Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازگشایی دو مکتب در کنر پس از هشت سال تعطیلی

دو مکتب در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر که به علت پرتاب راکت از سوی نیروهای پاکستانی و درگیری‌های گذشته بسته شده بودند، پس از هشت سال دوباره بازگشایی شده‌اند.

مسوولان ریاست معارف کنر می‌گویند که با بازگشت باشندگان محلی، این مکتب‌ها را دوباره فعال کرده‌اند و از فراهم آوردن امکانات بیش‌تر در بخش آموزشی اطمینان داده‌اند.

خانه گل عبید آمر معارف ولسوالی سرکانو گفت: «خانواده‌های بیش‌تری در حال آمدن است، در مکتب متوسطه ناوه ۷۰ دانش‌آموز و در مکتب ابتدایی قریه کمر ۳۰ دانش‌آموز آموزش می‌بینند.»

محب‌الله حیدری رییس معارف کنر گفت: «هنگامی که خانواده‌ها کوچ می‌کنند، فرزندان‌شان نیز هم‌راه آن‌ها می‌روند، اگر بچه‌ها نباشند، مکتب‌های ما بسته می‌شوند. مشکل بزرگ و دلیل آن این بود که گلوله‌های زیادی از سوی پاکستان به سمت ما می‌آمد؛ وقتی جنگ رخ می‌داد، از مناطق عقبی نیز گلوله‌ها می‌آمد؛ بنابراین به همین دلیل مکتب‌های ما بسته شده بودند.»

باشندگان محل نیز از فعال شدن این دو باب مکتب ابراز خرسندی کرده؛ اما از مسوولان خواهان حل چالش‌های شان هستند.

حضرت‌الله آموزگار گفت: «خانواده‌های دیگر هم در حال آمدن هستند و تعداد دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، مشکل ما قرطاسیه و کتاب است؛ امیدوارم دولت به ما در حل مشکل کتاب‌ها و کاغذ کمک کند.»

حبیب‌الله باشنده محل گفت: «باید آموزگاران بیش‌تری این‌جا باشند، کتاب و قلم باید به دانش‌آموزان داده شود.»

ضیاءالرحمان ۳۵ ساله که خود از آموزش محروم مانده، بامداد هر روز فرزندان‌اش را از بهر داشتن آینده روشن، تا مکتب می‌رساند. او می‌گوید یگانه امیداش آموزش فرزندان‌اش است.

ضیاءالرحمان باشنده محل گفت: «من فرزندانم را از آن منطقه بلند برای کسب آموزش به این‌جا آوردم.»

هوسی باشنده محل گفت: «در آن‌جا دختران بودند که مکتب می‌رفتند، من خیلی ناراحت شدم، حالا که مکتب ما ساخته شده است خیلی خوش‌حالم، می‌خواهم در آینده داکتر شوم.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف کنر، هم اکنون ۴۴۰ باب مکتب در این ولایت فعال‌اند و ۲۲۹ هزار دانش‌آموز در این مکتب‌ها سرگرم آموزش هستند.

بازگشایی دو مکتب در کنر پس از هشت سال تعطیلی

باشندگان محل نیز از فعال شدن این دو باب مکتب ابراز خرسندی کرده؛ اما از مسوولان خواهان حل چالش‌های شان هستند.

تصویر بندانگشتی

دو مکتب در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر که به علت پرتاب راکت از سوی نیروهای پاکستانی و درگیری‌های گذشته بسته شده بودند، پس از هشت سال دوباره بازگشایی شده‌اند.

مسوولان ریاست معارف کنر می‌گویند که با بازگشت باشندگان محلی، این مکتب‌ها را دوباره فعال کرده‌اند و از فراهم آوردن امکانات بیش‌تر در بخش آموزشی اطمینان داده‌اند.

خانه گل عبید آمر معارف ولسوالی سرکانو گفت: «خانواده‌های بیش‌تری در حال آمدن است، در مکتب متوسطه ناوه ۷۰ دانش‌آموز و در مکتب ابتدایی قریه کمر ۳۰ دانش‌آموز آموزش می‌بینند.»

محب‌الله حیدری رییس معارف کنر گفت: «هنگامی که خانواده‌ها کوچ می‌کنند، فرزندان‌شان نیز هم‌راه آن‌ها می‌روند، اگر بچه‌ها نباشند، مکتب‌های ما بسته می‌شوند. مشکل بزرگ و دلیل آن این بود که گلوله‌های زیادی از سوی پاکستان به سمت ما می‌آمد؛ وقتی جنگ رخ می‌داد، از مناطق عقبی نیز گلوله‌ها می‌آمد؛ بنابراین به همین دلیل مکتب‌های ما بسته شده بودند.»

باشندگان محل نیز از فعال شدن این دو باب مکتب ابراز خرسندی کرده؛ اما از مسوولان خواهان حل چالش‌های شان هستند.

حضرت‌الله آموزگار گفت: «خانواده‌های دیگر هم در حال آمدن هستند و تعداد دانش‌آموزان افزایش می‌یابد، مشکل ما قرطاسیه و کتاب است؛ امیدوارم دولت به ما در حل مشکل کتاب‌ها و کاغذ کمک کند.»

حبیب‌الله باشنده محل گفت: «باید آموزگاران بیش‌تری این‌جا باشند، کتاب و قلم باید به دانش‌آموزان داده شود.»

ضیاءالرحمان ۳۵ ساله که خود از آموزش محروم مانده، بامداد هر روز فرزندان‌اش را از بهر داشتن آینده روشن، تا مکتب می‌رساند. او می‌گوید یگانه امیداش آموزش فرزندان‌اش است.

ضیاءالرحمان باشنده محل گفت: «من فرزندانم را از آن منطقه بلند برای کسب آموزش به این‌جا آوردم.»

هوسی باشنده محل گفت: «در آن‌جا دختران بودند که مکتب می‌رفتند، من خیلی ناراحت شدم، حالا که مکتب ما ساخته شده است خیلی خوش‌حالم، می‌خواهم در آینده داکتر شوم.»

بر بنیاد آمارهای ریاست معارف کنر، هم اکنون ۴۴۰ باب مکتب در این ولایت فعال‌اند و ۲۲۹ هزار دانش‌آموز در این مکتب‌ها سرگرم آموزش هستند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره