Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رد ادعای اداره مبارزه با تروریزم پاکستان از سوی امارت اسلامی

اداره مبارزه با تروریزم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان (سی‌تی‌‌دی) ادعا کرده که در دو سال پسین، بیش از نود شهروند افغان را به اتهام دست‌داشتن در حملات هراس‌افگنی در پاکستان بازداشت کرده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره گزارش داده‌اند که افغان‌ها در نزدیک به هفتاد حمله هراس‌افگنی دست داشته و ده تن هم در جریان عملیات‌ها کشته شده‌اند.

اما امارت اسلامی با رد این ادعاها، می‌گوید در صورت دست داشتن افغان‌ها در حمله‌های هراس‌افگنی باید اسناد و شواهد با حکومت سرپرست شریک ساخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اگر آن‌جا افغان‌ها در حادثه گرفتار می‌شوند به این معنا نیست که مردم افغانستان همه این اراده را دارد یا حکومت افغانستان این اراده را دارد. ما هم‌چنان در افغانستان در سال گذشته عملیات‌های را علیه پدیده‌های داعش داشتیم در حدود چهل و سه تن از اتباع پاکستانی را در صفوف داعش از بین برده و گرفتار کردیم.»

در گزارش این رسانه‌ها هم‌چنان ادعاشده که در دوسال گذشته، ده هراس‌افگن که به گفته‌ی آن‌ها افغان بودند، هنگام فعالیت‌های هراس‌افگنی کشته شده‌اند.

اما مشخص نیست چرا پاکستان در بیش از دو سال گذشته افغانستان را تهدید جدید برای کشوراش می‌شمارد.

یوسف امین زازی آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان همیشه افغان‌ها را متهم کرده و همیشه همرای حکومت‌ها و دولت‌های افغانستان همان دشمنی‌های انگلیس و پالسی انگلیس را به پیش می‌برد.»

هادی قریشی آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «پاکستان برف بام خود را به بام افغانستان می‌اندازد آن‌ها خود شان به همین نام در دنیا به شهرت رسیده‌اند.»

اداره مبارزه با تروریزم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در حالی این ادعا را کرده که در این اوآخر رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است.

پیش از این نیز اداره مبارزه با تروریزم پاکستان از بازداشت ۹ تن از متهمان حمله انتحاری دره اسماعیل خان در این کشور خبر داده و افزوده بود که شش تن از این افراد تسهیل‌کننده در پاکستان اهل افغانستان هستند، ادعای که از سوی امارت اسلامی رد شد.

رد ادعای اداره مبارزه با تروریزم پاکستان از سوی امارت اسلامی

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره گزارش داده‌اند که افغان‌ها در نزدیک به هفتاد حمله هراس‌افگنی دست داشته و ده تن هم در جریان عملیات‌ها کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

اداره مبارزه با تروریزم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان (سی‌تی‌‌دی) ادعا کرده که در دو سال پسین، بیش از نود شهروند افغان را به اتهام دست‌داشتن در حملات هراس‌افگنی در پاکستان بازداشت کرده‌اند.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از این اداره گزارش داده‌اند که افغان‌ها در نزدیک به هفتاد حمله هراس‌افگنی دست داشته و ده تن هم در جریان عملیات‌ها کشته شده‌اند.

اما امارت اسلامی با رد این ادعاها، می‌گوید در صورت دست داشتن افغان‌ها در حمله‌های هراس‌افگنی باید اسناد و شواهد با حکومت سرپرست شریک ساخته شود.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اگر آن‌جا افغان‌ها در حادثه گرفتار می‌شوند به این معنا نیست که مردم افغانستان همه این اراده را دارد یا حکومت افغانستان این اراده را دارد. ما هم‌چنان در افغانستان در سال گذشته عملیات‌های را علیه پدیده‌های داعش داشتیم در حدود چهل و سه تن از اتباع پاکستانی را در صفوف داعش از بین برده و گرفتار کردیم.»

در گزارش این رسانه‌ها هم‌چنان ادعاشده که در دوسال گذشته، ده هراس‌افگن که به گفته‌ی آن‌ها افغان بودند، هنگام فعالیت‌های هراس‌افگنی کشته شده‌اند.

اما مشخص نیست چرا پاکستان در بیش از دو سال گذشته افغانستان را تهدید جدید برای کشوراش می‌شمارد.

یوسف امین زازی آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «پاکستان همیشه افغان‌ها را متهم کرده و همیشه همرای حکومت‌ها و دولت‌های افغانستان همان دشمنی‌های انگلیس و پالسی انگلیس را به پیش می‌برد.»

هادی قریشی آگاه دیگر مسایل نظامی گفت: «پاکستان برف بام خود را به بام افغانستان می‌اندازد آن‌ها خود شان به همین نام در دنیا به شهرت رسیده‌اند.»

اداره مبارزه با تروریزم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان در حالی این ادعا را کرده که در این اوآخر رویدادهای ناامنی در این ایالت افزایش یافته است.

پیش از این نیز اداره مبارزه با تروریزم پاکستان از بازداشت ۹ تن از متهمان حمله انتحاری دره اسماعیل خان در این کشور خبر داده و افزوده بود که شش تن از این افراد تسهیل‌کننده در پاکستان اهل افغانستان هستند، ادعای که از سوی امارت اسلامی رد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره