Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس اداره امور: نظام اسلامی از بیرون کشور بالای شهروندان تحمیل نشده

نورالحق انور رییس عمومی اداره امور می‌گوید که نظام اسلامی خواست شهروندان کشور است و این نظام از بیرون کشور بالای شهروندان تحمیل نشده است.

آقای انور در برنامه توزیع تصدیق‌نامه‌ها به فارغان ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت که از سوی وزارت شهدا و معلولان برگزار شده، می‌افزاید که امارت اسلامی برای حکومت‌داری خوب راهکار واضح دارد و حاضر به پذیرفتن هیچ فرمایشی از سوی خارجی‌ها نیست.

رییس اداره امور در این باره گفت: «از آن‌جمله نظام‌ها نیستم که از سوی بیگانه‌گان در اینجا تحمیل شده باشیم و برای اهداف شوم خودشان ما را مورد استفاده قرار بدهند.»

عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولان در این برنامه می‌گوید که غفلت در ارایه خدمات به مراجعه‌کنندگان در ریاست‌های ولایتی وزارت شهدا و معلولان پذیرفتنی نیست.

به گفته‌ی آقای حقانی، نباید به بهانه‌های مختلف کارهای مراجعه‌کنندگان در ریاست‌های ولایتی به تاخیر انجام شود.

معین وزارت شهدا و معلولان افزود: «ما خبر می‌شویم که در برخی ریاست‌های ولایتی مراجعین به روزها می‌آیند و انتظار می‌کشند و دوباره می‌روند فقط برای گرفتن یک امضا.»

کلیم‌الله افغان رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان گفت: «مکمل بدون تبعیض و تفکیک همه معلولین کشور همه یتیمان و بیوه‌ها شامل هستند و هیچ‌گونه تبعیض وجود ندارد.»

در همین حال، شماری از فارغان ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت می‌گویند که در این ورکشاپ آموزش‌های مفید در بخش‌های مختلف را فرا گرفته‌اند.

هیواد منلی مدیر مالی و اداری ریاست امور شهدا و معلولان پکتیا گفت: «مهارت‌های که برای ما مدیران خیلی مهم و ضروری بود آن را ما دریافت کردیم و چیزهای را ما آموختیم که پیش از این با آن روبه‌رو نشده بودیم.»

عبدالولی صمیم مدیر مالی و اداری ریاست امور شهدا و معلولان فراه گفت: «در این بخش برای موصلات اداری، پلان‌گذاری‌ها، نحو پلان کاری، تطبیق حسابات، نظارت و ارزیابی، بودجه و آفیس برای ما در این برنامه آموزش داده شد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت شهدا و معلولان، این وزارت تاکنون بیش از ۱۱میلیارد افغانی به بستگان شهدا، معلولان و یتیمان توزیع کرده و در سال روان خورشیدی نیز حدود ۹۹.۸۷ درصد بودجه را به مصرف رسانده است.

رییس اداره امور: نظام اسلامی از بیرون کشور بالای شهروندان تحمیل نشده

عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولان در این برنامه می‌گوید که غفلت در ارایه خدمات به مراجعه‌کنندگان در ریاست‌های ولایتی وزارت شهدا و معلولان پذیرفتنی نیست.

تصویر بندانگشتی

نورالحق انور رییس عمومی اداره امور می‌گوید که نظام اسلامی خواست شهروندان کشور است و این نظام از بیرون کشور بالای شهروندان تحمیل نشده است.

آقای انور در برنامه توزیع تصدیق‌نامه‌ها به فارغان ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت که از سوی وزارت شهدا و معلولان برگزار شده، می‌افزاید که امارت اسلامی برای حکومت‌داری خوب راهکار واضح دارد و حاضر به پذیرفتن هیچ فرمایشی از سوی خارجی‌ها نیست.

رییس اداره امور در این باره گفت: «از آن‌جمله نظام‌ها نیستم که از سوی بیگانه‌گان در اینجا تحمیل شده باشیم و برای اهداف شوم خودشان ما را مورد استفاده قرار بدهند.»

عبدالحکیم حقانی معین وزارت شهدا و معلولان در این برنامه می‌گوید که غفلت در ارایه خدمات به مراجعه‌کنندگان در ریاست‌های ولایتی وزارت شهدا و معلولان پذیرفتنی نیست.

به گفته‌ی آقای حقانی، نباید به بهانه‌های مختلف کارهای مراجعه‌کنندگان در ریاست‌های ولایتی به تاخیر انجام شود.

معین وزارت شهدا و معلولان افزود: «ما خبر می‌شویم که در برخی ریاست‌های ولایتی مراجعین به روزها می‌آیند و انتظار می‌کشند و دوباره می‌روند فقط برای گرفتن یک امضا.»

کلیم‌الله افغان رییس مالی و اداری وزارت شهدا و معلولان گفت: «مکمل بدون تبعیض و تفکیک همه معلولین کشور همه یتیمان و بیوه‌ها شامل هستند و هیچ‌گونه تبعیض وجود ندارد.»

در همین حال، شماری از فارغان ورکشاپ آموزشی ارتقای ظرفیت می‌گویند که در این ورکشاپ آموزش‌های مفید در بخش‌های مختلف را فرا گرفته‌اند.

هیواد منلی مدیر مالی و اداری ریاست امور شهدا و معلولان پکتیا گفت: «مهارت‌های که برای ما مدیران خیلی مهم و ضروری بود آن را ما دریافت کردیم و چیزهای را ما آموختیم که پیش از این با آن روبه‌رو نشده بودیم.»

عبدالولی صمیم مدیر مالی و اداری ریاست امور شهدا و معلولان فراه گفت: «در این بخش برای موصلات اداری، پلان‌گذاری‌ها، نحو پلان کاری، تطبیق حسابات، نظارت و ارزیابی، بودجه و آفیس برای ما در این برنامه آموزش داده شد.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت شهدا و معلولان، این وزارت تاکنون بیش از ۱۱میلیارد افغانی به بستگان شهدا، معلولان و یتیمان توزیع کرده و در سال روان خورشیدی نیز حدود ۹۹.۸۷ درصد بودجه را به مصرف رسانده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره