Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید سراج‌الدین حقانی بر حضور نماینده ا.ا در نشست‌های بیرونی

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در باره نشست ماه آینده که قرار است در باره افغانستان در دوحه برگزار شود، گفت‌وگو کرده است.

آقای حقانی در دیدار با رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان بر حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های نهادهای بین‌المللی تاکید کرده و افزوده است که این اقدام در حل مشکلات کمک می‌کند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله از زبان سراج‌الدین حقانی گفته است که باید به امارت اسلامی در این گونه نشست‌های نهادهای بین‌المللی به هدف حل بهتر مسایل، عضویت داده شود.

آقای قانع گفت: «برای تعامل بیشتر افغانستان با جهان نیاز است که در نهادهای بزرگ بین‌المللی عضویت خویش را داشته باشد و تقاضای بوجود آمده در تفاهم نزدیک حل شود.»

به گفته‌ی سخنگوی وزارت داخله، آقای حقانی در این دیدار افزوده است که افغانستان پس از چندین دهه بی‌ثباتی و مشکلات به سرعت به‌سوی ثبات سیاسی و اقتصادی در حرکت است.

کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در این دیدار از ادامه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان اطمینان داده است.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی را نیز مهم می‌خوانند.

گل محمد محمدی آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «برای این‌که این نشست‌ها موثریت داشته باشد، لازم است که نماینده با صلاحیت امارت اسلامی در این نشست‌ها حضور داشته باشد که هرگاه تصمیم گرفته می‌شود و انتقادی صورت می‌گیرد، از سوی نماینده امارت اسلامی پاسخ داده شود.»

طارق فرهادی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «اگر در یک نشست راجع به کمک‌های بین‌المللی از کابل نماینده باشد، این کافی نیست. در افغانستان از سوی حکومت اصلاحات عمده ضرورت است، برای این‌که به‌رسمیت شناخته شود.»

قطر ماه گذشته نیز میزبان نشستی در باره بانوان بود که شرکت‌کنندگان آن بر از سرگیری آموزش دختران تاکید کردند.

تاکید سراج‌الدین حقانی بر حضور نماینده ا.ا در نشست‌های بیرونی

به گفته‌ی آقای قانع، آقای حقانی در این دیدار افزوده که افغانستان پس از چندین دهه بی‌ثباتی و مشکلات به‌سوی ثبات سیاسی و اقتصادی در حرکت است.

تصویر بندانگشتی

سراج‌الدین حقانی سرپرست وزارت داخله با کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان در باره نشست ماه آینده که قرار است در باره افغانستان در دوحه برگزار شود، گفت‌وگو کرده است.

آقای حقانی در دیدار با رافایلا ایودیس کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان بر حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های نهادهای بین‌المللی تاکید کرده و افزوده است که این اقدام در حل مشکلات کمک می‌کند.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله از زبان سراج‌الدین حقانی گفته است که باید به امارت اسلامی در این گونه نشست‌های نهادهای بین‌المللی به هدف حل بهتر مسایل، عضویت داده شود.

آقای قانع گفت: «برای تعامل بیشتر افغانستان با جهان نیاز است که در نهادهای بزرگ بین‌المللی عضویت خویش را داشته باشد و تقاضای بوجود آمده در تفاهم نزدیک حل شود.»

به گفته‌ی سخنگوی وزارت داخله، آقای حقانی در این دیدار افزوده است که افغانستان پس از چندین دهه بی‌ثباتی و مشکلات به سرعت به‌سوی ثبات سیاسی و اقتصادی در حرکت است.

کاردار نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در این دیدار از ادامه کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان در افغانستان اطمینان داده است.

شماری از آگاهان مسایل سیاسی حضور نماینده امارت اسلامی در نشست‌های بین‌المللی را نیز مهم می‌خوانند.

گل محمد محمدی آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «برای این‌که این نشست‌ها موثریت داشته باشد، لازم است که نماینده با صلاحیت امارت اسلامی در این نشست‌ها حضور داشته باشد که هرگاه تصمیم گرفته می‌شود و انتقادی صورت می‌گیرد، از سوی نماینده امارت اسلامی پاسخ داده شود.»

طارق فرهادی یکی دیگر از آگاهان مسایل سیاسی گفت: «اگر در یک نشست راجع به کمک‌های بین‌المللی از کابل نماینده باشد، این کافی نیست. در افغانستان از سوی حکومت اصلاحات عمده ضرورت است، برای این‌که به‌رسمیت شناخته شود.»

قطر ماه گذشته نیز میزبان نشستی در باره بانوان بود که شرکت‌کنندگان آن بر از سرگیری آموزش دختران تاکید کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره