Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست دوحه در نبود نماینده ا.ا و افرادی از داخل افغانستان برگزار شد

دومین نشست دوحه پیرامون افغانستان در ۱۸ و ۱۹ فبروری در حالی برگزار شد که در آن نماینده‌های امارت اسلامی و مخالفان سیاسی امارت حضور نداشتند.

افزون بر آن، برخی فعالان جامعه مدنی و زنان هم از این‌که فردی از داخل افغانستان در این نشست شرکت نکرده، انتقاد می‌کنند.

انسجام و هماهنگی کشورها در باره افغانستان و ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین‌الملل از اهداف این نشست گفته شده است؛ اما به باور آگاهان، عدم حضور هیات امارت اسلامی و مخالفان آن در این نشست تاثیری گذاری آن را در باره افغانستان زیر پرسش برده است.

معین گل سمکنی رییس حزب حق و عدالت افغانستان در باره این نشست به طلوع‌نیوز گفت: «فکر نمی‌کنم که کدام نتیجه‌ی ملموسی را بدهد؛ بخاطری‌که حکومت فعلی به گونه مستقیم در مذاکرات اشتراک نداشتند و هر نشستی که دایر می‌شود اگر حکومت فعلی در آن اشتراک نداشته باشد، پس با کی صحبت می‌کنند.»

همزمان اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در یک اعلامیه از دعوت نشدن جامعه رسانه‌ای از داخل افغانستان در این نشست انتقاد دارد. بربنیاد اعلامیه این اتحادیه، دعوت نشدن فعالان مدنی از داخل افغانستان به معنای بی‌توجهی جامعه بین‌الملل در پشتیبانی از خبرنگاران است.

در این اعلامیه هم‌چنان آمده است: «شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان از بیرون کشور به نشست دوحه دعوت شده که این اتحادیه از حضور آن‌ها در این نشست قدردانی می‌کند؛ اما نادیده گرفتن جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان در چنین نشست‌ها - با وجودی‌که در تماس‌ها با دفتر یوناما در کابل روی این موضوع تاکید شده -  نمایانگر عدم توجه و اهمیت لازم جامعه بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل متحد برای حمایت از جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان می‌باشد.»

اما شرکت کننده‌های این نشست روی کدام معیارها برگزیده شدند؟

نصیراحمد اندیشه سرپرست کرسی دایمی افغانستان در ژنو به طلوع‌نیوز گفت: «زیادتر رای‌زنی‌ها در بین خود افراد و کارمندان یوآن(سازمان ملل متحد) صورت گرفته و کسانی‌که آمدند تا جایی که من معلومات دارم، ملل متحد با آنان در تماس شده‌است ولی کدام میکانیزم بسیار مشخص فکر نکنم در این قسمت وجود داشته باشد، چیزی که بوده از فعالان حقوق بشر و کسانی‌که در عرصه‌‌های مطبوعات و حقوق بشر و در مسایل سیاسی افغانستان چون هر موضوع در حال حاضر به یک نوعی به حکومت‌داری و سیاست افغانستان دارد، دخیل بودند.»

در دومین نشست دوحه نماینده‌های بیش از ۲۵ کشور شرکت کردند.

محبوبه سراج، شاه‌گل رضایی، میترا مهران و لطف‌الله نجفی‌زاده به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه شرکت کرده و با دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان دیدار کردند.

نشست دوحه در نبود نماینده ا.ا و افرادی از داخل افغانستان برگزار شد

برخی فعالان جامعه مدنی و زنان هم از این‌که فردی از داخل افغانستان در این نشست شرکت نکرده، انتقاد می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

دومین نشست دوحه پیرامون افغانستان در ۱۸ و ۱۹ فبروری در حالی برگزار شد که در آن نماینده‌های امارت اسلامی و مخالفان سیاسی امارت حضور نداشتند.

افزون بر آن، برخی فعالان جامعه مدنی و زنان هم از این‌که فردی از داخل افغانستان در این نشست شرکت نکرده، انتقاد می‌کنند.

انسجام و هماهنگی کشورها در باره افغانستان و ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین‌الملل از اهداف این نشست گفته شده است؛ اما به باور آگاهان، عدم حضور هیات امارت اسلامی و مخالفان آن در این نشست تاثیری گذاری آن را در باره افغانستان زیر پرسش برده است.

معین گل سمکنی رییس حزب حق و عدالت افغانستان در باره این نشست به طلوع‌نیوز گفت: «فکر نمی‌کنم که کدام نتیجه‌ی ملموسی را بدهد؛ بخاطری‌که حکومت فعلی به گونه مستقیم در مذاکرات اشتراک نداشتند و هر نشستی که دایر می‌شود اگر حکومت فعلی در آن اشتراک نداشته باشد، پس با کی صحبت می‌کنند.»

همزمان اتحادیه خبرنگاران آزاد افغانستان در یک اعلامیه از دعوت نشدن جامعه رسانه‌ای از داخل افغانستان در این نشست انتقاد دارد. بربنیاد اعلامیه این اتحادیه، دعوت نشدن فعالان مدنی از داخل افغانستان به معنای بی‌توجهی جامعه بین‌الملل در پشتیبانی از خبرنگاران است.

در این اعلامیه هم‌چنان آمده است: «شماری از اعضای جامعه مدنی افغانستان از بیرون کشور به نشست دوحه دعوت شده که این اتحادیه از حضور آن‌ها در این نشست قدردانی می‌کند؛ اما نادیده گرفتن جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان در چنین نشست‌ها - با وجودی‌که در تماس‌ها با دفتر یوناما در کابل روی این موضوع تاکید شده -  نمایانگر عدم توجه و اهمیت لازم جامعه بین‌المللی به‌خصوص سازمان ملل متحد برای حمایت از جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان می‌باشد.»

اما شرکت کننده‌های این نشست روی کدام معیارها برگزیده شدند؟

نصیراحمد اندیشه سرپرست کرسی دایمی افغانستان در ژنو به طلوع‌نیوز گفت: «زیادتر رای‌زنی‌ها در بین خود افراد و کارمندان یوآن(سازمان ملل متحد) صورت گرفته و کسانی‌که آمدند تا جایی که من معلومات دارم، ملل متحد با آنان در تماس شده‌است ولی کدام میکانیزم بسیار مشخص فکر نکنم در این قسمت وجود داشته باشد، چیزی که بوده از فعالان حقوق بشر و کسانی‌که در عرصه‌‌های مطبوعات و حقوق بشر و در مسایل سیاسی افغانستان چون هر موضوع در حال حاضر به یک نوعی به حکومت‌داری و سیاست افغانستان دارد، دخیل بودند.»

در دومین نشست دوحه نماینده‌های بیش از ۲۵ کشور شرکت کردند.

محبوبه سراج، شاه‌گل رضایی، میترا مهران و لطف‌الله نجفی‌زاده به نمایندگی از جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه شرکت کرده و با دبیرکل سازمان ملل متحد و نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان دیدار کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره