Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا: امارت اسلامی برای کسب مشروعیت بین‌المللی گام بردارد

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد تا گام‌هایی را از بهر به رسمیت شناسی بردارد.

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت در یک نشست خبری از آنچه که سرکوب آوازهای مشروع مردم خوانده، انتقاد کرده است و افزوده که امارت اسلامی باید به آزادی بیان متعهد بماند.

آقای میلر در این باره گفت: «ما به درخواست برای طالبان ادامه می‌دهیم تا گام‌هایی را برای کسب مشروعیت بین‌المللی بردارند و به سرکوب بیش‌تر گفته‌های مشروع مردم خود، پایان دهد. و این کاری است که ما انجام داده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که تمامی شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده و جهان باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان به حقوق مردم و هم‌چنان اصول بین‌المللی پایبند بوده و است و عهدی که یک کشور به رسمیت شناخته شود را تکمیل کرده است. متاسفانه بعضی از کشورها خواست‌های شخصی و سیاسی خود را منحیث بهانه‌ها استفاده می‌کنند.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی افغانستان گام‌هایی استوار را بگذارد تا جهانیان ما را به رسمیت بشناسد از لجاجت از ضدیت باید ما بگذریم ما باید کارهایی بکنیم که جهان را به سوی افغانستان جلب و توجه بکنیم.»

پیش از این، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته بود که امارت اسلامی برای به رسمیت شناسی از سوی جهان، بر سر اسلام و حقوق مردم معامله نخواهد کرد.

امریکا: امارت اسلامی برای کسب مشروعیت بین‌المللی گام بردارد

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت در یک نشست خبری از آنچه که سرکوب آوازهای مشروع مردم خوانده، انتقاد کرده است و افزوده که امارت اسلامی باید به آزادی بیان متعهد بماند.

تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا بار دیگر از حکومت سرپرست افغانستان می‌خواهد تا گام‌هایی را از بهر به رسمیت شناسی بردارد.

متیو میلر سخن‌گوی این وزارت در یک نشست خبری از آنچه که سرکوب آوازهای مشروع مردم خوانده، انتقاد کرده است و افزوده که امارت اسلامی باید به آزادی بیان متعهد بماند.

آقای میلر در این باره گفت: «ما به درخواست برای طالبان ادامه می‌دهیم تا گام‌هایی را برای کسب مشروعیت بین‌المللی بردارند و به سرکوب بیش‌تر گفته‌های مشروع مردم خود، پایان دهد. و این کاری است که ما انجام داده‌ایم و به آن ادامه خواهیم داد.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که تمامی شرایط به رسمیت شناسی را تکمیل کرده و جهان باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «امارت اسلامی افغانستان به حقوق مردم و هم‌چنان اصول بین‌المللی پایبند بوده و است و عهدی که یک کشور به رسمیت شناخته شود را تکمیل کرده است. متاسفانه بعضی از کشورها خواست‌های شخصی و سیاسی خود را منحیث بهانه‌ها استفاده می‌کنند.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی افغانستان گام‌هایی استوار را بگذارد تا جهانیان ما را به رسمیت بشناسد از لجاجت از ضدیت باید ما بگذریم ما باید کارهایی بکنیم که جهان را به سوی افغانستان جلب و توجه بکنیم.»

پیش از این، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست‌الوزرا گفته بود که امارت اسلامی برای به رسمیت شناسی از سوی جهان، بر سر اسلام و حقوق مردم معامله نخواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره