Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیدپوش شدن کابل و خوشبینی مردم

کابل و شماری از ولایت‌های دیگر کشور امروز (یک‌شنبه) گواه ریزش نخستین باران و برف در فصل سرمای امسال بودند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که ۲۱ ولایت کشور شاهد ریزش باران و برف بوده و این وزارت تمامی آمادگی‌هایش را در برابر پیامدهای احتمالی آن گرفته است.

جانان سايق، سخن‌گوی این وزارت گفت: «تقریبا در بیست و یک ولایت برف و باران باریده. هم‌چنان در برخی از ولایت‌ها اکنون نیز هوا برفی است ممکن باران‌ها زیادتر شود.»

هم‌زمان با این، برخی از باشندگان کابل و ولایت‌های دیگر از ریزش برف و باران ابراز خشنودی می‌کنند.

کریم باشنده کابل که از پانزده سال به این‌سو در گوشه‌ای از کابل شور نخود می‌فروشد، می‌گوید روزهای بارانی به ویژه برفی فروشات‌اش بیش‌تر می‌شود.

کریم به طلوع‌نیوز گفت: «روزهای برفی کمی فروشات ما زیادتر می‌باشد نسبت به دیگر روزها و کمی همین خوب است که خوش هستیم از آمدن برف.»

از سوی دیگر، باشندگان ولسوالی پغمان کابل می‌گویند که هر سال در این وقت، کوچه‌های شان بارها با رنگ سفیدِ برف پوشیده می‌شد.

مسافر باشنده پغمان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش از این زیادتر برف نبود نگران این بودیم که خشک‌سالی نشود هوا خراب بود محیط خراب بود اطفال مریض می‌شد.»

محمد شفیع باشنده دیگر پغمان گفت: «سابق بود که سابق این‌جا زیادتر برف می‌شد، امسال و سال پیش آنقدر برف نشده بود، یک کمی برف شد حالی خوش هستیم.»

مقوله‌ای از قدیم است که کابل بی زر باشد و بی برف نه.

ریزش برف و هوای عکس گرفتن و بازی کردن با آن پای جوانان و کودکان را از مرکز کابل به این ولسوالی کشانیده است.

احسان‌الله باشنده کابل گفت: «امروز روز برف است برف باریده همراه پدرم و خواهرهایم آمدیم که برف‌بازی کنم.»

سبحان باشنده دیگر کابل گفت: «امشب هم ما کل شب در بیرون بودیم دیدیم طبیعت را مقبولی را و برف راف کسی نیست که خوش نداشته باشد برف را.»

در کنار باشندگان کابل، باشندگان برخی از ولایت‌های کشور نیز از ریزش باران و برف در ولایت‌های شان ابراز خشنودی می‌کنند.

معراج‌الدین باشنده بدخشان گفت: «این بسیار جای خوشبختی است بخاطر دهاقین کشت و زراعت در این ولایت در غیر آن اگر بارندگی و برف نمی‌بود افغانستان به خصوص بدخشان به خشک‌سالی مواجه می‌شد.»

پیش از این، شهروندان کشور نگران نباریدن باران و برف در کشور بودند که از بهر آن در کابل و برخی از ولایت‌های کشور نماز استسقا ادا نمودند.

سفیدپوش شدن کابل و خوشبینی مردم

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که ۲۱ ولایت کشور شاهد ریزش باران و برف بوده و این وزارت تمامی آمادگی‌هایش را در برابر پیامدهای احتمالی آن گرفته است.

تصویر بندانگشتی

کابل و شماری از ولایت‌های دیگر کشور امروز (یک‌شنبه) گواه ریزش نخستین باران و برف در فصل سرمای امسال بودند.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گوید که ۲۱ ولایت کشور شاهد ریزش باران و برف بوده و این وزارت تمامی آمادگی‌هایش را در برابر پیامدهای احتمالی آن گرفته است.

جانان سايق، سخن‌گوی این وزارت گفت: «تقریبا در بیست و یک ولایت برف و باران باریده. هم‌چنان در برخی از ولایت‌ها اکنون نیز هوا برفی است ممکن باران‌ها زیادتر شود.»

هم‌زمان با این، برخی از باشندگان کابل و ولایت‌های دیگر از ریزش برف و باران ابراز خشنودی می‌کنند.

کریم باشنده کابل که از پانزده سال به این‌سو در گوشه‌ای از کابل شور نخود می‌فروشد، می‌گوید روزهای بارانی به ویژه برفی فروشات‌اش بیش‌تر می‌شود.

کریم به طلوع‌نیوز گفت: «روزهای برفی کمی فروشات ما زیادتر می‌باشد نسبت به دیگر روزها و کمی همین خوب است که خوش هستیم از آمدن برف.»

از سوی دیگر، باشندگان ولسوالی پغمان کابل می‌گویند که هر سال در این وقت، کوچه‌های شان بارها با رنگ سفیدِ برف پوشیده می‌شد.

مسافر باشنده پغمان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «پیش از این زیادتر برف نبود نگران این بودیم که خشک‌سالی نشود هوا خراب بود محیط خراب بود اطفال مریض می‌شد.»

محمد شفیع باشنده دیگر پغمان گفت: «سابق بود که سابق این‌جا زیادتر برف می‌شد، امسال و سال پیش آنقدر برف نشده بود، یک کمی برف شد حالی خوش هستیم.»

مقوله‌ای از قدیم است که کابل بی زر باشد و بی برف نه.

ریزش برف و هوای عکس گرفتن و بازی کردن با آن پای جوانان و کودکان را از مرکز کابل به این ولسوالی کشانیده است.

احسان‌الله باشنده کابل گفت: «امروز روز برف است برف باریده همراه پدرم و خواهرهایم آمدیم که برف‌بازی کنم.»

سبحان باشنده دیگر کابل گفت: «امشب هم ما کل شب در بیرون بودیم دیدیم طبیعت را مقبولی را و برف راف کسی نیست که خوش نداشته باشد برف را.»

در کنار باشندگان کابل، باشندگان برخی از ولایت‌های کشور نیز از ریزش باران و برف در ولایت‌های شان ابراز خشنودی می‌کنند.

معراج‌الدین باشنده بدخشان گفت: «این بسیار جای خوشبختی است بخاطر دهاقین کشت و زراعت در این ولایت در غیر آن اگر بارندگی و برف نمی‌بود افغانستان به خصوص بدخشان به خشک‌سالی مواجه می‌شد.»

پیش از این، شهروندان کشور نگران نباریدن باران و برف در کشور بودند که از بهر آن در کابل و برخی از ولایت‌های کشور نماز استسقا ادا نمودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره