Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انفجار در بدخشان؛ کاروان نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت

در انفجاری بر کاروان نیروهای امنیتی در مرکز ولایت بدخشان سه نیروی امارت اسلامی امروز (چهارشنبه) جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله با تایید این آمار گفته است که این رویداد برخاسته از انفجار یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری بود که پیش از چاشت امروز کاروان نیروهای امنیتی را در شهر فیض‌آباد آماج قرار داد.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفته است: «این ماین در حالی انفجار کرد که کاروان نیروهای پولیس به هدف نابودی کشت خشخاش از آن مسیر در حال عبور بودند. قرار معلومات ابتدایی، با تاسف سه تن از نیروهای پولیس جام شهادت نوشیده و پنج تن دیگر زخمی گردیدند.»

امان‌الله یکی از گواهان رویداد، چشم‌دید خود را این‌گونه بیان کرد: «در دکان نشسته بودم که صدای انفجار بلند شد. یک موتر ایستاد شد و موترهای دیگر هم در پشت اش ایستاد شدند. پس از آن ما ره نگذاشتند که از دکان پایین شویم.»

با این حال برخی از باشنده‌های بدخشان از امارت اسلامی خواسته‌اند تا در تامین امنیت این ولایت بیشتر تلاش کنند.

رسول باشنده بدخشان گفت: «ما منحیث مردم محل همکار شان هستیم و بعد از این متوجه باشند که همچون حادثه به وقوع نپیوندد.»

یکی دیگر از باشنده‌های بدخشان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است:«بسیار نگران هستیم. زن‌ها و کودک‌ها همه در خانه ترسیده‌اند.»

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.

انفجار در بدخشان؛ کاروان نیروهای امنیتی هدف قرار گرفت

با این حال برخی از باشنده‌های بدخشان از امارت اسلامی خواسته‌اند تا در تامین امنیت این ولایت بیشتر تلاش کنند.

تصویر بندانگشتی

در انفجاری بر کاروان نیروهای امنیتی در مرکز ولایت بدخشان سه نیروی امارت اسلامی امروز (چهارشنبه) جان باختند و پنج تن دیگر زخم برداشته‌اند.

وزارت داخله با تایید این آمار گفته است که این رویداد برخاسته از انفجار یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری بود که پیش از چاشت امروز کاروان نیروهای امنیتی را در شهر فیض‌آباد آماج قرار داد.

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفته است: «این ماین در حالی انفجار کرد که کاروان نیروهای پولیس به هدف نابودی کشت خشخاش از آن مسیر در حال عبور بودند. قرار معلومات ابتدایی، با تاسف سه تن از نیروهای پولیس جام شهادت نوشیده و پنج تن دیگر زخمی گردیدند.»

امان‌الله یکی از گواهان رویداد، چشم‌دید خود را این‌گونه بیان کرد: «در دکان نشسته بودم که صدای انفجار بلند شد. یک موتر ایستاد شد و موترهای دیگر هم در پشت اش ایستاد شدند. پس از آن ما ره نگذاشتند که از دکان پایین شویم.»

با این حال برخی از باشنده‌های بدخشان از امارت اسلامی خواسته‌اند تا در تامین امنیت این ولایت بیشتر تلاش کنند.

رسول باشنده بدخشان گفت: «ما منحیث مردم محل همکار شان هستیم و بعد از این متوجه باشند که همچون حادثه به وقوع نپیوندد.»

یکی دیگر از باشنده‌های بدخشان به خبرنگار طلوع‌نیوز گفته است:«بسیار نگران هستیم. زن‌ها و کودک‌ها همه در خانه ترسیده‌اند.»

تا اکنون هیچ فرد یا گروهی مسوولیت این انفجار را به دوش نگرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره