وقتی به سمت امنیت گام برمیدارد، با به کارگیری حقوق بشر مورد تحریم‌ها قرار می‌گیرد.»

با این حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی درباره‌ی سخنان سرپرست وزارت خارجه چنین دیدگاهی دارند.

واحد فقیری، آگاه مسایل سیاسی گفت: «تمام مسلمانان آزرده هستند، همه ناراحت هستند که کشورهای اسلامی به واقعیت هم نقش و وظیفه خود را انجام داده نتوانستند.»

هفتاد و هشت روز از آغاز حمله‌های اسراییل بر نوار غزه می‌گذرد. بر بنیاد اطلاعات وزارت صحتِ فلسطین، از آغاز حمله‌های اسراییل بر غزه تا اکنون، بیش از بیست هزار و پنجاه و هفت فلسطینی جان باخته‌اند.

اسراییل نیز اعلام کرده که در این نبردها تا اکنون، ۱۳۰نظامی و یک هزار و دوصد تن دیگر کشته شده‌اند و افزون بر این، ۲۴۰ تن دیگر هنوز نزد حماس گروگان هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره