Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: ریچارد بنت با مردم و نظام کنونی افغانستان عقده دارد

امارت اسلامی سخنان اخیر ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را عقده‌مندانه خوانده است.

ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که ریچارد بنت با نظام کنونی و شهروندان افغانستان عقده دارد و این‌رو عقده‌گشایی می‌کند.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «حرف‌های ریچارد بنت نیاز به عکس‌العمل ندارد. او شخص عقده‌یی است که با افغان‌ها و نظامی که در افغانستان حاکم است و امنیت و ثباتی را که داریم، طبعاً او عقده گشایی خود را کرده که ما اهمیت ندهیم.»

پیش از این ریچارد بنت گفته است که حکومت سرپرست در افغانستان آماده پاسخ‌گویی در برابر عمل‌کردهای خود در پیوند به مسایل حقوق بشری نیست. گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر از امارت اسلامی خواسته تا به آن‌چه در باره مسایل حقوق بشری با جهان تعهد کرده، عمل کند.

آقای بنت گفته است: «در حالی‌که دومین سال‌گرد کاری‌ام را هم‌چون گزارش‌گر ویژه جشن می‌گیریم، از طالبان می‌خواهم که به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود عمل کنند و جامعه بین‌المللی به‌گونه‌ی پایدار بر طالبان برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان پافشاری کند.»

لمیا شیرزی فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «ملل متحد و نهادهای حقوق بشری اگر به حقوق زنان و دختران افغانستان اهمیت جدی می‌دادند، اقدامات جدی‌تر تا سرحد تحریم نمودن می‌توانستند.»

رشید قطب‌زاده آگاه روابط بین‌الملل گفته است: «تا وقتی‌که همان فرمایشات سیاسی جامعه جهانی از طرف امارت پذیرفته شود، این فشار ادامه خواهد داشت، این فشار بیشتر از این‌که حقوق بشری باشد، فشار سیاسی است.»

تنها ریچارد بنت نیست، جامعه جهانی همواره از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده؛ اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که به تعهدات خود در باره تامین حقوق بشر عمل کرده و حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در چارچوب قوانین اسلامی تامین کرده است.

مجاهد: ریچارد بنت با مردم و نظام کنونی افغانستان عقده دارد

ریچارد بنت گفته است که حکومت سرپرست در افغانستان آماده پاسخ‌گویی در برابر عمل‌کردهای خود در پیوند به مسایل حقوق بشری نیست.

تصویر بندانگشتی

امارت اسلامی سخنان اخیر ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان را عقده‌مندانه خوانده است.

ذبیح الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به طلوع‌نیوز گفته است که ریچارد بنت با نظام کنونی و شهروندان افغانستان عقده دارد و این‌رو عقده‌گشایی می‌کند.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «حرف‌های ریچارد بنت نیاز به عکس‌العمل ندارد. او شخص عقده‌یی است که با افغان‌ها و نظامی که در افغانستان حاکم است و امنیت و ثباتی را که داریم، طبعاً او عقده گشایی خود را کرده که ما اهمیت ندهیم.»

پیش از این ریچارد بنت گفته است که حکومت سرپرست در افغانستان آماده پاسخ‌گویی در برابر عمل‌کردهای خود در پیوند به مسایل حقوق بشری نیست. گزارش‌گر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر از امارت اسلامی خواسته تا به آن‌چه در باره مسایل حقوق بشری با جهان تعهد کرده، عمل کند.

آقای بنت گفته است: «در حالی‌که دومین سال‌گرد کاری‌ام را هم‌چون گزارش‌گر ویژه جشن می‌گیریم، از طالبان می‌خواهم که به تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود عمل کنند و جامعه بین‌المللی به‌گونه‌ی پایدار بر طالبان برای بهبود وضعیت حقوق بشری در افغانستان پافشاری کند.»

لمیا شیرزی فعال حقوق زن به طلوع‌نیوز گفت: «ملل متحد و نهادهای حقوق بشری اگر به حقوق زنان و دختران افغانستان اهمیت جدی می‌دادند، اقدامات جدی‌تر تا سرحد تحریم نمودن می‌توانستند.»

رشید قطب‌زاده آگاه روابط بین‌الملل گفته است: «تا وقتی‌که همان فرمایشات سیاسی جامعه جهانی از طرف امارت پذیرفته شود، این فشار ادامه خواهد داشت، این فشار بیشتر از این‌که حقوق بشری باشد، فشار سیاسی است.»

تنها ریچارد بنت نیست، جامعه جهانی همواره از نقض حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده؛ اما امارت اسلامی بارها تاکید کرده است که به تعهدات خود در باره تامین حقوق بشر عمل کرده و حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در چارچوب قوانین اسلامی تامین کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره