Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی امریکا از گام‌های برداشته شده در برابر زنان در افغانستان

وزارت خارجه امریکا با ابراز نگرانی از برخورد امارت اسلامی با زنان و دختران در افغانستان، گفته است که واشنگتن در این زمینه «طالبان» را مورد پاسخ‌گویی قرار خواهند داد.

متیو میلر سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته است که گام‌های برداشته شده در در برابر زنان در افغانستان تاسف‌بار است.

آقای میلر افزوده است: «ما گواه این بوده‌ایم که در رابطه با زنان و دختران و نقش آنان در جامعه، واقعا اقدام‌های تاسف‌‌باری را انجام می‌دهند. ما به برداشتن تمام گام‌های مناسب برای پاسخ‌گو ساختن آنان به علت اقدام‌های شان ادامه خواهیم داد.»

اما امارت اسلامی بار دیگر در باره حقوق زنان در افغانستان می‌گوید که زنان در چارچوب قوانین اسلامی از حقوق شان برخوردار هستند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ادعای بازداشت زنان درست نیست. این را قبلا هم رد کردیم و باز هم رد می‌کنیم هر حلقه ،هر نهاد یا هر شخصی که چنین ادعا می‌کند به دور از واقعیت است.»

پیش از این نیز دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای از «بازداشت‌های خودسرانه زنان» از سوی امارت ابراز نگرانی کرده بود؛ نگرانیی که از سوی امارت اسلامی بی‌بنیاد خوانده شد.

نگرانی امریکا از گام‌های برداشته شده در برابر زنان در افغانستان

اما امارت اسلامی بار دیگر در باره حقوق زنان در افغانستان می‌گوید که زنان در چارچوب قوانین اسلامی از حقوق شان برخوردار هستند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه امریکا با ابراز نگرانی از برخورد امارت اسلامی با زنان و دختران در افغانستان، گفته است که واشنگتن در این زمینه «طالبان» را مورد پاسخ‌گویی قرار خواهند داد.

متیو میلر سخن‌گوی وزارت خارجه امریکا به خبرنگاران گفته است که گام‌های برداشته شده در در برابر زنان در افغانستان تاسف‌بار است.

آقای میلر افزوده است: «ما گواه این بوده‌ایم که در رابطه با زنان و دختران و نقش آنان در جامعه، واقعا اقدام‌های تاسف‌‌باری را انجام می‌دهند. ما به برداشتن تمام گام‌های مناسب برای پاسخ‌گو ساختن آنان به علت اقدام‌های شان ادامه خواهیم داد.»

اما امارت اسلامی بار دیگر در باره حقوق زنان در افغانستان می‌گوید که زنان در چارچوب قوانین اسلامی از حقوق شان برخوردار هستند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفت: «ادعای بازداشت زنان درست نیست. این را قبلا هم رد کردیم و باز هم رد می‌کنیم هر حلقه ،هر نهاد یا هر شخصی که چنین ادعا می‌کند به دور از واقعیت است.»

پیش از این نیز دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در بیانیه‌ای از «بازداشت‌های خودسرانه زنان» از سوی امارت ابراز نگرانی کرده بود؛ نگرانیی که از سوی امارت اسلامی بی‌بنیاد خوانده شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره