Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

استقبال متفاوت از برف؛ خانواده‌های نادار نگران افزایش چالش‌ها اند

بارش برف با شادمانی و نگرانی‌های شماری زیادی از پایتخت‌نشینان روبه‌رو شده است.

شماری از شهروندان کابل با ریختن به جاده‌ها از بارش دومین برف استقبال کردند؛ اما در سوی دیگر این برف‌باری با نگرانی خانواده‌های نیازمند همراه شده است.

برف‌باری شور و اشتیاق جوانان و نوجوانان را برانگیخته است.

عبدالباسط باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مردم نگرانی بیش از حد درباره نباریدن برف داشتند، خوش‌بختانه امروز برف عالی می‌بارد و ما زیاد خوش هستیم.»

عبدالله یکی دیگر از باشنده‌های کابل چنین ادعا کرد: «کابل امروز زیبایی خاص به خود گرفته، به همین خاطر با دوستان به تپه وزیرمحمد اکبرخان آمدیم.»

اما همه از بارش برف شادمان نیستند. خانواده‌های که با مشکلات اقتصادی دست و گریبان اند، می‌گویند که برف‌باری چالش‌های آنان را چندبرابر ساخته است.

فیض‌الله که در کنار یکی از جاده‌های پایتخت چشم به راه کار است گفت: «به‌خاطر پیدا کردن نان برآمدیم و تا حال کار هم نکردیم.»

نجیبه باشنده کابل گفت: «نان‌آور ندارم. بچه اصلی ندارم، سه بچه اندر و شش دختر دارم. خودم برای کار میایم و گاه گاهی در خانه‌های مردم کالاشویی می‌کنم.»

در پی بارش برف در کابل و شماری از ولایت‌ها، وزارت انرژی و آب در خبرنامه‌ای از همه‌ی شهروندان کشور خواسته است تا برف را به هدف تقویت آب‌های زیرزمینی در قسمت‌های جذبی منزل‌ها و زمین‌های شان گردآوری کنند.

استقبال متفاوت از برف؛ خانواده‌های نادار نگران افزایش چالش‌ها اند

همه از بارش برف شادمان نیستند. خانواده‌های که با مشکلات اقتصادی دست و گریبان اند، می‌گویند که برف‌باری چالش‌های آنان را چندبرابر ساخته است.

تصویر بندانگشتی

بارش برف با شادمانی و نگرانی‌های شماری زیادی از پایتخت‌نشینان روبه‌رو شده است.

شماری از شهروندان کابل با ریختن به جاده‌ها از بارش دومین برف استقبال کردند؛ اما در سوی دیگر این برف‌باری با نگرانی خانواده‌های نیازمند همراه شده است.

برف‌باری شور و اشتیاق جوانان و نوجوانان را برانگیخته است.

عبدالباسط باشنده کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «مردم نگرانی بیش از حد درباره نباریدن برف داشتند، خوش‌بختانه امروز برف عالی می‌بارد و ما زیاد خوش هستیم.»

عبدالله یکی دیگر از باشنده‌های کابل چنین ادعا کرد: «کابل امروز زیبایی خاص به خود گرفته، به همین خاطر با دوستان به تپه وزیرمحمد اکبرخان آمدیم.»

اما همه از بارش برف شادمان نیستند. خانواده‌های که با مشکلات اقتصادی دست و گریبان اند، می‌گویند که برف‌باری چالش‌های آنان را چندبرابر ساخته است.

فیض‌الله که در کنار یکی از جاده‌های پایتخت چشم به راه کار است گفت: «به‌خاطر پیدا کردن نان برآمدیم و تا حال کار هم نکردیم.»

نجیبه باشنده کابل گفت: «نان‌آور ندارم. بچه اصلی ندارم، سه بچه اندر و شش دختر دارم. خودم برای کار میایم و گاه گاهی در خانه‌های مردم کالاشویی می‌کنم.»

در پی بارش برف در کابل و شماری از ولایت‌ها، وزارت انرژی و آب در خبرنامه‌ای از همه‌ی شهروندان کشور خواسته است تا برف را به هدف تقویت آب‌های زیرزمینی در قسمت‌های جذبی منزل‌ها و زمین‌های شان گردآوری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره