Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفارت افغانستان در هند قاچاق ۲۵ کیلوگرم طلا از سوی ذکیه وردک را تایید کرد

سفارت حکومت پیشین افغانستان در هند، اتهام قاچاق ۲۵ کیلوگرام طلا از سوی ذکیه وردک سرقونسل افغانستان در شهر ممبی هند را تایید کرد.

این سفارت با نشر خبرنامه‌ای، گفته که خانم وردک با حکومت پیشین کشور در ارتباط نبوده و در هماهنگی با امارت اسلامی در هند فعالیت داشته است.

در خبرنامه آمده است: «مایلیم به حادثه اخیر در ممبی در رابطه با قاچاق طلا که ادعا می‌شود یک شهروند افغان در آن نقش داشته است، بپردازیم. ما ماهیت تاسف‌بار این رویداد را تصدیق می‌کنیم. با این حال، روشن شدن این نکته حایز اهمیت است که ماموریت سابق جمهوری اسلامی افغانستان در هند ادعا می‌کند که فرد درگیر هیچ‌گونه وابستگی به ماموریت جمهوری سابق ما ندارد.»

فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو در اول ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی متوقف شد.

این سفارت با پخش اعلامیه‌ای، علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و امارت اسلامی برای واگذاری این سفارت خوانده بود.

ویس ناصری آگاه مسایل سیاسی گفت: «این که سفارت افغانستان در اختیار افرادی از جمهوریت است و آنان ادعا می‌کنند که این شخص با ما ارتباط ندارد و این نتیجه فساد اداری‌ست که در حاکمیت طالبان وجود دارد. متاسفانه این گفته از رقابت‌های سیاسی‌ست متاسفانه خانم ذکیه وردک چه مربوط امارت اسلامی طالبان باشد یا مربوط سفارت سابق جمهوریت باشد به نام دیپلومات افغانستان یاد می‌شود.»

تا اکنون امارت اسلامی درباره اتهام وارد شده بر سرقونسل افغانستان در شهر ممبی هند چیزی نگفته است.

پیش از این، به دنبال توقف فعالیت‌های سفارت افغانستان در دهلی نو، شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه گفته بود که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی در شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال‌اند.

برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند در صورت اثبات چنین ادعا، این مساله به حیثیت دیپلوماتیک افغانستان و روابط این کشور با دیگران آسیب خواهد رساند.

عزیز معارج دیپلومات پیشین گفت: «صدمه بزرگی به حیثیت و آبروی یک کشور، اعتبار کشور و مردم افغانستان و حتا به دستگاه دیپلوماسی افغانستان وارد می‌کند.»

واحد فقیری آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر این جرم بالای او ثابت شود این یک نام بدی برای افغانستان، دیپلوماتان افغانستان و دستگاه دیپلوماسی افغانستان خواهد بود.»

این در حالی‌ست که خانم وردک در گفت‌وگو با اندیا تایمزهند گفته که از اتهام وارد شده بر خودش متعجب شده و در انتظار بررسی در این زمینه است.

روز پیش نیز خانم وردک با نشر متنی استعفایش از سمتش در سفارت افغانستان در هند کناره‌گیری کرده بود.

سفارت افغانستان در هند قاچاق ۲۵ کیلوگرم طلا از سوی ذکیه وردک را تایید کرد

این سفارت با نشر خبرنامه‌ای، گفته که خانم وردک با حکومت پیشین کشور در ارتباط نبوده و در هماهنگی با امارت اسلامی در هند فعالیت داشته است.

تصویر بندانگشتی

سفارت حکومت پیشین افغانستان در هند، اتهام قاچاق ۲۵ کیلوگرام طلا از سوی ذکیه وردک سرقونسل افغانستان در شهر ممبی هند را تایید کرد.

این سفارت با نشر خبرنامه‌ای، گفته که خانم وردک با حکومت پیشین کشور در ارتباط نبوده و در هماهنگی با امارت اسلامی در هند فعالیت داشته است.

در خبرنامه آمده است: «مایلیم به حادثه اخیر در ممبی در رابطه با قاچاق طلا که ادعا می‌شود یک شهروند افغان در آن نقش داشته است، بپردازیم. ما ماهیت تاسف‌بار این رویداد را تصدیق می‌کنیم. با این حال، روشن شدن این نکته حایز اهمیت است که ماموریت سابق جمهوری اسلامی افغانستان در هند ادعا می‌کند که فرد درگیر هیچ‌گونه وابستگی به ماموریت جمهوری سابق ما ندارد.»

فعالیت سفارت افغانستان در دهلی نو در اول ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی متوقف شد.

این سفارت با پخش اعلامیه‌ای، علت توقف فعالیت‌هایش را فشار دولت هند و امارت اسلامی برای واگذاری این سفارت خوانده بود.

ویس ناصری آگاه مسایل سیاسی گفت: «این که سفارت افغانستان در اختیار افرادی از جمهوریت است و آنان ادعا می‌کنند که این شخص با ما ارتباط ندارد و این نتیجه فساد اداری‌ست که در حاکمیت طالبان وجود دارد. متاسفانه این گفته از رقابت‌های سیاسی‌ست متاسفانه خانم ذکیه وردک چه مربوط امارت اسلامی طالبان باشد یا مربوط سفارت سابق جمهوریت باشد به نام دیپلومات افغانستان یاد می‌شود.»

تا اکنون امارت اسلامی درباره اتهام وارد شده بر سرقونسل افغانستان در شهر ممبی هند چیزی نگفته است.

پیش از این، به دنبال توقف فعالیت‌های سفارت افغانستان در دهلی نو، شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه گفته بود که قونسل‌گری‌های امارت اسلامی در شهرهای ممبی و حیدرآباد فعال‌اند.

برخی از دیپلوماتان پیشین می‌گویند در صورت اثبات چنین ادعا، این مساله به حیثیت دیپلوماتیک افغانستان و روابط این کشور با دیگران آسیب خواهد رساند.

عزیز معارج دیپلومات پیشین گفت: «صدمه بزرگی به حیثیت و آبروی یک کشور، اعتبار کشور و مردم افغانستان و حتا به دستگاه دیپلوماسی افغانستان وارد می‌کند.»

واحد فقیری آگاه روابط بین‌الملل گفت: «اگر این جرم بالای او ثابت شود این یک نام بدی برای افغانستان، دیپلوماتان افغانستان و دستگاه دیپلوماسی افغانستان خواهد بود.»

این در حالی‌ست که خانم وردک در گفت‌وگو با اندیا تایمزهند گفته که از اتهام وارد شده بر خودش متعجب شده و در انتظار بررسی در این زمینه است.

روز پیش نیز خانم وردک با نشر متنی استعفایش از سمتش در سفارت افغانستان در هند کناره‌گیری کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره