Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش داد و ستد افغانستان با ازبیکستان در ۲۰۲۳

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که داد و ستد بازرگانی افغانستان با ازبیکستان در ۲۰۲۳ میلادی افزایش داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که افغانستان در سال گذشته میلادی به ارزش ۲۶۶ میلیون دالر با ازبیکستان داد و ستد داشته‌؛ در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۴۴ میلیون دالر می‌رسید.

ارزش صادرات افغانستان در سال گذشته میلادی ۲۷ میلیون دالر بوده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «با ازبیکستان تجارت دو جانبه داریم. در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی به ارزش ۲۷ میلیون دالر صادرات و به ارزش ۲۳۹ میلیون دالر واردات داشتیم که اکثر اقلام صادراتی ما را به ازبیکستان میوه خشک، آب میوه، زردالو، کنجد، قالین و اکثر اقلام وارداتی ما را برق، آرد، لوبیا، کود کیمیایی، تیل و گاز تشکیل می‌دهد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه، طرحی را روی دست دارند تا از طریق ازبیکستان به چین نیز وصل شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «می‌خواهیم که به روسیه و همچنان اروپا وصل شویم که باید در این قسمت توجه صورت گیرد و در پهلوی این موضوع، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روی یک طرزالعمل کار می‌کند که چه قسم بتوانیم از این مسیر به چین  وصل شویم.»

برخی بازرگانان نیز از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلات شان در بخش‌های دریافت ویزای بازرگانی و مشکلات بانکی هستند.

امید حیدری بازرگان گفت: «یک کمیته هماهنگی و همکاری به رهبری وزارت صنعت و تجارت به شمولیت اتاق‌های سکتوری ایجاد شود تا مشکلات و چالش‌ها را به اسرع وقتش حل کند و سهولت‌های بیشتر در بخش صادرات ایجاد شود.»

زلمی عظیمی یکی دیگر از بازرگانان گفت: «تاجرهای افغانستان نمی‌توانند به ممالک دیگر سفر کنند که البته سفر تجارتی داشته باشند، ما مشکلات ویزا داریم و نیاز است که امارت اسلامی در این قسمت رسیدگی کند.»

پیش از این نیز نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته بود که تلاش می‌شود تا میزان داد و ستد با ازبیکستان تا سه میلیارد دالر در سال برسد.

افزایش داد و ستد افغانستان با ازبیکستان در ۲۰۲۳

برخی بازرگانان نیز از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلات شان در بخش‌های دریافت ویزای بازرگانی و مشکلات بانکی هستند.

تصویر بندانگشتی

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که داد و ستد بازرگانی افغانستان با ازبیکستان در ۲۰۲۳ میلادی افزایش داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که افغانستان در سال گذشته میلادی به ارزش ۲۶۶ میلیون دالر با ازبیکستان داد و ستد داشته‌؛ در حالی‌که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۴۴ میلیون دالر می‌رسید.

ارزش صادرات افغانستان در سال گذشته میلادی ۲۷ میلیون دالر بوده است.

سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت در این باره گفت: «با ازبیکستان تجارت دو جانبه داریم. در جریان سال ۲۰۲۳ میلادی به ارزش ۲۷ میلیون دالر صادرات و به ارزش ۲۳۹ میلیون دالر واردات داشتیم که اکثر اقلام صادراتی ما را به ازبیکستان میوه خشک، آب میوه، زردالو، کنجد، قالین و اکثر اقلام وارداتی ما را برق، آرد، لوبیا، کود کیمیایی، تیل و گاز تشکیل می‌دهد.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که برای افزایش روابط بازرگانی افغانستان با کشورهای منطقه، طرحی را روی دست دارند تا از طریق ازبیکستان به چین نیز وصل شود.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری به طلوع‌نیوز گفت: «می‌خواهیم که به روسیه و همچنان اروپا وصل شویم که باید در این قسمت توجه صورت گیرد و در پهلوی این موضوع، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان روی یک طرزالعمل کار می‌کند که چه قسم بتوانیم از این مسیر به چین  وصل شویم.»

برخی بازرگانان نیز از امارت اسلامی خواستار رسیدگی به مشکلات شان در بخش‌های دریافت ویزای بازرگانی و مشکلات بانکی هستند.

امید حیدری بازرگان گفت: «یک کمیته هماهنگی و همکاری به رهبری وزارت صنعت و تجارت به شمولیت اتاق‌های سکتوری ایجاد شود تا مشکلات و چالش‌ها را به اسرع وقتش حل کند و سهولت‌های بیشتر در بخش صادرات ایجاد شود.»

زلمی عظیمی یکی دیگر از بازرگانان گفت: «تاجرهای افغانستان نمی‌توانند به ممالک دیگر سفر کنند که البته سفر تجارتی داشته باشند، ما مشکلات ویزا داریم و نیاز است که امارت اسلامی در این قسمت رسیدگی کند.»

پیش از این نیز نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته بود که تلاش می‌شود تا میزان داد و ستد با ازبیکستان تا سه میلیارد دالر در سال برسد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره