Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت دفاع: برای تحکیم سرحدات برنامه داریم

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با عبدالسلام عزیزوف رییس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبیکستان روی مسایل سرحدی، تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کرد.

سرپرست وزارت دفاع در این دیدار به رییس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبیکستان اطمینان داده است که نیروهای دفاعی و امنیتی امارت اسلامی، آماده هر نوع همکاری در تطبیق پروژه‌های انکشافی و سایر بخش‌ها هستند.

آقای مجاهد گفته است که امارت اسلامی در نظر دارد تا کارهای بیشتری را برای استحکام سرحدات کشور انجام دهد.

وزارت دفاع از زبان مولوی محمد یعقوب مجاهد نوشته است: «ما طی سال گذشته کارهای زیادی را در  سرحدات کشور انجام دادیم و مصمم هستیم در آینده نیز کارهای بیشتری را برای استحکام سرحدات کشور انجام دهیم.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در باره این دیدار گفت: «نیروهای امارت اسلامی برای حفظ امنیت در افغانستان وظیفه دارند تا تمام منافع افغانستان را حفظ بکنند، از خاک افغانستان دفاع بکنند، تهدیدها را رفع بسازند و پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی که آغاز می‌شود از آن دفاع بکنند. باید مطمین بود و هیچ هراسی وجود ندارد.»

از سویی‌هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه تاکید ورزیده و روابط خوب میان ازبیکستان و افغانستان را به سود کشور می‌خوانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر بر مبنای تعریف منافع جانبین باشد، هم در بحث مبارزه با تروریزم و هم در بحث تجارت، این صحبت‌ها می‌تواند گامی مثبتی هم به افغانستان و هم به ازبیکستان باشد.»

پیش از این سرپرست وزارت دفاع در برنامه ارایه دست‌آوردهای امنیتی سال ۲۰۲۳ گفته بود که ۲۰ ولایت افغانستان مرز مشترک با شش کشور دارد که ۶۳ کندک نظامی، ۱۰۸ مرکز نظامی و ۶۰۰ پایگاه با همه امکانات و سازوبرگ‌ها را برای پیکار با تهدیدهای احتمالی در این بخش‌ها جابجا کرده‌اند.

وزارت دفاع: برای تحکیم سرحدات برنامه داریم

مولوی محمد یعقوب مجاهد گفته است که امارت اسلامی در نظر دارد تا کارهای بیشتری را برای استحکام سرحدات کشور انجام دهد.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در دیدار با عبدالسلام عزیزوف رییس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبیکستان روی مسایل سرحدی، تقویت روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی گفت‌وگو کرد.

سرپرست وزارت دفاع در این دیدار به رییس استخبارات و نیروهای سرحدی ازبیکستان اطمینان داده است که نیروهای دفاعی و امنیتی امارت اسلامی، آماده هر نوع همکاری در تطبیق پروژه‌های انکشافی و سایر بخش‌ها هستند.

آقای مجاهد گفته است که امارت اسلامی در نظر دارد تا کارهای بیشتری را برای استحکام سرحدات کشور انجام دهد.

وزارت دفاع از زبان مولوی محمد یعقوب مجاهد نوشته است: «ما طی سال گذشته کارهای زیادی را در  سرحدات کشور انجام دادیم و مصمم هستیم در آینده نیز کارهای بیشتری را برای استحکام سرحدات کشور انجام دهیم.»

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در باره این دیدار گفت: «نیروهای امارت اسلامی برای حفظ امنیت در افغانستان وظیفه دارند تا تمام منافع افغانستان را حفظ بکنند، از خاک افغانستان دفاع بکنند، تهدیدها را رفع بسازند و پروژه‌ها و برنامه‌های اقتصادی که آغاز می‌شود از آن دفاع بکنند. باید مطمین بود و هیچ هراسی وجود ندارد.»

از سویی‌هم برخی از آگاهان مسایل سیاسی و اقتصادی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه تاکید ورزیده و روابط خوب میان ازبیکستان و افغانستان را به سود کشور می‌خوانند.

محمد زلمی افغان‌یار آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر بر مبنای تعریف منافع جانبین باشد، هم در بحث مبارزه با تروریزم و هم در بحث تجارت، این صحبت‌ها می‌تواند گامی مثبتی هم به افغانستان و هم به ازبیکستان باشد.»

پیش از این سرپرست وزارت دفاع در برنامه ارایه دست‌آوردهای امنیتی سال ۲۰۲۳ گفته بود که ۲۰ ولایت افغانستان مرز مشترک با شش کشور دارد که ۶۳ کندک نظامی، ۱۰۸ مرکز نظامی و ۶۰۰ پایگاه با همه امکانات و سازوبرگ‌ها را برای پیکار با تهدیدهای احتمالی در این بخش‌ها جابجا کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره