Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعای برخورد نادرست حکومت‌های ایران و پاکستان با مهاجران افغان

شماری از مهاجران افغان که از ایران به‌گونه‌ی اجباری به کشور برگشت داده شده‌اند، از برخورد نادرست حکومت آن کشور انتقاد دارند.

مهاجران برگشت داده شده گفته‌اند که از سوی نیروهای حکومت ایران مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.

بصیر که دو سال را در ایران سپری کرده و به تاز‌گی با سه کودک خود از ایران اخراج شده گفت: «زمانی که می‌خواستند ما را تلاشی کنند من مانع شدم و من را لت و کوب کردند حالا من نمی‌دانم که استخوان‌های قبرغه‌ام شکسته یا چی قسم شده من حتا دو کیلو وزن را بلند کرده نمی‌توانم.»

صلاح‌الدین مهاجر اخراج شده از ایران گفت: «ما از سر مجبوری به ایران رفته بودیم که برای کودکان خود یک خواری و غریبی کنیم خو آن‌ها هم ما را خیلی مجبور کردند.»

حلیم یکی دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران می‌گوید: «خواست ما این است که به ما یک حویلی و پول کمک کنند که ما ناگزیر به سفر به کشورهای همسایه نشویم.»

در سوی دیگر برخی مهاجران افغان در پاکستان نیز از افزایش روزافزون چالش‌های شان در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از نهادهای بین‌المللی خواستار توجه مهاجران افغان در این کشور شده‌اند.

رضا سازش مهاجر افغان در پاکستان گفت: «از کویته و اسلام‌آباد پاکستان حتی کسانی‌که کارت داشتند اخراج شدند و ما از این روند نگران هستیم.»

اما قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان از مقام‌های آن کشور خواسته است تا برای مهاجران افغان از بهر بازگشت شان مهلت بیش‌تر داده شود.

عبدالجبار تخاری  قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفت: «خواست ما از حکومت پاکستان این است که افرادی‌که در این کشور کار و جایداد قانونی دارند به آن‌ها فرصت بدهند.»

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده است که به تاریخ ۱۲ ثور، بیش از ۲هزار و ۸۰۰ مهاجر افغان به‌گونه‌ی داوطلب و اجباری از ایران برگشت داده شده‌اند.

ادعای برخورد نادرست حکومت‌های ایران و پاکستان با مهاجران افغان

اما قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان از مقام‌های آن کشور خواسته است تا برای مهاجران افغان از بهر بازگشت شان مهلت بیش‌تر داده شود.

تصویر بندانگشتی

شماری از مهاجران افغان که از ایران به‌گونه‌ی اجباری به کشور برگشت داده شده‌اند، از برخورد نادرست حکومت آن کشور انتقاد دارند.

مهاجران برگشت داده شده گفته‌اند که از سوی نیروهای حکومت ایران مورد لت‌وکوب قرار گرفته‌اند.

بصیر که دو سال را در ایران سپری کرده و به تاز‌گی با سه کودک خود از ایران اخراج شده گفت: «زمانی که می‌خواستند ما را تلاشی کنند من مانع شدم و من را لت و کوب کردند حالا من نمی‌دانم که استخوان‌های قبرغه‌ام شکسته یا چی قسم شده من حتا دو کیلو وزن را بلند کرده نمی‌توانم.»

صلاح‌الدین مهاجر اخراج شده از ایران گفت: «ما از سر مجبوری به ایران رفته بودیم که برای کودکان خود یک خواری و غریبی کنیم خو آن‌ها هم ما را خیلی مجبور کردند.»

حلیم یکی دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران می‌گوید: «خواست ما این است که به ما یک حویلی و پول کمک کنند که ما ناگزیر به سفر به کشورهای همسایه نشویم.»

در سوی دیگر برخی مهاجران افغان در پاکستان نیز از افزایش روزافزون چالش‌های شان در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. آنان از نهادهای بین‌المللی خواستار توجه مهاجران افغان در این کشور شده‌اند.

رضا سازش مهاجر افغان در پاکستان گفت: «از کویته و اسلام‌آباد پاکستان حتی کسانی‌که کارت داشتند اخراج شدند و ما از این روند نگران هستیم.»

اما قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان از مقام‌های آن کشور خواسته است تا برای مهاجران افغان از بهر بازگشت شان مهلت بیش‌تر داده شود.

عبدالجبار تخاری  قونسل امارت اسلامی در شهر کراچی پاکستان گفت: «خواست ما از حکومت پاکستان این است که افرادی‌که در این کشور کار و جایداد قانونی دارند به آن‌ها فرصت بدهند.»

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده است که به تاریخ ۱۲ ثور، بیش از ۲هزار و ۸۰۰ مهاجر افغان به‌گونه‌ی داوطلب و اجباری از ایران برگشت داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره