Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان

قطع‌نامه شورای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیشنهادات هماهنگ‌کننده ویژه دبیرکل این سازمان با سیزده رای موافق و دو رای ممتنع تصویب شد.

بر بنیاد این قطع‌نامه، اعضای شورای امنیت ملل متحد روی پیشنهادات گزارش سینیرلی اوغلو به شمول گماشتن یک نماینده ویژه برای افغانستان توافق کرده‌اند.

لیزا برون نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که این قطع‌نامه، نشان‌دهنده آن است که سازمان ملل متحد از روندی پشتیبانی می‌کند که در صورت انجام تعهدات، افغانستان بخشی از جامعه جهانی می‌شود.

برون افزود: «ایالات متحده متعهد به ارتقای صلح و امنیت در افغانستان است. این قطع‌نامه پیام روشنی را به طالبان، مردم افغانستان و جهان می‌فرستد. این قطع‌نامه نشان می‌دهد که شورای امنیت ملل متحد از روندی پشتیبانی می‌کند که طی آن افغانستان با انجام تعهدات بین‌المللی خود بخشی از جامعه جهانی می‌شود.»

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد گفت: «این سال یک، سال پربار برای شورای امنیت در مورد افغانستان بوده است. ما تا حد زیادی وحدت را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. می‌خواهم به دعوت از اعضای شورا ادامه دهم تا برای این پیشرفت تلاش کنند. این قطع‌نامه یک اسناد مهم بوده و ارزش متحد بودن درباره آن را دارد.»

کازویوکی یامازاکی نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل متحد گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که این قطع‌نامه بر نیاز به افزایش تعامل بین‌المللی به شیوه‌ای منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختاریافته‌تر تاکید می‌کند.»

پیش نویس این قطع‌نامه از سوی جاپان و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود چین و روسیه که درباره آن رای ممتنع داده اند هدف از این تصمیم شان را این گونه بیان می‌کنند.

گنگ شوانگ معاون نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد گفت: «انتصاب یک نماینده ویژه با بی‌توجهی به دیدگاه‌های کشور مربوطه نه تنها ممکن است منجر به ناتوانی نماینده ویژه در انجام وظایف‌اش شود، بل‌که تضاد و تقابل بین جامعه جهانی و مقام‌های افغانستان را نیز تشدید می‌کند.»

آنا ام اوستیگنیوا معاون نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد گفت: «ما هم‌چنان به اهمیت بحث‌ها و توصیه‌های صبورانه و گسترده از جمله مشاوره با مقام‌های کنونی افغانستان اعتقاد داریم. این مهم است که با در نظر گرفتن واکنش خود طالبان، یک ارزیابی دقیق از وضعیت افغانستان داشته باشیم. ما این را از ابتدا گفته‌ایم که پیشرفت در پرونده افغانستان، به ارزیابی دقیق از وضعیت خود این کشور بستگی دارد.»

اما امارت اسلامی تا اکنون درباره این قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چیزی نگفته است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از دبیرکل این سازمان خواسته که در ۶۰ روز آینده از نتایج بحث‌ها در این مورد به این شورا گزارش دهد.

ارزیابی مستقل افغانستان را فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان انجام داده است.

سینیرلی اوغلو این ارزیابی را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، انجام داده است.

تصویب قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان

بر بنیاد این قطع‌نامه، اعضای شورای امنیت ملل متحد روی پیشنهادات گزارش سینیرلی اوغلو به شمول گماشتن یک نماینده ویژه برای افغانستان توافق کرده‌اند.

Thumbnail

قطع‌نامه شورای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیشنهادات هماهنگ‌کننده ویژه دبیرکل این سازمان با سیزده رای موافق و دو رای ممتنع تصویب شد.

بر بنیاد این قطع‌نامه، اعضای شورای امنیت ملل متحد روی پیشنهادات گزارش سینیرلی اوغلو به شمول گماشتن یک نماینده ویژه برای افغانستان توافق کرده‌اند.

لیزا برون نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد می‌گوید که این قطع‌نامه، نشان‌دهنده آن است که سازمان ملل متحد از روندی پشتیبانی می‌کند که در صورت انجام تعهدات، افغانستان بخشی از جامعه جهانی می‌شود.

برون افزود: «ایالات متحده متعهد به ارتقای صلح و امنیت در افغانستان است. این قطع‌نامه پیام روشنی را به طالبان، مردم افغانستان و جهان می‌فرستد. این قطع‌نامه نشان می‌دهد که شورای امنیت ملل متحد از روندی پشتیبانی می‌کند که طی آن افغانستان با انجام تعهدات بین‌المللی خود بخشی از جامعه جهانی می‌شود.»

لانا نسیبه، نماینده امارات متحده عرب در سازمان ملل متحد گفت: «این سال یک، سال پربار برای شورای امنیت در مورد افغانستان بوده است. ما تا حد زیادی وحدت را در این پرونده حفظ کرده‌ایم. می‌خواهم به دعوت از اعضای شورا ادامه دهم تا برای این پیشرفت تلاش کنند. این قطع‌نامه یک اسناد مهم بوده و ارزش متحد بودن درباره آن را دارد.»

کازویوکی یامازاکی نماینده دایمی جاپان در سازمان ملل متحد گفت: «می‌خواهم تاکید کنم که این قطع‌نامه بر نیاز به افزایش تعامل بین‌المللی به شیوه‌ای منسجم‌تر، هماهنگ‌تر و ساختاریافته‌تر تاکید می‌کند.»

پیش نویس این قطع‌نامه از سوی جاپان و امارات متحده عربی پیشنهاد شده بود چین و روسیه که درباره آن رای ممتنع داده اند هدف از این تصمیم شان را این گونه بیان می‌کنند.

گنگ شوانگ معاون نماینده دایمی چین در سازمان ملل متحد گفت: «انتصاب یک نماینده ویژه با بی‌توجهی به دیدگاه‌های کشور مربوطه نه تنها ممکن است منجر به ناتوانی نماینده ویژه در انجام وظایف‌اش شود، بل‌که تضاد و تقابل بین جامعه جهانی و مقام‌های افغانستان را نیز تشدید می‌کند.»

آنا ام اوستیگنیوا معاون نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل متحد گفت: «ما هم‌چنان به اهمیت بحث‌ها و توصیه‌های صبورانه و گسترده از جمله مشاوره با مقام‌های کنونی افغانستان اعتقاد داریم. این مهم است که با در نظر گرفتن واکنش خود طالبان، یک ارزیابی دقیق از وضعیت افغانستان داشته باشیم. ما این را از ابتدا گفته‌ایم که پیشرفت در پرونده افغانستان، به ارزیابی دقیق از وضعیت خود این کشور بستگی دارد.»

اما امارت اسلامی تا اکنون درباره این قطع‌نامه شورای امنیت سازمان ملل متحد چیزی نگفته است.

شورای امنیت سازمان ملل متحد از دبیرکل این سازمان خواسته که در ۶۰ روز آینده از نتایج بحث‌ها در این مورد به این شورا گزارش دهد.

ارزیابی مستقل افغانستان را فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان انجام داده است.

سینیرلی اوغلو این ارزیابی را بر اساس مفاد قطع‌نامه‌ی ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ماه مارچ سال جاری میلادی تصویب شد، انجام داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره