Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای امنیت به‌زودی نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست‌وششم ماه روان میلادی (فبروری) نشستی را پیرامون افغانستان برگزار می‌کند.

نصیراحمد فایق سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد به طلوع‌نیوز گفته است که این نشست به دنبال نشست دوحه و بر بنیاد قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت برگزار خواهد شد.

آقای فایق در باره این نشست افزود: «شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۶ فبروری جلسه خصوصی را در باره وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست اعضای شورای امنیت و منشی عمومی اشتراک خواهند داشت و منشی عمومی به تاسی از قطع‌نامه ۲۷۲۱ گزارشی را درباره تعیین نماینده ویژه و کنفرانس دوحه به شورای امنیت ارایه خواهد کرد.»

شورای امنیت سازمان ملل در قطع‌نامه ۲۷۲۱ از دبیرکل خواستار گماشتن نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شده بود؛ اما ویژگی‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کدام‌ها اند و چه کسانی نامزد این سِمت خواهند بود؟

نصیر احمد اندیشه سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو در این باره گفت: «یک دو نفر کاندیدا از ترکیه است، از اندونیزیا و ناروی است و قرار بود از اردن هم کسی باشد. ویژگی‌های نماینده که در قطع‌نامه ذکر شده، باید کسی باشد که بر مسایل سیاسی افغانستان حاکم باشد، این بحث را از نگاه تاریخی و اجرایی آن بفهمد و منطقه را بشناسد و ارتباط و نزدیکی با هیچ طرفی از مسایل سیاسی افغانستان و کشورهای جدی ذی‌دخل نداشته باشد. در عین زمان، توانایی لازم را در قسمت حقوق بشر و موضوع جنسیت داشته باشد.»

همزمان سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در گفت‌وگو با یک رسانه جاپانی بار دیگر از مخالفت امارت اسلامی با گماشته شدن نماینده ملل متحد برای افغانستان سخن گفته است.

آقای شاهین به این رسانه گفته است: «سوال این‌جاست که چرا به یک نماینده ویژه نیاز است؟ این گمان وجود دارد که فرستاده ویژه جدید ممکن است تصمیماتی را بر افغانستان تحمیل کند.»

احمد منیب رسا آگاه سیاسی گفت: «نماینده‌ای را که سازمان ملل می‌خواهد در امور افغانستان انتصاب کند، در حقیقت در راس نهادهای خارجی در افغانستان حیثیت یک دولت را خواهد داشت و سیاست‌های امارت را بررسی و به شورای امنیت گزارش خواهد داد.»

در سوی دیگر سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز در خبرنامه‌ای گفته است که در دو نشست دیگر که در گامبیا و کامرون برگزار می‌شود مساله‌ی افغانستان بخشی از آجندای این نشست‌ها خواهد بود.

شورای امنیت به‌زودی نشستی درباره افغانستان برگزار می‌کند

همزمان رییس دفتر سیاسی ا.ا در قطر بار دیگر از مخالفت امارت اسلامی با گماشته شدن نماینده ملل متحد برای افغانستان سخن گفته است.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیست‌وششم ماه روان میلادی (فبروری) نشستی را پیرامون افغانستان برگزار می‌کند.

نصیراحمد فایق سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد به طلوع‌نیوز گفته است که این نشست به دنبال نشست دوحه و بر بنیاد قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت برگزار خواهد شد.

آقای فایق در باره این نشست افزود: «شورای امنیت سازمان ملل متحد به تاریخ ۲۶ فبروری جلسه خصوصی را در باره وضعیت افغانستان برگزار می‌کند. در این نشست اعضای شورای امنیت و منشی عمومی اشتراک خواهند داشت و منشی عمومی به تاسی از قطع‌نامه ۲۷۲۱ گزارشی را درباره تعیین نماینده ویژه و کنفرانس دوحه به شورای امنیت ارایه خواهد کرد.»

شورای امنیت سازمان ملل در قطع‌نامه ۲۷۲۱ از دبیرکل خواستار گماشتن نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان شده بود؛ اما ویژگی‌های نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان کدام‌ها اند و چه کسانی نامزد این سِمت خواهند بود؟

نصیر احمد اندیشه سرپرست کرسی نمایندگی دایمی افغانستان در ژنو در این باره گفت: «یک دو نفر کاندیدا از ترکیه است، از اندونیزیا و ناروی است و قرار بود از اردن هم کسی باشد. ویژگی‌های نماینده که در قطع‌نامه ذکر شده، باید کسی باشد که بر مسایل سیاسی افغانستان حاکم باشد، این بحث را از نگاه تاریخی و اجرایی آن بفهمد و منطقه را بشناسد و ارتباط و نزدیکی با هیچ طرفی از مسایل سیاسی افغانستان و کشورهای جدی ذی‌دخل نداشته باشد. در عین زمان، توانایی لازم را در قسمت حقوق بشر و موضوع جنسیت داشته باشد.»

همزمان سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در گفت‌وگو با یک رسانه جاپانی بار دیگر از مخالفت امارت اسلامی با گماشته شدن نماینده ملل متحد برای افغانستان سخن گفته است.

آقای شاهین به این رسانه گفته است: «سوال این‌جاست که چرا به یک نماینده ویژه نیاز است؟ این گمان وجود دارد که فرستاده ویژه جدید ممکن است تصمیماتی را بر افغانستان تحمیل کند.»

احمد منیب رسا آگاه سیاسی گفت: «نماینده‌ای را که سازمان ملل می‌خواهد در امور افغانستان انتصاب کند، در حقیقت در راس نهادهای خارجی در افغانستان حیثیت یک دولت را خواهد داشت و سیاست‌های امارت را بررسی و به شورای امنیت گزارش خواهد داد.»

در سوی دیگر سازمان همکاری کشورهای اسلامی نیز در خبرنامه‌ای گفته است که در دو نشست دیگر که در گامبیا و کامرون برگزار می‌شود مساله‌ی افغانستان بخشی از آجندای این نشست‌ها خواهد بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره