Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخنان تازه رهبر ا.ا در سمینار وزارت تحصیلات عالی در قندهار

رهبر امارت اسلامی در فرجامین روز سمینار سه روزه وزارت تحصیلات عالی در قندهار گفته است که کشورهای غربی در تلاش اند تا دین و سیاست را در کشورهای اسلامی از هم جدا کنند.

به نقل از وزارت تحصیلات عالی، رهبر امارت اسلامی در این سمینار افزوده که پیش‌برد امور سیاسی حق علما است.

رهبر امارت اسلامی هم‌چنان با تاکید بر فرمان عفو عمومی گفته است که امارت اسلامی در برابر همه مسلمانان جهان به‌شمول افغان‌ها و مردم فلسطین نیت نیک دارد.

رهبر امارت اسلامی افزوده است: «کشورهای غربی در تلاش جدایی دین از سیاست اند. در کشورهای اسلامی حق علماست که در سیاست حضور داشته باشند. اگر فرمان‌های من خلاف آموزه‌های دینی بود، علما آنرا نپذیرند.»

حمدالله صمیم آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «در این مورد علمای کرام نقش خوب دارند که از طریق رسانه‌ها، منبرها و جلسات عمومی فرهنگ اسلامی و عادات اسلامی و سنت نبی اکرم را به مردم برسانند.»

وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان از رهبر امارت اسلامی نقل کرده است که او در بخشی دیگر از سخنان خود افزوده که علما باید از اختلاف‌ها، انحرافات و نافرمانی‌ها جلوگیری کنند.

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «فرمان عفو باید به همان شدتش تعقیب شود، مراعات شود تا ما بتوانیم یک فضای صلح‌آمیز را نه تنها در امور این‌که ما یکدیگر را نکشیم بلکه در تمام عرصه‌ها فرمان عفو بالای مردم افغانستان تعقیب شود.»

پیش از این نیز رهبر امارت اسلامی در سخن‌رانی نماز عید سعید فطر در مسجد عیدگاه قندهار از دخالت کشورهای خارجی در اجرای حدود شرعی انتقاد کرده بود. 

سخنان تازه رهبر ا.ا در سمینار وزارت تحصیلات عالی در قندهار

به نقل از وزارت تحصیلات عالی، رهبر امارت اسلامی در این سمینار افزوده که پیش‌برد امور سیاسی حق علما است.

تصویر بندانگشتی

رهبر امارت اسلامی در فرجامین روز سمینار سه روزه وزارت تحصیلات عالی در قندهار گفته است که کشورهای غربی در تلاش اند تا دین و سیاست را در کشورهای اسلامی از هم جدا کنند.

به نقل از وزارت تحصیلات عالی، رهبر امارت اسلامی در این سمینار افزوده که پیش‌برد امور سیاسی حق علما است.

رهبر امارت اسلامی هم‌چنان با تاکید بر فرمان عفو عمومی گفته است که امارت اسلامی در برابر همه مسلمانان جهان به‌شمول افغان‌ها و مردم فلسطین نیت نیک دارد.

رهبر امارت اسلامی افزوده است: «کشورهای غربی در تلاش جدایی دین از سیاست اند. در کشورهای اسلامی حق علماست که در سیاست حضور داشته باشند. اگر فرمان‌های من خلاف آموزه‌های دینی بود، علما آنرا نپذیرند.»

حمدالله صمیم آگاه مسایل سیاسی به طلوع‌نیوز گفت: «در این مورد علمای کرام نقش خوب دارند که از طریق رسانه‌ها، منبرها و جلسات عمومی فرهنگ اسلامی و عادات اسلامی و سنت نبی اکرم را به مردم برسانند.»

وزارت تحصیلات عالی هم‌چنان از رهبر امارت اسلامی نقل کرده است که او در بخشی دیگر از سخنان خود افزوده که علما باید از اختلاف‌ها، انحرافات و نافرمانی‌ها جلوگیری کنند.

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «فرمان عفو باید به همان شدتش تعقیب شود، مراعات شود تا ما بتوانیم یک فضای صلح‌آمیز را نه تنها در امور این‌که ما یکدیگر را نکشیم بلکه در تمام عرصه‌ها فرمان عفو بالای مردم افغانستان تعقیب شود.»

پیش از این نیز رهبر امارت اسلامی در سخن‌رانی نماز عید سعید فطر در مسجد عیدگاه قندهار از دخالت کشورهای خارجی در اجرای حدود شرعی انتقاد کرده بود. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره