Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه اعتراض‌ها در برابر اجباری شدن ویزا در گذرگاه سپین بولدک

اعتراض‌ها در برابر اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا در گذرگاه سپین بولدک قندهار هنوز هم در چمن پاکستان ادامه دارد.

محمودخان اچکزی رییس حزب عوامی ملی پشتونخوا در دیدار با اعتراض کننده‌ها از حکومت سرپرست پاکستان خواسته است تا این تصمیم را بازنگری کند.

آقای اچکزی گفته است که حکومت پاکستان نباید با مردم چمن زورآزمایی کند. او افزوده است: «ما مجبور نسازید که روزی خواهد شد که شما هم تا چمن با پاسپورت بیایید.»

بیش از چهار ماه از اعتراض‌ها در برابر تصمیم حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر الزامی شدن پاسپورت و ویزا برای رفت و برگشت از مسیر سپین بولدک می‌گذرد.

برخی اعتراض کننده‌ها، حکومت پاکستان را متهم به تضعیف اقتصاد مردم چمن و ایجاد تفرقه می‌کنند.

پهلوان اعتراض کننده گفته است: «ما کسانی هستیم که کار و بار و تجارت داریم. با ما از زور کار نگیرید، اگرنی این دروازه در اتک خواهد بود.»

بر بنیاد معلومات اعضای جنبش اعتراضی چمن، برخی از مقام‌های حکومت پاکستان در روزهای پسین در دیدار با آنان، از رفع این چالش اطمینان داده‌اند.

ادامه اعتراض‌ها در برابر اجباری شدن ویزا در گذرگاه سپین بولدک

بیش از چهار ماه از اعتراض‌ها در برابر تصمیم حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر الزامی شدن پاسپورت و ویزا برای رفت و برگشت از مسیر سپین بولدک می‌گذرد.

تصویر بندانگشتی

اعتراض‌ها در برابر اجباری شدن داشتن پاسپورت و ویزا در گذرگاه سپین بولدک قندهار هنوز هم در چمن پاکستان ادامه دارد.

محمودخان اچکزی رییس حزب عوامی ملی پشتونخوا در دیدار با اعتراض کننده‌ها از حکومت سرپرست پاکستان خواسته است تا این تصمیم را بازنگری کند.

آقای اچکزی گفته است که حکومت پاکستان نباید با مردم چمن زورآزمایی کند. او افزوده است: «ما مجبور نسازید که روزی خواهد شد که شما هم تا چمن با پاسپورت بیایید.»

بیش از چهار ماه از اعتراض‌ها در برابر تصمیم حکومت سرپرست پاکستان مبنی بر الزامی شدن پاسپورت و ویزا برای رفت و برگشت از مسیر سپین بولدک می‌گذرد.

برخی اعتراض کننده‌ها، حکومت پاکستان را متهم به تضعیف اقتصاد مردم چمن و ایجاد تفرقه می‌کنند.

پهلوان اعتراض کننده گفته است: «ما کسانی هستیم که کار و بار و تجارت داریم. با ما از زور کار نگیرید، اگرنی این دروازه در اتک خواهد بود.»

بر بنیاد معلومات اعضای جنبش اعتراضی چمن، برخی از مقام‌های حکومت پاکستان در روزهای پسین در دیدار با آنان، از رفع این چالش اطمینان داده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره