Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه تنش بر سر "تامین حق‌آبه" میان تهران و کابل

امارت اسلامی در واکنش به خواست نماینده ایران از بهر تامین حق‌آبه تهران می‌گوید که امارت اسلامی متعهد به تامین حق‌آبه آن کشور است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی علت تامین نشدن حق‌آبه ایران را به گونه‌ی بهتر، خشک‌سالی‌های پسین در کشور عنوان می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: «ما پابند تعهدات هستیم، ولی خشک‌سالی پی‌هم در منطقه هم ایران و هم افغانستان را محدود ساخته، در رودخانه هلمند آب کافی وجود ندارد.»

پیش از این نماینده ایران در بیست و هفتمین نشست کمیسیون آب هلمند، خواهان تامین حق‌آبه ایران از دریایی هلمند از سوی امارت اسلامی شده بود.

شماری از آگاهان مسایل آب نیز خشک‌سالی در افغانستان را علت عدم پرداخت حق‌آبه ایران از دریای هلمند می‌دانند.

نجیب‌الله سدید پژوهش‌گر منابع آب و محیط زیست گفت: «یک راه‌حل می‌تواند این باشد که در سال‌های که دریای هلمند خشک است، آب به پایین سرازیر شده نمی‌تواند و تمام‌اش در این مسیر ضایع می‌شود. راه حل‌ این است در این‌جا بالای احداث یک پایپ لاین سرمایه‌گذاری صورت ‌گیرد که این سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند توسط افغانستان ایران صورت‌گیرد.»

نجیب‌الرحمن شمال آگاه روابط بین‌الملل  گفت: «هیات‌های منصفه هر دو جانب بتوانند با درنظر داشت تغییرات اقلیمی در منطقه فیصله نهایی و منصفانه را در این رابطه بکند و این که قابل قبول هر دو طرف باشد در غیر آن به بهانه جویی‌ها مختلف این روابط می‌تواند میان روابط دوستانه دو کشور خدشه بزرگ وارد کند.»

معاهده آب میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ خورشیدی از سوی موسی شفیق و امیرعباس هویدا نخست‌وزیران وقت افغانستان و ایران، به امضا رسید. بربنیاد این معاهده، افغانستان در هر ثانیه باید بیست و شش مترمکعب آب به ایران بدهد.

ادامه تنش بر سر "تامین حق‌آبه" میان تهران و کابل

شماری از آگاهان مسایل آب نیز خشک‌سالی در افغانستان را علت عدم پرداخت حق‌آبه ایران از دریای هلمند می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی در واکنش به خواست نماینده ایران از بهر تامین حق‌آبه تهران می‌گوید که امارت اسلامی متعهد به تامین حق‌آبه آن کشور است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی علت تامین نشدن حق‌آبه ایران را به گونه‌ی بهتر، خشک‌سالی‌های پسین در کشور عنوان می‌کند.

ذبیح‌الله مجاهد افزود: «ما پابند تعهدات هستیم، ولی خشک‌سالی پی‌هم در منطقه هم ایران و هم افغانستان را محدود ساخته، در رودخانه هلمند آب کافی وجود ندارد.»

پیش از این نماینده ایران در بیست و هفتمین نشست کمیسیون آب هلمند، خواهان تامین حق‌آبه ایران از دریایی هلمند از سوی امارت اسلامی شده بود.

شماری از آگاهان مسایل آب نیز خشک‌سالی در افغانستان را علت عدم پرداخت حق‌آبه ایران از دریای هلمند می‌دانند.

نجیب‌الله سدید پژوهش‌گر منابع آب و محیط زیست گفت: «یک راه‌حل می‌تواند این باشد که در سال‌های که دریای هلمند خشک است، آب به پایین سرازیر شده نمی‌تواند و تمام‌اش در این مسیر ضایع می‌شود. راه حل‌ این است در این‌جا بالای احداث یک پایپ لاین سرمایه‌گذاری صورت ‌گیرد که این سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند توسط افغانستان ایران صورت‌گیرد.»

نجیب‌الرحمن شمال آگاه روابط بین‌الملل  گفت: «هیات‌های منصفه هر دو جانب بتوانند با درنظر داشت تغییرات اقلیمی در منطقه فیصله نهایی و منصفانه را در این رابطه بکند و این که قابل قبول هر دو طرف باشد در غیر آن به بهانه جویی‌ها مختلف این روابط می‌تواند میان روابط دوستانه دو کشور خدشه بزرگ وارد کند.»

معاهده آب میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ خورشیدی از سوی موسی شفیق و امیرعباس هویدا نخست‌وزیران وقت افغانستان و ایران، به امضا رسید. بربنیاد این معاهده، افغانستان در هر ثانیه باید بیست و شش مترمکعب آب به ایران بدهد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره