Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تلاش‌های وزارت مهاجران برای انتقال بیجاشده‌های داخلی

عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها به طلوع‌نیوز گفته است که بیش از ۳۸۰هزار بیجاشده داخلی در کشور وجود دارد.

آقای راشد افزوده است که بیشترین بیجاشده‌ها از ولایت‌های هرات، ننگرهار، کندز، بغلان، تخار و بلخ می‌باشد.

عبدالرحمن راشد افزود: «امارت اسلامی تصمیم گرفته که این‌ها را به‌گونه داوطلبانه به وطن‌های اصلی شان برگرداند و احتیاجات و مشکلات آنان برآورده می‌شود و قصد داریم برای شان اسکان بدهیم.»

هم‌زمان شماری از بیجاشده‌های داخلی که خانه‌های آنان از سوی شهرداری کابل تخریب شده، از امارت اسلامی خواستند تا برای آنان سرپناه بسازد.

صالح محمد ۴۲ ساله که از ننگرهار به کابل آواره شده، گفت: «من حالا به روستای خود می‌روم اما این توانایی را ندارم که چوب و وسایل خانه خود به روستا ببرم. مجبور هستم که این چوب‌ها به نیم قیمت بفروشم.»

آوازخان بیجاشده دیگر گفت: «من معیوب هستم و در خانه بیوه و یتیم دارم. حالا چه کار کنم؟»

زرولی یکی دیگر از بیجاشده‌ها درباره مشکلات اش چنین گفت: «مشکل این است که این‌جا را ویران کردند و حالا نه پول وجود دارد و نه جایی که خانه و خانواده را به جای دیگر انتقال دهیم.»

بر بنیاد معلومات وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، در جریان یک سال پسین بیش از ۷هزار خانواده به ولایت‌های شان اصلی شان انتقال شده‌اند.

تلاش‌های وزارت مهاجران برای انتقال بیجاشده‌های داخلی

عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها افزوده که بیشترین بیجاشده‌ها از ولایت‌های هرات، ننگرهار، کندز، بغلان، تخار و بلخ می‌باشد.

تصویر بندانگشتی

عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها به طلوع‌نیوز گفته است که بیش از ۳۸۰هزار بیجاشده داخلی در کشور وجود دارد.

آقای راشد افزوده است که بیشترین بیجاشده‌ها از ولایت‌های هرات، ننگرهار، کندز، بغلان، تخار و بلخ می‌باشد.

عبدالرحمن راشد افزود: «امارت اسلامی تصمیم گرفته که این‌ها را به‌گونه داوطلبانه به وطن‌های اصلی شان برگرداند و احتیاجات و مشکلات آنان برآورده می‌شود و قصد داریم برای شان اسکان بدهیم.»

هم‌زمان شماری از بیجاشده‌های داخلی که خانه‌های آنان از سوی شهرداری کابل تخریب شده، از امارت اسلامی خواستند تا برای آنان سرپناه بسازد.

صالح محمد ۴۲ ساله که از ننگرهار به کابل آواره شده، گفت: «من حالا به روستای خود می‌روم اما این توانایی را ندارم که چوب و وسایل خانه خود به روستا ببرم. مجبور هستم که این چوب‌ها به نیم قیمت بفروشم.»

آوازخان بیجاشده دیگر گفت: «من معیوب هستم و در خانه بیوه و یتیم دارم. حالا چه کار کنم؟»

زرولی یکی دیگر از بیجاشده‌ها درباره مشکلات اش چنین گفت: «مشکل این است که این‌جا را ویران کردند و حالا نه پول وجود دارد و نه جایی که خانه و خانواده را به جای دیگر انتقال دهیم.»

بر بنیاد معلومات وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، در جریان یک سال پسین بیش از ۷هزار خانواده به ولایت‌های شان اصلی شان انتقال شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره