Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ایجاد بیش از ۵۰۰ مکتب خصوصی در کشور

اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان به طلوع‌نیوز گفته است که در سال روان خورشیدی بیش از ۵۰۰ مکتب خصوصی در سراسر کشور ایجاد و به فعالیت آغاز کرده‌اند.

عظیم میدانوال رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان آمار داده است که در مجموع حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز در مکتب‌های خصوصی کشور مصروف آموزش هستند.

رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان افزود: «امسال تقریبا از ۵۰۰ تا ۶۰۰ مکتب خصوصی در مرکز و ولایات تاسیس شده‌اند. در مناطقی که هیچ مکتب خصوصی پیش از این نبود، اکنون با ایجاد این مکتب‌‎ها به صدها دانش‌آموز زمینه آموزش فراهم شده است.»

هم‌زمان شمار زیادی از آموزگاران و دانش‌آموزان از کیفیت خوب آموزش در مکتب‌های خصوصی خرسند هستند و از وزارت معارف می‌خواهند تا از سکتور خصوصی حمایت بیشتر کند.

سلگی رحیمی آموزگار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حکومت باید به سکتور خصوصی توجه بیشتر کند تا کودکانی که در مناطق دوردست از آموزش محروم هستند، بتوانند مکتب بروند و آموزش ببینند.»

عبدالرحمن دانش‌آموز در یکی از مکتب‌های خصوصی کابل گفت: «روند آموزش ما بسیار خوب پیش می‌رود و ما در حال حاضر آموزش عملی و نظری در مکتب فرا می‌گیریم و سکتور خصوصی باید زمینه بیشتر برای دانش‌آموزان فراهم کند.»

زهرا یکی دیگر از دانش‌آموزان در مکتب خصوصی می‌گوید: «کیفیت آموزش ما خوب است و درس‌های ما منظم پیش می‌رود. در مکتب‌های دولتی نیز باید کیفیت آموزش خوب شود.»

منصور احمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف گفته است که این وزارت برای حمایت از سکتور خصوصی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مالیه و جریمه‌ها را معاف کرده است. به گفته‌ی منصور احمد حمزه، وزارت معارف برای حل مشکلات مکتب‌های خصوصی متعهد است.

سخن‌گوی وزارت معارف افزود: «وزارت معارف در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مالیه و جریمه که بالای مکتب‌های خصوصی آمده بود، را معاف کرده و مسوولان این وزارت علاقه‌مند هستند که از سکتور خصوصی حمایت و مشکلات شان را حل کند.»

اتحادیه مکتب‌های خصوصی هم‌چنان آمار داده است که حدود سه‌ونیم هزار مکتب خصوصی در سراسر کشور موجود است.

ایجاد بیش از ۵۰۰ مکتب خصوصی در کشور

سخن‌گوی وزارت معارف گفته است که این وزارت برای حمایت از سکتور خصوصی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مالیه و جریمه‌ها را معاف کرده است.

تصویر بندانگشتی

اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان به طلوع‌نیوز گفته است که در سال روان خورشیدی بیش از ۵۰۰ مکتب خصوصی در سراسر کشور ایجاد و به فعالیت آغاز کرده‌اند.

عظیم میدانوال رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان آمار داده است که در مجموع حدود یک‌ونیم میلیون دانش‌آموز در مکتب‌های خصوصی کشور مصروف آموزش هستند.

رییس اتحادیه مکتب‌های خصوصی افغانستان افزود: «امسال تقریبا از ۵۰۰ تا ۶۰۰ مکتب خصوصی در مرکز و ولایات تاسیس شده‌اند. در مناطقی که هیچ مکتب خصوصی پیش از این نبود، اکنون با ایجاد این مکتب‌‎ها به صدها دانش‌آموز زمینه آموزش فراهم شده است.»

هم‌زمان شمار زیادی از آموزگاران و دانش‌آموزان از کیفیت خوب آموزش در مکتب‌های خصوصی خرسند هستند و از وزارت معارف می‌خواهند تا از سکتور خصوصی حمایت بیشتر کند.

سلگی رحیمی آموزگار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «حکومت باید به سکتور خصوصی توجه بیشتر کند تا کودکانی که در مناطق دوردست از آموزش محروم هستند، بتوانند مکتب بروند و آموزش ببینند.»

عبدالرحمن دانش‌آموز در یکی از مکتب‌های خصوصی کابل گفت: «روند آموزش ما بسیار خوب پیش می‌رود و ما در حال حاضر آموزش عملی و نظری در مکتب فرا می‌گیریم و سکتور خصوصی باید زمینه بیشتر برای دانش‌آموزان فراهم کند.»

زهرا یکی دیگر از دانش‌آموزان در مکتب خصوصی می‌گوید: «کیفیت آموزش ما خوب است و درس‌های ما منظم پیش می‌رود. در مکتب‌های دولتی نیز باید کیفیت آموزش خوب شود.»

منصور احمد حمزه سخن‌گوی وزارت معارف گفته است که این وزارت برای حمایت از سکتور خصوصی در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مالیه و جریمه‌ها را معاف کرده است. به گفته‌ی منصور احمد حمزه، وزارت معارف برای حل مشکلات مکتب‌های خصوصی متعهد است.

سخن‌گوی وزارت معارف افزود: «وزارت معارف در سال ۱۴۰۰ خورشیدی، مالیه و جریمه که بالای مکتب‌های خصوصی آمده بود، را معاف کرده و مسوولان این وزارت علاقه‌مند هستند که از سکتور خصوصی حمایت و مشکلات شان را حل کند.»

اتحادیه مکتب‌های خصوصی هم‌چنان آمار داده است که حدود سه‌ونیم هزار مکتب خصوصی در سراسر کشور موجود است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره