Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازرگانان افغان: ایران اجازه ورود به موترهای باربری ما نمی‌دهد

بازرگانان در نیمروز می‌گویند که مسوولان مرزی ایران به موترهای باربری آنان، اجازه انتقال اموال بازرگانی شان را نمی‌دهند.

به گفته‌ی آنان، در صورت ادامه‌ی این روند، زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان، وارد خواهد شد.

خالد عرب بازرگان گفت: «در مرز با ایران که پل ابریشم است ما روزانه به ۴۰۰ الی ۵۰۰ موتر خالی برای ورود به ایران داریم تا بارهای افغانستان را انتقال دهد خو فعلن این روند بند است.»

خداداد صدیقی بازرگان دیگر گفت: «راه دوم که داخل دریا است هرچی زودتر برای استفاده از آن اقدامی صورت بگیرد از سوی مقام‌ها تقریبا ۸۰ درصد مشکلات بازرگانان حل می‌شود.»

اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز می‌گوید که با نصب اسکنر در مرز میلک، این چالش بر طرف خواهد شد.

نجیب‌الله خاشرودی مدیرعامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز گفت: «اقدام اولیه ما این است که هم در این سوی مرز و هم در آن سوی مرز سکنر وصل شود تا ظرفیت پذیرش موترهای باربری زیاد شود.»

پیش از این، بازرگانان در نیمروز گفته بودند که ده‌ها تُن میوه تازه آنان، به علت توقف چند روزه در آن سوی مرز، از بین رفته است.

بازرگانان افغان: ایران اجازه ورود به موترهای باربری ما نمی‌دهد

اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز می‌گوید که با نصب اسکنر در مرز میلک، این چالش بر طرف خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

بازرگانان در نیمروز می‌گویند که مسوولان مرزی ایران به موترهای باربری آنان، اجازه انتقال اموال بازرگانی شان را نمی‌دهند.

به گفته‌ی آنان، در صورت ادامه‌ی این روند، زیان‌های هنگفت مالی به بازرگانان، وارد خواهد شد.

خالد عرب بازرگان گفت: «در مرز با ایران که پل ابریشم است ما روزانه به ۴۰۰ الی ۵۰۰ موتر خالی برای ورود به ایران داریم تا بارهای افغانستان را انتقال دهد خو فعلن این روند بند است.»

خداداد صدیقی بازرگان دیگر گفت: «راه دوم که داخل دریا است هرچی زودتر برای استفاده از آن اقدامی صورت بگیرد از سوی مقام‌ها تقریبا ۸۰ درصد مشکلات بازرگانان حل می‌شود.»

اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز می‌گوید که با نصب اسکنر در مرز میلک، این چالش بر طرف خواهد شد.

نجیب‌الله خاشرودی مدیرعامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری نیمروز گفت: «اقدام اولیه ما این است که هم در این سوی مرز و هم در آن سوی مرز سکنر وصل شود تا ظرفیت پذیرش موترهای باربری زیاد شود.»

پیش از این، بازرگانان در نیمروز گفته بودند که ده‌ها تُن میوه تازه آنان، به علت توقف چند روزه در آن سوی مرز، از بین رفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره