Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت خانواده یک جوان کشته شده از ناامنی و کم‌کاری پزشکان

بستگان شبیراحمد یک جوان ۲۰ ساله در ساحه دشت‌برچی کابل ادعا دارند که پسرشان روز (یک‌شنبه، ۱۹ حمل) از سوی افراد ناشناس نخست با چاقو زخمی شده و سپس جان باخته است.

خانواده این جوان از کم‌توجهی پزشکان در یک شفاخانه دولتی و عدم تامین امنیت در کابل شکایت دارند.

شبیراحمد دانش‌آموز بیست ساله پس از چاشت روز یک‌شنبه در منطقه شهرک رسول اکرم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد ناشناس به ضرب چاقو شدیدا زخمی شد.

ذکی صمدی برادر مقتول به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در آمبولانس انداختن بردیم به طرف شفاخانه علی جناح آن‌جا که بردیم هم بخش عاجل بردیم، که بسیار وضعیت از لحاظ مسلکی بسیار بهم ریخته بود چوکی و چپرکت درست نبود. من فکر می‌کنم که همان چپرکتی که مریض را انداختن، چپر کت طب دندان بود یعنی از مریضی که برای تدادوی دندان خود می‌آید.»

عبدالله یکی از بستگان مقتول گفت: «حتی لباس او را نکشیده بودند. ابتدایی‌ترین کار در حوزه صحت این است که اول زخمی را لباسش را می‌کشید و من مطمئنم اگر همانجا دو سه نفر انسان دلسوز می بود کسی نبود و حتی با ما دست به چاقو بودن متخصصان شفاخانه علی جناح. منحیث کسایی‌که عزیز خود را از دست داده بود و یا منحیث کسی‌که حداقل لباس طبابت در تن دارند و آن‌ها مریض را رها کرده به جان ما چسپیده بودند.»

بستگان این جوان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد هستند. آنان هم‌چنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در تامین امنیت شهروندان بیشتر تلاش کنند.

در همین حال شرافت زمان سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که پزشکان در شفاخانه با امکانات موجود خدمات اولیه را برای فرد زخمی ارایه کرده؛ اما مریض خونریزی فعال داشت که در صورت داشتن شکایت، خانواده مقتول می‌تواند به کمیته بررسی درگذشتگان شفاخانه مراجعه کند.

شرافت زمان افزود: « اگر خانواده او کدام مشکل دارند یا در این وضاحت می‌خواهند، پرسونل صحی ما ان‌شاءالله آماده است که به آن‌ها معلومات دهند.»

خالد زدران سخن‌گوی فرماندهی امنیه کابل درباره این رویداد گفت: « علت این حادثه هنوز مشخص نشده، اما تحقیقات در این زمینه جریان دارد.»

به گفته‌ی برخی پایتخت‌نشینان، جرم‌های جنایی در هفته‌های پسین در کابل بار دیگر سیر صعودی گرفته است.

شکایت خانواده یک جوان کشته شده از ناامنی و کم‌کاری پزشکان

بستگان این جوان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد هستند. آنان هم‌چنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در تامین امنیت شهروندان بیشتر تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

بستگان شبیراحمد یک جوان ۲۰ ساله در ساحه دشت‌برچی کابل ادعا دارند که پسرشان روز (یک‌شنبه، ۱۹ حمل) از سوی افراد ناشناس نخست با چاقو زخمی شده و سپس جان باخته است.

خانواده این جوان از کم‌توجهی پزشکان در یک شفاخانه دولتی و عدم تامین امنیت در کابل شکایت دارند.

شبیراحمد دانش‌آموز بیست ساله پس از چاشت روز یک‌شنبه در منطقه شهرک رسول اکرم در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل هنگام بازگشت به خانه از سوی افراد ناشناس به ضرب چاقو شدیدا زخمی شد.

ذکی صمدی برادر مقتول به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «در آمبولانس انداختن بردیم به طرف شفاخانه علی جناح آن‌جا که بردیم هم بخش عاجل بردیم، که بسیار وضعیت از لحاظ مسلکی بسیار بهم ریخته بود چوکی و چپرکت درست نبود. من فکر می‌کنم که همان چپرکتی که مریض را انداختن، چپر کت طب دندان بود یعنی از مریضی که برای تدادوی دندان خود می‌آید.»

عبدالله یکی از بستگان مقتول گفت: «حتی لباس او را نکشیده بودند. ابتدایی‌ترین کار در حوزه صحت این است که اول زخمی را لباسش را می‌کشید و من مطمئنم اگر همانجا دو سه نفر انسان دلسوز می بود کسی نبود و حتی با ما دست به چاقو بودن متخصصان شفاخانه علی جناح. منحیث کسایی‌که عزیز خود را از دست داده بود و یا منحیث کسی‌که حداقل لباس طبابت در تن دارند و آن‌ها مریض را رها کرده به جان ما چسپیده بودند.»

بستگان این جوان خواستار شناسایی و مجازات عاملان این رویداد هستند. آنان هم‌چنان از نهادهای امنیتی می‌خواهند تا در تامین امنیت شهروندان بیشتر تلاش کنند.

در همین حال شرافت زمان سخن‌گوی وزارت صحت عامه می‌گوید که پزشکان در شفاخانه با امکانات موجود خدمات اولیه را برای فرد زخمی ارایه کرده؛ اما مریض خونریزی فعال داشت که در صورت داشتن شکایت، خانواده مقتول می‌تواند به کمیته بررسی درگذشتگان شفاخانه مراجعه کند.

شرافت زمان افزود: « اگر خانواده او کدام مشکل دارند یا در این وضاحت می‌خواهند، پرسونل صحی ما ان‌شاءالله آماده است که به آن‌ها معلومات دهند.»

خالد زدران سخن‌گوی فرماندهی امنیه کابل درباره این رویداد گفت: « علت این حادثه هنوز مشخص نشده، اما تحقیقات در این زمینه جریان دارد.»

به گفته‌ی برخی پایتخت‌نشینان، جرم‌های جنایی در هفته‌های پسین در کابل بار دیگر سیر صعودی گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره