Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت خارجه روسیه: به‌رسمیت شناختن ا.ا بستگی به تشکیل حکومت فراگیر دارد

میخائیل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه، می‌گوید که به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست به تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان بستگی دارد.

آقای گالوزین می‌افزاید که مسکو روابط کاری خود را با کابل حفظ می‌کند و تاکید می‌ورزد که در افغانستان یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام ایجاد شود.

رسانه‌های روسی به نقل از آقای گالوزین نوشته که او در سفر ازبیکستان گفته است: «مساله به‌رسمیت شناختن رهبری این کشور به تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه نیروهای سیاسی بستگی دارد. حکومتِ که نماینده همه اقوام و ادیان افغانستان در آن حضور داشته باشند.»

از سوی دیگر، سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به اظهارات این مقام روسی می‌گوید که حکومت کنونی همه‌شمول و فراگیر است.

آقای شاهین در این باره گفت: «هم اکنون نمایندگان تمام اقوام در حکومت امارت اسلامی حضور دارند و در کنار این پنج‌صد هزار مامورین اداره پیشین در حکومت کنونی کار می‌کنند. واقعیت این است که شماری از افراد که طرف‌داری اشغال را می‌کرد و اکنون بیرون از کشور هستند، دیگر نمایندگان همه اقوام در حکومت حضور دارند.»

هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که حکومت سرپرست باید به خواست‌های مشروع کشورها پاسخ مثبت بدهد و افراد متخصص و مسلکی را نیز در بخش‌های مختلف به کار بگمارد.

گل محمدالدین محمدی آگاه مسایل سیاسی گفت: «در حکومت ممکن شماری از خالیگاه وجود داشته باشد؛ اما من امیدوارم که در حکومت افراد متخصص و مسلکی گماشته شوند و برخی دیگر از خواسته‌های افغان‌ها را باید حکومت بپذیرند و به‌شمول حقوق آموزش در بخش‌های دیگر نیز حقوق شان بدهد.»

سید بلال احمد فاطمی آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمانی که روسیه امارت اسلامی را به‌رسمیت بشناسد و تعاملات امنیتی و نظامی را نزدیک‌تر بسازد خود به خود پلان‌های امریکا در منطقه و پلان‌های استخباراتی ناکام می‌شود. فلهذا روس‌ها باید در این مورد موقف واضح و درست را اتخاذ کند.»

پیش از این، هند، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و شماری دیگر کشورها هم‌واره بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بودند؛ اما امارت اسلامی از این کشورها خواسته بود تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

وزارت خارجه روسیه: به‌رسمیت شناختن ا.ا بستگی به تشکیل حکومت فراگیر دارد

آقای گالوزین می‌افزاید که مسکو روابط کاری خود را با کابل حفظ می‌کند و تاکید می‌ورزد که در افغانستان یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام ایجاد شود.

تصویر بندانگشتی

میخائیل گالوزین معاون وزارت خارجه روسیه، می‌گوید که به‌رسمیت شناختن حکومت سرپرست به تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان بستگی دارد.

آقای گالوزین می‌افزاید که مسکو روابط کاری خود را با کابل حفظ می‌کند و تاکید می‌ورزد که در افغانستان یک حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام ایجاد شود.

رسانه‌های روسی به نقل از آقای گالوزین نوشته که او در سفر ازبیکستان گفته است: «مساله به‌رسمیت شناختن رهبری این کشور به تشکیل یک دولت فراگیر با مشارکت همه نیروهای سیاسی بستگی دارد. حکومتِ که نماینده همه اقوام و ادیان افغانستان در آن حضور داشته باشند.»

از سوی دیگر، سهیل شاهین رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به اظهارات این مقام روسی می‌گوید که حکومت کنونی همه‌شمول و فراگیر است.

آقای شاهین در این باره گفت: «هم اکنون نمایندگان تمام اقوام در حکومت امارت اسلامی حضور دارند و در کنار این پنج‌صد هزار مامورین اداره پیشین در حکومت کنونی کار می‌کنند. واقعیت این است که شماری از افراد که طرف‌داری اشغال را می‌کرد و اکنون بیرون از کشور هستند، دیگر نمایندگان همه اقوام در حکومت حضور دارند.»

هم‌زمان با این، شماری از آگاهان مسایل سیاسی به این باور اند که حکومت سرپرست باید به خواست‌های مشروع کشورها پاسخ مثبت بدهد و افراد متخصص و مسلکی را نیز در بخش‌های مختلف به کار بگمارد.

گل محمدالدین محمدی آگاه مسایل سیاسی گفت: «در حکومت ممکن شماری از خالیگاه وجود داشته باشد؛ اما من امیدوارم که در حکومت افراد متخصص و مسلکی گماشته شوند و برخی دیگر از خواسته‌های افغان‌ها را باید حکومت بپذیرند و به‌شمول حقوق آموزش در بخش‌های دیگر نیز حقوق شان بدهد.»

سید بلال احمد فاطمی آگاه مسایل سیاسی گفت: «زمانی که روسیه امارت اسلامی را به‌رسمیت بشناسد و تعاملات امنیتی و نظامی را نزدیک‌تر بسازد خود به خود پلان‌های امریکا در منطقه و پلان‌های استخباراتی ناکام می‌شود. فلهذا روس‌ها باید در این مورد موقف واضح و درست را اتخاذ کند.»

پیش از این، هند، ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و شماری دیگر کشورها هم‌واره بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده بودند؛ اما امارت اسلامی از این کشورها خواسته بود تا در مسایل داخلی افغانستان مداخله نکنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره