Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ذبیح‌الله مجاهد: نگرانی یوناما در مورد خانم‌ها بی‌جا است

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی نگرانی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درباره زنان در افغانستان را بی‌جا می‌خواند.

آقای مجاهد در واکنش به بیانیه‌ای یوناما درباره بازداشت بانوان می‌گوید که بانوان کشور حجاب را رعایت می‌کنند و نیاز به اعمال فشار ندارند.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «نگرانی یوناما هم به‌جا نبود چون هیچ بازداشت صورت نگرفته، یک مورد بسیار خوردِ که توصیه بود و برای یک دو ساعت رخ داده بود دیگر معمولن گدایگرها از سر سرک جمع‌آوری می‌شوند و این پروسه‌ی است که آن‌ها را بایومتریک می‌کنند و تحقیق می‌شود، همان پروسه را هم متاسفانه به نام این‌که گویا دختران گرفتار می‌شوند تعبیر کردند و پروپاگند کردند که واقعیت نیست.»

پیش از این، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای از آنچه که بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی امارت اسلامی دانسته، ابراز نگرانی کرده است.

یوناما به نقل از رزا اوتونبایوا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است: «توقیف‌ها ننگ عظیمی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیش‌تری قرار می‌دهد و همچنین سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود.»

هم‌زمان، سخن‌گوی دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفته که یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است.

استفان دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «امروز نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی عمیق خود را در پیوند به بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط طالبان بخاطر عدم رعایت قوانین حجاب اعلام کردند. یوناما در حال بررسی اتهام‌ها مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی است و این موضوع را با طالبان نیز شریک می‌سازد.»

تفسیر سیاه پوش فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «امروز اگر در جامعه افغانستان سهم زنان در نظر گرفته نمی‌شود ما می‌توانیم بگوییم که هم ضرر به اقتصاد و سیاست افغانستان دارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز کشورها و نهادهای گوناگون از اوضاع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید ورزیده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است و کشورهای دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

ذبیح‌الله مجاهد: نگرانی یوناما در مورد خانم‌ها بی‌جا است

آقای مجاهد در واکنش به بیانیه‌ای یوناما درباره بازداشت بانوان می‌گوید که بانوان کشور حجاب را رعایت می‌کنند و نیاز به اعمال فشار ندارند.

Thumbnail

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی نگرانی دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درباره زنان در افغانستان را بی‌جا می‌خواند.

آقای مجاهد در واکنش به بیانیه‌ای یوناما درباره بازداشت بانوان می‌گوید که بانوان کشور حجاب را رعایت می‌کنند و نیاز به اعمال فشار ندارند.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «نگرانی یوناما هم به‌جا نبود چون هیچ بازداشت صورت نگرفته، یک مورد بسیار خوردِ که توصیه بود و برای یک دو ساعت رخ داده بود دیگر معمولن گدایگرها از سر سرک جمع‌آوری می‌شوند و این پروسه‌ی است که آن‌ها را بایومتریک می‌کنند و تحقیق می‌شود، همان پروسه را هم متاسفانه به نام این‌که گویا دختران گرفتار می‌شوند تعبیر کردند و پروپاگند کردند که واقعیت نیست.»

پیش از این، دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای از آنچه که بازداشت‌های خودسرانه زنان از سوی امارت اسلامی دانسته، ابراز نگرانی کرده است.

یوناما به نقل از رزا اوتونبایوا نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان نوشته است: «توقیف‌ها ننگ عظیمی را به همراه دارد که زنان افغان را در معرض خطر بیش‌تری قرار می‌دهد و همچنین سبب سلب اعتماد عمومی می‌شود.»

هم‌زمان، سخن‌گوی دبیر کل سازمان ملل متحد در یک نشست خبری گفته که یوناما در حال بررسی اتهام‌های مربوط به بدرفتاری و بازداشت‌های غیرقانونی است.

استفان دوجاریک، سخن‌گوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: «امروز نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان نگرانی عمیق خود را در پیوند به بازداشت‌های خودسرانه اخیر زنان و دختران توسط طالبان بخاطر عدم رعایت قوانین حجاب اعلام کردند. یوناما در حال بررسی اتهام‌ها مربوط به بدرفتاری و بازداشت غیرقانونی است و این موضوع را با طالبان نیز شریک می‌سازد.»

تفسیر سیاه پوش فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «امروز اگر در جامعه افغانستان سهم زنان در نظر گرفته نمی‌شود ما می‌توانیم بگوییم که هم ضرر به اقتصاد و سیاست افغانستان دارد.»

این در حالی‌ست که پیش از این نیز کشورها و نهادهای گوناگون از اوضاع زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند؛ اما امارت اسلامی همواره تاکید ورزیده که حقوق زنان و دختران در افغانستان در چارچوب قوانین اسلامی تامین است و کشورهای دیگر نباید در مسایل داخلی افغانستان دخالت کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره