Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی: کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان اند

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز (پنج‌شنبه) در برنامه در کابل گفته که کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان هستند.

آقای عزیزی که در برنامه تقدیر از اشتراک‌کننده‌های رقابت خطاطی و نقاشی اسلامی سخن می‌گفت، همچنان گفته است که کشور در حال حاضر در تولید ۱۳۴ قلم به خودبسندگی رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت از جوانان خواست تا در بخش‌های گوناگون ظرفیت خود را بالا ببرند.

نورالدین عزیزی افزود: «در ۱۳۴ بخش تولیدی ما در افغانستان خودکفایی حاصل کردیم تا همین یک ماهی پیشی که ما آمار گرفته‌ایم و تولیدات ما در حدود ۱۰۰ قلم است یعنی نیمه خودکفا استیم و بیش از صدها قلم دیگر نیز تولید داریم.»

سید محسن سادات رییس بخش تحقیقات و تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این برنامه گفته است که این اداره می‌کوشد تا ظرفیت‌های حرفوی و مسلکی جوانان را بالا ببرد.

آقای سادات گفت: «با همه احترامی که به بزرگان امارت اسلامی دارم در این عرصه ما را هم‌کاری کنند در این ۲۰ سال یک جوان وقتی ابتکاری می‌کرد کوبیده و ترور می‌شد اما این نظام یک امکانی را فراهم کرد که در هر گوشه‌ی یک جوان ابتکاری را انجام می‌دهد یک بستر مناسبی برایش باشد.»

برنامه رقابتی خطاطی و نقاشی اسلامی از سوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شده بود که در آن از کسانی که مقام‌های اول، دوم و سوم را گرفتند، تقدیر صورت گرفت.

نورالدین عزیزی: کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان اند

سید محسن سادات رییس بخش تحقیقات و تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این برنامه گفته است که این اداره می‌کوشد تا ظرفیت‌های حرفوی و مسلکی جوانان را بالا ببرد.

تصویر بندانگشتی

نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت روز (پنج‌شنبه) در برنامه در کابل گفته که کشورهای منطقه و اروپایی آماده سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان هستند.

آقای عزیزی که در برنامه تقدیر از اشتراک‌کننده‌های رقابت خطاطی و نقاشی اسلامی سخن می‌گفت، همچنان گفته است که کشور در حال حاضر در تولید ۱۳۴ قلم به خودبسندگی رسیده است.

سرپرست وزارت صنعت و تجارت از جوانان خواست تا در بخش‌های گوناگون ظرفیت خود را بالا ببرند.

نورالدین عزیزی افزود: «در ۱۳۴ بخش تولیدی ما در افغانستان خودکفایی حاصل کردیم تا همین یک ماهی پیشی که ما آمار گرفته‌ایم و تولیدات ما در حدود ۱۰۰ قلم است یعنی نیمه خودکفا استیم و بیش از صدها قلم دیگر نیز تولید داریم.»

سید محسن سادات رییس بخش تحقیقات و تضمین کیفیت اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی در این برنامه گفته است که این اداره می‌کوشد تا ظرفیت‌های حرفوی و مسلکی جوانان را بالا ببرد.

آقای سادات گفت: «با همه احترامی که به بزرگان امارت اسلامی دارم در این عرصه ما را هم‌کاری کنند در این ۲۰ سال یک جوان وقتی ابتکاری می‌کرد کوبیده و ترور می‌شد اما این نظام یک امکانی را فراهم کرد که در هر گوشه‌ی یک جوان ابتکاری را انجام می‌دهد یک بستر مناسبی برایش باشد.»

برنامه رقابتی خطاطی و نقاشی اسلامی از سوی اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی برگزار شده بود که در آن از کسانی که مقام‌های اول، دوم و سوم را گرفتند، تقدیر صورت گرفت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره