Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی: کارنامه فریدون سینیرلی اوغلو تا حدی قناعت‌بخش است

امارت اسلامی با ابراز خرسندی از کارکردهای فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید او تا حدی واقعیت‌های افغانستان را به جهان نشان داده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان ارتباط آقای اوغلو را در جریان ماموریتش با امارت اسلامی قناعت‌بخش توصیف می‌کند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها رول خوبی را تا حال ایفا کرده، چون واقعبین بودند بیش‌تر و ما این را می‌ستاییم و تلاش شود هنوز هم که خودشان و یا اگر کسی دیگری به جای شان می‌آید واقعبین باشند و واقعیت‌های افغانستان را درست‌تر انعکاس بدهند تا بتوانند مشکلاتی را که وجود دارد، ابهاماتی که وجود دارد از سر راه دور شود.»

ترتیب ارزیابی مستقلانه درباره ادغام دوباره افغانستان با جامعه بین‌الملل از کارکردهای هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در جریان ماموریتش در افغانستان است.

بر بنیاد اطلاعات ملل متحد، ماموریت فریدون سینرلی اوغلو تا ماه فبروری سال روان میلادی برای ترتیب نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان تمدید شده است.

با این حال، برخی از آگاهان روابط بین‌الملل نقش هماهنگ‌کننده دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان را موثر می‌دانند.

سنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «ماموریت سینرلی اوغلو یک ماموریت خوب است اما یک ماموریت کامل نیست باید این جدیت پیدا کند به خصوص یک در گفت‌وگو میان تمام افغان‌ها باز شود.»

بلال فاطمی آگاه دیگر روابط بین‌الملل گفت: «وظیفه‌ی او شناسایی مشکلات و راه‌حل بود و وظیفه‌ی نماینده ویژه که در مدت دو ماه بعد تعیین خواهد شد تطبیق این نقشه راه.»

فریدون سینیرلی اوغلو در ماه اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان هماهنگ‌کننده دبیر کل سازمان ملل متحد به کارش آغاز کرد و پس از دید و بازدید با مقام‌های برخی از کشورهای منطقه و افغانستان، ارزیابی مستقلانه‌اش را پیرامون اوضاع افغانستان و راه‌های ادغام دوباره این کشور با جامعه بین‌المللی ارایه کرد.

امارت اسلامی: کارنامه فریدون سینیرلی اوغلو تا حدی قناعت‌بخش است

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان ارتباط آقای اوغلو را در جریان ماموریتش با امارت اسلامی قناعت‌بخش توصیف می‌کند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی با ابراز خرسندی از کارکردهای فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، می‌گوید او تا حدی واقعیت‌های افغانستان را به جهان نشان داده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی هم‌چنان ارتباط آقای اوغلو را در جریان ماموریتش با امارت اسلامی قناعت‌بخش توصیف می‌کند.

آقای مجاهد در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «آن‌ها رول خوبی را تا حال ایفا کرده، چون واقعبین بودند بیش‌تر و ما این را می‌ستاییم و تلاش شود هنوز هم که خودشان و یا اگر کسی دیگری به جای شان می‌آید واقعبین باشند و واقعیت‌های افغانستان را درست‌تر انعکاس بدهند تا بتوانند مشکلاتی را که وجود دارد، ابهاماتی که وجود دارد از سر راه دور شود.»

ترتیب ارزیابی مستقلانه درباره ادغام دوباره افغانستان با جامعه بین‌الملل از کارکردهای هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در جریان ماموریتش در افغانستان است.

بر بنیاد اطلاعات ملل متحد، ماموریت فریدون سینرلی اوغلو تا ماه فبروری سال روان میلادی برای ترتیب نشست نمایندگان ویژه کشورها درباره افغانستان تمدید شده است.

با این حال، برخی از آگاهان روابط بین‌الملل نقش هماهنگ‌کننده دبیر کل سازمان ملل برای افغانستان را موثر می‌دانند.

سنگر امیرزاده آگاه روابط بین‌الملل به طلوع‌نیوز گفت: «ماموریت سینرلی اوغلو یک ماموریت خوب است اما یک ماموریت کامل نیست باید این جدیت پیدا کند به خصوص یک در گفت‌وگو میان تمام افغان‌ها باز شود.»

بلال فاطمی آگاه دیگر روابط بین‌الملل گفت: «وظیفه‌ی او شناسایی مشکلات و راه‌حل بود و وظیفه‌ی نماینده ویژه که در مدت دو ماه بعد تعیین خواهد شد تطبیق این نقشه راه.»

فریدون سینیرلی اوغلو در ماه اپریل سال ۲۰۲۳ میلادی به عنوان هماهنگ‌کننده دبیر کل سازمان ملل متحد به کارش آغاز کرد و پس از دید و بازدید با مقام‌های برخی از کشورهای منطقه و افغانستان، ارزیابی مستقلانه‌اش را پیرامون اوضاع افغانستان و راه‌های ادغام دوباره این کشور با جامعه بین‌المللی ارایه کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره