Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شکایت غرفه‌داران ناحیه چهارم از اقدام‌های شهرداری کابل

شماری از غرفه‌داران در ناحیه چهارم کابل از بهر برداشتن غرفه‌های شان از سوی شهرداری کابل شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آن‌که کرایه غرفه‌های شان را پرداخت کرده‌اند؛ اما با آن هم غرفه‌های شان در بازار تایمنی گردآوری می‌شود.

رحمت‌الله دست‌فروش در این باره گفت: «ما کرایه‌اش را هم تحویل می‌کردیم، این‌جا مفت هم مردم را نمی‌مانند، همیشه تعرفه را مردم تحویل کرده‌اند.»
عبدالجمیل دست‌فروش دیگر گفت: «کل مردم را از این‌جا جمع می‌کنند و می‌برند بی‌سرنوشت به تعداد سی هزار است یا بیش و کم در این ساحه نان خور است از این دست فروش‌ها.»

صفاالدین دست‌فروش به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ناحیه هم یک دفعه‌ای تصمیم گرفت ما را جواب دادند، گفتند غرفه‌های تان را شب می‌بریم، غرفه‌های تان را در ناحیه پرس می‌کنیم و حق شکایت هم را ندارید.»

نورآغا یک‌تن از دست‌فروشان در بازار تایمنی کابل می‌گویه که دو سال پیش از بهر تهیه لقمه نانی برای خانواده‌اش غرفه‌ای را در تایمنی کابل شانزده هزار افغانی خریداری کرده بود؛ اما اکنون از این‌که غرفه‌اش گردآوری می‌شود، نگران است.

نورآغا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خلص همین حالی خودم در حالت صفر هستم، مال‌های ما کلش قرض است نصف‌ش را حالی دادم به قرض همین قدر حالا برایم سرمایه مانده او را هم حالی جمع می‌کنم ببرم خانه، دیگر چه کنم نه پیسه دارم که کراچی بخرم.»

در این میان، شهرداری کابل می‌گوید که برای ایجاد نظم در شهر، غرفه‌ها از ناحیه چهارم برداشته می‌شوند و به یک جای مشخص دیگر انتقال می‌یابند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «در ساحات ناحیه چهارم در ساحات تایمنی یک فضایی مشخص برای کسانی که به عنوان دست‌فروش فعالیت می‌کنند آماده شده و از تمام شان خواهش می‌کنیم که در همان ساحات فعالیت بکنند خلاف از آن شاروالی کابل برای هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که سرک یا پیاده رو را بند کنند.»

شهرداری کابل در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی از بهر کاهش ازدحام در راه روها و جاده ها طرح ایجاد غرفه‌ها را برای دست‌فروشان در شهر کابل عملی ساخت.

شکایت غرفه‌داران ناحیه چهارم از اقدام‌های شهرداری کابل

آنان می‌گویند با آن‌که کرایه غرفه‌های شان را پرداخت کرده‌اند؛ اما با آن هم غرفه‌های شان در بازار تایمنی گردآوری می‌شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از غرفه‌داران در ناحیه چهارم کابل از بهر برداشتن غرفه‌های شان از سوی شهرداری کابل شکایت دارند.

آنان می‌گویند با آن‌که کرایه غرفه‌های شان را پرداخت کرده‌اند؛ اما با آن هم غرفه‌های شان در بازار تایمنی گردآوری می‌شود.

رحمت‌الله دست‌فروش در این باره گفت: «ما کرایه‌اش را هم تحویل می‌کردیم، این‌جا مفت هم مردم را نمی‌مانند، همیشه تعرفه را مردم تحویل کرده‌اند.»
عبدالجمیل دست‌فروش دیگر گفت: «کل مردم را از این‌جا جمع می‌کنند و می‌برند بی‌سرنوشت به تعداد سی هزار است یا بیش و کم در این ساحه نان خور است از این دست فروش‌ها.»

صفاالدین دست‌فروش به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «ناحیه هم یک دفعه‌ای تصمیم گرفت ما را جواب دادند، گفتند غرفه‌های تان را شب می‌بریم، غرفه‌های تان را در ناحیه پرس می‌کنیم و حق شکایت هم را ندارید.»

نورآغا یک‌تن از دست‌فروشان در بازار تایمنی کابل می‌گویه که دو سال پیش از بهر تهیه لقمه نانی برای خانواده‌اش غرفه‌ای را در تایمنی کابل شانزده هزار افغانی خریداری کرده بود؛ اما اکنون از این‌که غرفه‌اش گردآوری می‌شود، نگران است.

نورآغا به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «خلص همین حالی خودم در حالت صفر هستم، مال‌های ما کلش قرض است نصف‌ش را حالی دادم به قرض همین قدر حالا برایم سرمایه مانده او را هم حالی جمع می‌کنم ببرم خانه، دیگر چه کنم نه پیسه دارم که کراچی بخرم.»

در این میان، شهرداری کابل می‌گوید که برای ایجاد نظم در شهر، غرفه‌ها از ناحیه چهارم برداشته می‌شوند و به یک جای مشخص دیگر انتقال می‌یابند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل گفت: «در ساحات ناحیه چهارم در ساحات تایمنی یک فضایی مشخص برای کسانی که به عنوان دست‌فروش فعالیت می‌کنند آماده شده و از تمام شان خواهش می‌کنیم که در همان ساحات فعالیت بکنند خلاف از آن شاروالی کابل برای هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که سرک یا پیاده رو را بند کنند.»

شهرداری کابل در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی از بهر کاهش ازدحام در راه روها و جاده ها طرح ایجاد غرفه‌ها را برای دست‌فروشان در شهر کابل عملی ساخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره