Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: کتاب‌های مغایر با آموزه‌های دینی گردآوری می‌شوند

وزارت اطلاعات و فرهنگ از گردآوری کتاب‌های خلاف آموزه‌های دینی در پایتخت خبر می‌دهد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ با آن‌که آمار دقیق از گرد‌آوری این کتاب‌ها نمی‌دهد، اما می‌گوید که صد‌ها جلد کتاب‌ را از سطح شهر گرد‌آوری کرده‌اند.

سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «ما دو بدیل داریم اول بدیل ما برای کتاب فروشان کمک نقدی در نظر گرفته شده و دوم بدیل ما ریاست نشرات بیهقی برای آن‌ها کتاب توزیع می‌کند.»

از سویی هم، شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بدیل این کتاب‌ها را به آنان در نظر گیرند.

شهرام احمدی کتاب فروش گفت: «کتاب‌های که گردآوری می‌شود اگر بدیل نداشته باشد در این بین کتاب فروش، ناشر و نویسنده ضرر می‌کند اگر بدیل داشته باشد می‌تواند مثلا اگر کتاب فروشی خورد است اگر کتاب‌های آن را جمع کند و بدیل نداشته باشد کتاب فروشی سقوط می‌کند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت درباره موجودیت کتاب‌ها مختلف در کشور این گونه دیدگاه دارند.

امید باشنده پایتخت گفت: «جمع‌آوری کتاب‌ها از یک جامعه چقدر می‌تواند باعث رکود و هم‌چنان که چطور یک جامعه به سمت تاریکی می‌رود یک تاثیر ناگواری دارد.»

معصومه باشنده پایتخت گفت: «ایران است پاکستان است خود افغانستان است که کشور اسلامی است. فقط که افغانستان کشور اسلامی نیست که امارت اسلامی یک ممنوعیت را ایجاد بکند که نباید کتاب‌ها خوانده شود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ هم‌چنین می‌گوید که این وزارت کتاب‌های را که از خارج به داخل کشور و برعکس آن فرستاده می‌شود را نیز زیر بررسی دارند.

مسوولان: کتاب‌های مغایر با آموزه‌های دینی گردآوری می‌شوند

از سویی هم، شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بدیل این کتاب‌ها را به آنان در نظر گیرند.

تصویر بندانگشتی

وزارت اطلاعات و فرهنگ از گردآوری کتاب‌های خلاف آموزه‌های دینی در پایتخت خبر می‌دهد.

ضیا‌الحق حقمل سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ با آن‌که آمار دقیق از گرد‌آوری این کتاب‌ها نمی‌دهد، اما می‌گوید که صد‌ها جلد کتاب‌ را از سطح شهر گرد‌آوری کرده‌اند.

سرپرست معینیت نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «ما دو بدیل داریم اول بدیل ما برای کتاب فروشان کمک نقدی در نظر گرفته شده و دوم بدیل ما ریاست نشرات بیهقی برای آن‌ها کتاب توزیع می‌کند.»

از سویی هم، شماری از کتاب فروشان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا بدیل این کتاب‌ها را به آنان در نظر گیرند.

شهرام احمدی کتاب فروش گفت: «کتاب‌های که گردآوری می‌شود اگر بدیل نداشته باشد در این بین کتاب فروش، ناشر و نویسنده ضرر می‌کند اگر بدیل داشته باشد می‌تواند مثلا اگر کتاب فروشی خورد است اگر کتاب‌های آن را جمع کند و بدیل نداشته باشد کتاب فروشی سقوط می‌کند.»

شماری از باشنده‌های پایتخت درباره موجودیت کتاب‌ها مختلف در کشور این گونه دیدگاه دارند.

امید باشنده پایتخت گفت: «جمع‌آوری کتاب‌ها از یک جامعه چقدر می‌تواند باعث رکود و هم‌چنان که چطور یک جامعه به سمت تاریکی می‌رود یک تاثیر ناگواری دارد.»

معصومه باشنده پایتخت گفت: «ایران است پاکستان است خود افغانستان است که کشور اسلامی است. فقط که افغانستان کشور اسلامی نیست که امارت اسلامی یک ممنوعیت را ایجاد بکند که نباید کتاب‌ها خوانده شود.»

وزارت اطلاعات و فرهنگ هم‌چنین می‌گوید که این وزارت کتاب‌های را که از خارج به داخل کشور و برعکس آن فرستاده می‌شود را نیز زیر بررسی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره