Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کنفرانس ملی کار ماه آینده برگزار می‌شود

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید به هدف بررسی علت‌های بی‌کاری و افزایش فرصت‌های کاری در کشور، کنفرانس ملی کار در ماه آینده برگزار خواهد شد.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که امارت اسلامی برای کاهش بی‌کاری در کشور متعهد است و برای ایجاد فرصت‌های کاری تلاش‌ها جریان دارند.

او گفت: «تلاش ما این است تا در ماه آینده سال ۱۴۰۲ خورشیدی، کنفرانس ملی کار را در کشور برگزار کنیم و هدف از برگزاری این کنفرانس کاهش سطح بی‌کاری و بررسی علت‌های بی‌کاری در کشور است تا فرصت‌های کاری در کشور بیشتر شود.»

درهمین حال شماری از جوانان دانش‌آموخته از فراهم نبودن زمینه‌های کاری در کشور انتقاد می‌کنند.

مسیح‌الله شیرزاد که مدرک کارشناسی دارد، درباره بی‌کاری گفت: «سطح بی‌کاری در کشور زیاد بلند رفته. بسیاری از جوانان علاقه‌مندی دارند تحصیل کنند و پس از آن وظیفه خوب دریافت کنند، اما بی‌کاری سبب نا امیدی جوانان در کشور می‌شوند.»

جوانان بی‌کار می‌گویند که مجبورند برای پیدا کردن کار و درآمد به بیرون از کشور بروند.

محمد ذاکر باشنده شهر کابل گفت: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم که در نهادهای گوناگون به جوانان در داخل کشور فرصت‌های کاری ایجاد کنند تا جوانان بیرون از کشور نروند و در داخل کشور بمانند.»

مطیع‌الله یکی دیگر از باشنده‌های شهر کابل گفت: «جوانان ما بسیار با استعداد هستند و باید برای آنان فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود تا آنان در آبادی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.»

وزارت کار و امور اجتماعی همچنان می‌افزاید که از آغاز سال روان تا اکنون به ۱۱۰هزار نفر در نهادهای خصوصی و دولتی فرصت‌های کاری ایجاد کرده که از این جمله ۲۶هزار آن زنان اند.

کنفرانس ملی کار ماه آینده برگزار می‌شود

درهمین حال شماری از جوانان دانش‌آموخته از فراهم نبودن زمینه‌های کاری در کشور انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید به هدف بررسی علت‌های بی‌کاری و افزایش فرصت‌های کاری در کشور، کنفرانس ملی کار در ماه آینده برگزار خواهد شد.

سمیع‌الله ابراهیمی سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی می‌گوید که امارت اسلامی برای کاهش بی‌کاری در کشور متعهد است و برای ایجاد فرصت‌های کاری تلاش‌ها جریان دارند.

او گفت: «تلاش ما این است تا در ماه آینده سال ۱۴۰۲ خورشیدی، کنفرانس ملی کار را در کشور برگزار کنیم و هدف از برگزاری این کنفرانس کاهش سطح بی‌کاری و بررسی علت‌های بی‌کاری در کشور است تا فرصت‌های کاری در کشور بیشتر شود.»

درهمین حال شماری از جوانان دانش‌آموخته از فراهم نبودن زمینه‌های کاری در کشور انتقاد می‌کنند.

مسیح‌الله شیرزاد که مدرک کارشناسی دارد، درباره بی‌کاری گفت: «سطح بی‌کاری در کشور زیاد بلند رفته. بسیاری از جوانان علاقه‌مندی دارند تحصیل کنند و پس از آن وظیفه خوب دریافت کنند، اما بی‌کاری سبب نا امیدی جوانان در کشور می‌شوند.»

جوانان بی‌کار می‌گویند که مجبورند برای پیدا کردن کار و درآمد به بیرون از کشور بروند.

محمد ذاکر باشنده شهر کابل گفت: «ما از حکومت سرپرست می‌خواهیم که در نهادهای گوناگون به جوانان در داخل کشور فرصت‌های کاری ایجاد کنند تا جوانان بیرون از کشور نروند و در داخل کشور بمانند.»

مطیع‌الله یکی دیگر از باشنده‌های شهر کابل گفت: «جوانان ما بسیار با استعداد هستند و باید برای آنان فرصت‌های شغلی در کشور فراهم شود تا آنان در آبادی و پیشرفت کشور سهم بگیرند.»

وزارت کار و امور اجتماعی همچنان می‌افزاید که از آغاز سال روان تا اکنون به ۱۱۰هزار نفر در نهادهای خصوصی و دولتی فرصت‌های کاری ایجاد کرده که از این جمله ۲۶هزار آن زنان اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره