Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز سال نو آموزشی در کشور

وزارت معارف امروز (چهارشنبه، اول حمل ۱۴۰۳) زنگ سال نو آموزشی را بی‌حضور دختران در مکتب‌ها نواخت.

سید حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در مراسم نواختن زنگ سال نو آموزشی، گفته است که امارت اسلامی مخالف علوم عصری نیست و آموزش دینی و عصری در کشور یک نیاز است.

سرپرست وزارت معارف در این مراسم حضور دختران دانش‌آموز و بازگشایی مکتب‌های دختران چیزی نگفت.

سید حبیب‌الله آغا افزود: «اگر ترقی دنیوی می‌خواهیم یا اخروی، اگر خود را از مهلکات دنیوی نگه می‌داریم و یا از مهلکات اخروی، به برکت علم خود را نگه می‌داریم؛ اما علمی که با کیفیت باشد.»

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در مراسم آغاز سال نو آموزشی، گفته آموزش بنیاد خودکفایی کشور است و امارت اسلامی تلاش می‌‌ورزد تا آموزش به بخش‌های دوردست کشور گسترش یابد.

به گفته‌ی آقای حنفی، درسال گذشته ۱.۲ میلیون دانش‌آموز جدید به مکتب‌ها جذب شدند.

عبدالسلام حنفی افزود: «امارت اسلامی افغانستان و وزارت معارف کوشش خواهد کرد تا تعلیم و تربیه را به همه مناطق دوردست، به ولسوالی‌ها و قریه‌ها گسترش بدهد.»

عبدالباقی حقانی رییس اداره ملی امتحانات هم که در این مراسم حضور داشت گفت: «هرگاه موضوع حفاظت از نظام پیش میاید، باید میدان عصری [میدان علوم عصری] ما مثبوت شود، اگر این کار نشود، این نظام از دست می‌رود و از اشغال سوم هم جلوگیری نمی‌توانیم.»

شماری از دانش‌آموزان که از آغاز سال نو آموزشی خرسند هستند، باز هم به باز شدن دروازه مکتب‌های دختران تاکید ‌کردند.

قسمت دانش‌آموز به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دختران حق دارند که درس بخوانند و امید داریم که روزی برسد تا خواهران ما هم آموزش ببینند و به کشور ما خدمت کنند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی در کشور بیش از ۹۰ باب مکتب، بیش از ۱۲ مدرسه رسمی و بیش از ۵هزار باب مدرسه دهاتی تاسیس شده‌اند.

افزون بر آن، مسوولان وزارت معارف افزوده‌اند که در سال پار بیش از ۵۵هزار جریب زمین که ملکیت معارف می‌شود، در ولایت‌های مختلف از غاصبان پس گرفته شدند.

آغاز سال نو آموزشی در کشور

معاون اداری ریاست‌الوزرا در این مراسم گفته آموزش بنیاد خودکفایی کشور است و ا.ا تلاش می‌‌ورزد تا آموزش به بخش‌های دوردست کشور گسترش یابد.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف امروز (چهارشنبه، اول حمل ۱۴۰۳) زنگ سال نو آموزشی را بی‌حضور دختران در مکتب‌ها نواخت.

سید حبیب‌الله آغا سرپرست وزارت معارف در مراسم نواختن زنگ سال نو آموزشی، گفته است که امارت اسلامی مخالف علوم عصری نیست و آموزش دینی و عصری در کشور یک نیاز است.

سرپرست وزارت معارف در این مراسم حضور دختران دانش‌آموز و بازگشایی مکتب‌های دختران چیزی نگفت.

سید حبیب‌الله آغا افزود: «اگر ترقی دنیوی می‌خواهیم یا اخروی، اگر خود را از مهلکات دنیوی نگه می‌داریم و یا از مهلکات اخروی، به برکت علم خود را نگه می‌داریم؛ اما علمی که با کیفیت باشد.»

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا در مراسم آغاز سال نو آموزشی، گفته آموزش بنیاد خودکفایی کشور است و امارت اسلامی تلاش می‌‌ورزد تا آموزش به بخش‌های دوردست کشور گسترش یابد.

به گفته‌ی آقای حنفی، درسال گذشته ۱.۲ میلیون دانش‌آموز جدید به مکتب‌ها جذب شدند.

عبدالسلام حنفی افزود: «امارت اسلامی افغانستان و وزارت معارف کوشش خواهد کرد تا تعلیم و تربیه را به همه مناطق دوردست، به ولسوالی‌ها و قریه‌ها گسترش بدهد.»

عبدالباقی حقانی رییس اداره ملی امتحانات هم که در این مراسم حضور داشت گفت: «هرگاه موضوع حفاظت از نظام پیش میاید، باید میدان عصری [میدان علوم عصری] ما مثبوت شود، اگر این کار نشود، این نظام از دست می‌رود و از اشغال سوم هم جلوگیری نمی‌توانیم.»

شماری از دانش‌آموزان که از آغاز سال نو آموزشی خرسند هستند، باز هم به باز شدن دروازه مکتب‌های دختران تاکید ‌کردند.

قسمت دانش‌آموز به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «دختران حق دارند که درس بخوانند و امید داریم که روزی برسد تا خواهران ما هم آموزش ببینند و به کشور ما خدمت کنند.»

بر بنیاد اطلاعات وزارت معارف، در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی در کشور بیش از ۹۰ باب مکتب، بیش از ۱۲ مدرسه رسمی و بیش از ۵هزار باب مدرسه دهاتی تاسیس شده‌اند.

افزون بر آن، مسوولان وزارت معارف افزوده‌اند که در سال پار بیش از ۵۵هزار جریب زمین که ملکیت معارف می‌شود، در ولایت‌های مختلف از غاصبان پس گرفته شدند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره