Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی از حل بیش از ۸۰۰ پرونده اختلاف‌های قومی خبر داد

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی آمار می‌دهد که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از هشت‌صد پرونده اختلاف‌های قومی در کشور حل شده است.

آقای فطرت به طلوع‌نیوز می‌گوید که بیش‌تر این اختلاف‌ها درباره زمین، جنگل و آب بوده که از دو طرف قربانی گرفته و سال‌ها به درازا کشیده است.

معاون سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اداره‌های ولایتی ما تقریبن از زمان روی کارآمدن امارت اسلامی تا اکنون بیش از هشت‌صد اختلاف‌های بزرگ و کوچک حل شده‌اند که بر سر زمین، جنگل و آب بودند.»

به گفته‌ی او، بیش‌تر این اختلاف‌ها در ولایت‌های میدان وردک، غزنی، بامیان و تخار میان اقوام کوچی و باشنده‌های محل رخ داده بود.

حمدالله فطرت افزود: «میان مردم محل و کوچی‌ها در برخی مناطق بر سر جای اختلاف وجود داشت که امارت اسلامی در قسمت حل آن بسیار کار کرده، خصوصن در ولایت میدان وردک، بامیان، غزنی و تخار این موضوعات بیش‌تر بودند.»

اما راه‌حل پایان‌دادن دشمنی‌ها و اختلاف‌های قومی در افغانستان چیست؟

محمد آصف فقیری حقوق دان به طلوع‌نیوز گفت: «بسیاری از منازعات را به گونه‌ی قومی و شوراهای مردمی حل می‌کنیم.»

اختر راسخ آگاه مسایل نظامی گفت: «طالبان از لحاظ شریعت برای حل اختلاف‌های قوم‌ها بسیار گام‌های موفق را برداشته و در این چنین قضایا موفق هستند.»

وزارت سرحدات، اقوام و قبال پیش از این گفته بود که برای حل اختلاف‌های قومی در سطح کشور، یک کمیسیون شکل گرفته تا به همه اختلاف‌های اقوام رسیدگی صورت گیرد.

امارت اسلامی از حل بیش از ۸۰۰ پرونده اختلاف‌های قومی خبر داد

آقای فطرت به طلوع‌نیوز می‌گوید که بیش‌تر این اختلاف‌ها درباره زمین، جنگل و آب بوده که از دو طرف قربانی گرفته و سال‌ها به درازا کشیده است.

تصویر بندانگشتی

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی آمار می‌دهد که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از هشت‌صد پرونده اختلاف‌های قومی در کشور حل شده است.

آقای فطرت به طلوع‌نیوز می‌گوید که بیش‌تر این اختلاف‌ها درباره زمین، جنگل و آب بوده که از دو طرف قربانی گرفته و سال‌ها به درازا کشیده است.

معاون سخن‌گوی امارت اسلامی در این باره گفت: «اداره‌های ولایتی ما تقریبن از زمان روی کارآمدن امارت اسلامی تا اکنون بیش از هشت‌صد اختلاف‌های بزرگ و کوچک حل شده‌اند که بر سر زمین، جنگل و آب بودند.»

به گفته‌ی او، بیش‌تر این اختلاف‌ها در ولایت‌های میدان وردک، غزنی، بامیان و تخار میان اقوام کوچی و باشنده‌های محل رخ داده بود.

حمدالله فطرت افزود: «میان مردم محل و کوچی‌ها در برخی مناطق بر سر جای اختلاف وجود داشت که امارت اسلامی در قسمت حل آن بسیار کار کرده، خصوصن در ولایت میدان وردک، بامیان، غزنی و تخار این موضوعات بیش‌تر بودند.»

اما راه‌حل پایان‌دادن دشمنی‌ها و اختلاف‌های قومی در افغانستان چیست؟

محمد آصف فقیری حقوق دان به طلوع‌نیوز گفت: «بسیاری از منازعات را به گونه‌ی قومی و شوراهای مردمی حل می‌کنیم.»

اختر راسخ آگاه مسایل نظامی گفت: «طالبان از لحاظ شریعت برای حل اختلاف‌های قوم‌ها بسیار گام‌های موفق را برداشته و در این چنین قضایا موفق هستند.»

وزارت سرحدات، اقوام و قبال پیش از این گفته بود که برای حل اختلاف‌های قومی در سطح کشور، یک کمیسیون شکل گرفته تا به همه اختلاف‌های اقوام رسیدگی صورت گیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره