Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بانک جهانی ۸۴ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

بانک جهانی در خبرنامه‌ای گفته است که ۸۴ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که این کمک‌ در زمینه پیکار با بحران‌ اقتصادی، اجرای پروژه‌های معیشتی، پشتیبانی از زنان، پیکار با تغییرات اقلیمی و پشتیبانی از مهاجران برگشت کننده به افغانستان هزینه خواهد شد.

خبرنامه افزوده است: «پروژه مقاومت و معیشت جامعه افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی با کمک مالی ۲۶۵ میلیون دالر از سوی صندوق امانی مقاومت افغانستان آغاز شد که در بخش‌های ارایه پشتیبانی‌های معیشتی و خدمات در مناطق روستایی و شهری، ارایه کمک‌های بلاعوض اجتماعی برای زنان و افراد آسیب‌پذیر و تقویت نهادهای اجتماعی کار می‌کند.»

وزارت اقتصاد با استقبال از کمک‌های بانک جهانی گفته است که این کمک‌ها می‌تواند در رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌ها به منظور ایجاد شغل برای شهروندان کشور مفید واقع شود.
 
عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «تطبیق این پروژه‌ها می‌تواند سبب ایجاد فرصت کاری، بهبود ارایه خدمات در مناطق شهری و روستایی و رسیدگی به مشکلات مهاجرین که به کشور عودت می‌کنند خواهد گردید. تمرکز به پروژه‌های اشتغال‌زایی می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما گردد.»

در همین حال شماری از باشنده‌های کابل به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در شرایط کنونی به کمک‌های بیشتری نیاز دارند و این کمک‌ها باید به‌گونه شفاف توزیع شود.

عمر علی باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «مردم فقیر است، غریب است، در یک ماه سه روز کار پیدا نمی‌توانند، خودم ده نفر نان‌خور در خانه دارم و یک‌و نیم سال است که از کرای خانه قرض‌دار هستم.»

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اختصاص مبلغ ۸۴ میلیون دالر توسط بانک جهانی برای کمک به اقتصاد افغانستان و مردم آسیب‌پذیر در افغانستان به مقایسه بحران اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است و در مقایسه با چالش‌های اقتصادی که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مبلغ اندکی است.»

این در حالی‌ست که پس از روی‌ کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بیشتر نهادهای جهانی به‌شمول بانک جهانی فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف کردند که از سرگیری فعالیت‌های این نهادها می‌تواند تاثیرات مثبت در اقتصاد کشور داشته باشد.

بانک جهانی ۸۴ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند

وزارت اقتصاد با استقبال از کمک‌های بانک جهانی گفته است که این کمک‌ها می‌تواند در رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌ها به‌منظور ایجاد شغل مفید واقع شود.

تصویر بندانگشتی

بانک جهانی در خبرنامه‌ای گفته است که ۸۴ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

در خبرنامه بانک جهانی آمده است که این کمک‌ در زمینه پیکار با بحران‌ اقتصادی، اجرای پروژه‌های معیشتی، پشتیبانی از زنان، پیکار با تغییرات اقلیمی و پشتیبانی از مهاجران برگشت کننده به افغانستان هزینه خواهد شد.

خبرنامه افزوده است: «پروژه مقاومت و معیشت جامعه افغانستان در سال ۲۰۲۲ میلادی با کمک مالی ۲۶۵ میلیون دالر از سوی صندوق امانی مقاومت افغانستان آغاز شد که در بخش‌های ارایه پشتیبانی‌های معیشتی و خدمات در مناطق روستایی و شهری، ارایه کمک‌های بلاعوض اجتماعی برای زنان و افراد آسیب‌پذیر و تقویت نهادهای اجتماعی کار می‌کند.»

وزارت اقتصاد با استقبال از کمک‌های بانک جهانی گفته است که این کمک‌ها می‌تواند در رشد اقتصادی و تطبیق پروژه‌ها به منظور ایجاد شغل برای شهروندان کشور مفید واقع شود.
 
عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «تطبیق این پروژه‌ها می‌تواند سبب ایجاد فرصت کاری، بهبود ارایه خدمات در مناطق شهری و روستایی و رسیدگی به مشکلات مهاجرین که به کشور عودت می‌کنند خواهد گردید. تمرکز به پروژه‌های اشتغال‌زایی می‌تواند سبب بهبود وضعیت اقتصادی مردم ما گردد.»

در همین حال شماری از باشنده‌های کابل به طلوع‌نیوز گفته‌اند که در شرایط کنونی به کمک‌های بیشتری نیاز دارند و این کمک‌ها باید به‌گونه شفاف توزیع شود.

عمر علی باشنده کابل به طلوع‌نیوز گفت: «مردم فقیر است، غریب است، در یک ماه سه روز کار پیدا نمی‌توانند، خودم ده نفر نان‌خور در خانه دارم و یک‌و نیم سال است که از کرای خانه قرض‌دار هستم.»

میرشکیب میر آگاه مسایل اقتصادی به طلوع‌نیوز گفت: «اختصاص مبلغ ۸۴ میلیون دالر توسط بانک جهانی برای کمک به اقتصاد افغانستان و مردم آسیب‌پذیر در افغانستان به مقایسه بحران اقتصادی که افغانستان با آن مواجه است و در مقایسه با چالش‌های اقتصادی که مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، مبلغ اندکی است.»

این در حالی‌ست که پس از روی‌ کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، بیشتر نهادهای جهانی به‌شمول بانک جهانی فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف کردند که از سرگیری فعالیت‌های این نهادها می‌تواند تاثیرات مثبت در اقتصاد کشور داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره